Categories
مهمانان سخن میگویند

اینجا جمهوری اسلامی است – گزارشی از بازداشت وحشیانه ی کارگران در کرج

اینجا جمهوری اسلامی است

گزارشی از بازداشت وحشیانه ی کارگران در کرج

چه منظره ای! کف خانه از کارگران و فعالان کارگری فرش شده است و مأموران روی کمرشان راه می روند و صدای استخوان های کارگران به گوش می رسد. مأموران فریاد می زنند و ناسزا می گویند و کتک می زنند …

Categories
مهمانان سخن میگویند

مهمان خودنویس : این زنان به خاطر بهایی بودن اعدام شدند … ۲۹ سال پیش در “دوران طلایی امام راحل”

این زنان به خاطر بهایی بودن اعدام شدند … ۲۹ سال پیش در “دوران طلایی امام راحل”

مهمان خودنویس

۲۸ خرداد ۱۳۹۱

۲۹ سال پیش، در دورانی که عطا‌الله مهاجرانی نماینده مجلس شهر شیراز بود و آیت‌الله دسغیب، نماینده مجلس خبرگان استان فارس و دستگاه قضایی با بخش‌های دیگر حاکمیت هم‌راه و هم‌گام بود، ده دختر و زن بهایی در شیراز اعدام شدند. جرم؟ دگراندیشی…بهایی بودن…

Categories
چاشنی های اندیشه

تنهاراه رحمانی ساختن اسلام، آنست که نویسندگان واندیشمندان، آزادی داشته باشند که « قرآن » را آشکارا نقد کنند …

تنهاراه رحمانی ساختن اسلام، آنست که نویسندگان واندیشمندان، آزادی داشته باشند که « قرآن » را آشکارا نقد کنند، وانتقادات خودرا به اجتماع عرضه کنند. با آگاهی مردم از این انتقاداتست که راه رحمانی ساختن اسلام گشوده میشود. مردم با شناختن چهره های غضبناک الله است که اکراه خودرا از آن آشکارمیسازند، و زیرفشار اجتماع، آخوندها، ضرورت کشف جلوه های رحمت الله را درقرآن درمی یابند. این آخوندها وفقها و علماءدین هستند که باید در آغازخود، پیکریابی « رحمت الله » گردند و دریابند که زمان آنست که دست از پیکریابی چهره غضب الله بکشند. آنگاه که آخوندها، چاره ای جزآن نداشتند که جلوه رحمت الله باشند، به آسانی خود، رحمت الله را درهرآیه قرآن کشف خواهندکرد. فقط از این راهست که اسلام میتواند رحمانی بشود که آخوندها زیرفشار اجتماع، چاره ای جزآن نداشته باشند که در قرآن فقط آیات رحمت را بیابند و چشمشان ازدیدن چهره غضب الله، کور گردد.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

راز بزرگ و ترسناک زندگی علی خامنه ای بر ملا شد+ فیلم

http://www.iranglobal.info/node/7611

Categories
video talks سـخـنـرانـیـهـا

video talks – ریشه آزاد اندیشی – no. 3 : خوشمزه کردن دین

video talk

خوشمزه کردن دین

ریشه آزاد اندیشی – no. 3

منوچهر جمالی

خوشمزه کردن دین، معده و گوش و زبان، همیشه پیشگام حس دینی و عقیدتی و فکری هستند
شیوه خوشمزه کردن دین و عقیده و ایدئولوژی

Categories
مهمانان سخن میگویند

میزگردی با حضور رییس‌دانا، غنی‌نژاد و باوند – اقتصاد سیاسی مصدق در ترازوی نقد

میزگردی با حضور رییس‌دانا، غنی‌نژاد و باوند

اقتصاد سیاسی مصدق در ترازوی نقد

تاریخ ایرانی: بحث بر سر دیدگاه‌ها و عملکرد اقتصادی دکتر محمد مصدق در جریان ملی کردن صنعت نفت و پس از آن، موضوعی است که سال‌ها میان روشنفکران و کارشناسان اقتصادی و سیاسی وجود دارد. اینکه آیا ملی کردن صنعت نفت در نهایت سودی عاید ملت ایران کرد یا از اساس اشتباه بود؟

Categories
مهمانان سخن میگویند

مهدی رجبی : بده بستان با حق آزادی بیان

بده بستان با حق آزادی بیان

مهدی رجبی

ترانه شاهین نجفی با نام آی نقی نه تنها غوغا بپا کرد، بلکه بطور ناخواسته سبب شد تا گفتمان تازه‌ای در رابطه با حق آزادی بیان گشوده شود. من درجای دیگر به این ماجرا، به جنبه‌های مختلف آن و به گفتگوهایی که پیرامون آن بپا شد، خواهم پرداخت.

Categories
چاشنی های اندیشه

که دل بدست کمان ابروئیست کافرکیش – حافظ. دشمنان فرهنگ ایران، این شعرحافظ را برای کافرکـُشی و نابود سازی آزادی و مهر …

که دل بدست کمان ابروئیست کافرکیش – حافظ
دشمنان فرهنگ ایران، این شعرحافظ را برای کافرکـُشی و نابود سازی آزادی و مهربه زندگی وزندگان بکار برده اند، تا آن را وسیله بی ارزش ساختن فرهنگ ایران سازند. این شعر حافظ که « چوبید بر سرایمان خویش میلرزم — که دل بدست کمان ابروئیست کافرکیش »، بیان یکی از بنیادی ترین اندیشه های فرهنگ ایرانست. درفرهنگ ایران، « دین » بینش زایشی فرد، از اصل زیبائی در گوهر خودش » هست، و نیازی به « ایمان به دینی و شریعتی و آموزه ای و تعلیمی نداشت که از گوهر شخص خود او نجوشیده باشد ». این دین، چه وکه بود؟ این « دین، بنا بر هادخت نسک، « اصل زیبائی درگوهرهرانسانی » است، و انسان در سراسر زندگی، عاشق و دلباخته این اصل زیبائیست که او در همه پدیده های گیتی که آئینه این زیبائیها هستند، میجوید. بینش این زیبائیها در گیتی و دلباختن بدانها، ایمان به هرشریعت جعلی و ساختگی و تعلیمی و تحمیلی را متزلزل میسازد. دل انسان بدست کیست؟ بدست کمان ابروی کافرکیش است. کمان ابروی کافرکیش، زنخدا خرّم ( زهره = خدای زیبائی ودوستی وزندگی) است، که جان هرانسانیست. کمان، هلال ماهست که خرّم میباشد. و « ابرو » که « برو » باشد و درسُغدی « وروک» و دریغـنی « ویروک » و درخوارزمی « وروچ » میباشد، دراصل « فرَ + روچ = فرَ+ روخ » بوده است و روخ وروچ، مخفف واژه رخشان یا روشنیست. در واقع، ابرو، به معنای « نخستین روشنی یا صبح زود و بامداد » است که همان خرّم باشد. چشم که روشنیست، مادرخرّم، ارتا میباشد، واین هردو که باهم اصل زیبائی ودوستی و مهر و بینش هستند، اصل کفروکافری هستند، چون همه انسانها را دوست میدارند. و دل حافظ که دل همه ایرانیانست، دلباخته این خدای زیبائی و عشق وزندگی درگیتی است، و طبعا مانند بید برسرایمان خود به شریعت اسلام میلرزد. چون دینی را که اصل زیبائی و دوستی و زندگی درگیتیست، و کفرخوانده میشود، برترازشریعتی میداند که مظهر قدرت وارهاب وانذاروحشت انگیزیست که نقابی از رحمت به خود زده است.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

اشتباهی را که روشنفکران ما میکنند آنست که، سکولاریسم را ازجمله صادرات غرب به ایران میشمارند …

اشتباهی را که روشنفکران ما میکنند آنست که، سکولاریسم را ازجمله صادرات غرب به ایران میشمارند. در حالیکه سکولاریسم، پدیده ایست که از رونددنبال کردن و گستردن انتقادات واعتراضات جسته وگریخته، یا آشکار بزرگانی مانند قابوس وشمگیرو خیام وعطار و مولوی و حافظ و عبید زاکان و عرفان بطورکلی از شریعت اسلام کرده اند، پیدایش مییابد. ولی روشنفکران این انتقادات واعتراضات را نادیده میگیرند، چون توانائی آفرینندگی فکری ندارند، و نمیتوانند این انتقادات واعتراضات را بگسترند و بشکافند وبارورسازند. سکولاریسم حقیقی، فرزند مستقیم همین انتقادات واعتراضات نهفته یا آشکارو آذرخشی و تلنگری، در آثار این اندیشمندان بزرگ وگستاخ است. سکولاریسمی که ازگسترش دلاورانه پیشینه فکری این آزادگان بدست میآید، دل وروان عامه را میرباید و ایمانشان را به اسلام متزلزل میسازد، واز تقلید میرهاند و صمیمی با زندگی در گیتی ودرزمان میکند و دلیر درتغییر دادن تاریخ گذشته خود، و جسور در گسستن از خرافات آخرالزمانی میسازد. عرفانی که والاترین موءمن به خدا را دربت خانه کافرستان می یابد، تا شریعت اسلامی که دوستی با کافررا جرم میداند و کشتن اورا تکلیف اصلی جهاد میداند هزارفرسخ فاصله دارد. خدای عرفانی، که نوح پیامبررا به سختی سرزنش میکند که چرازاو خواسته است که همه مردمان گیتی را که کافرند نابودسازد، چون همه آن کفاررا دوست میداشته است، صدهزارفرسخ از شریعت اسلام فاصله دارد. کسانیکه میخواهند، اسلام را عرفانی بسازند، نه ازاسلام چیزی فهمیده اند ونه از عرفان، و به قطع، شارلاتان حرفه ای هستند.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مایه زندگانی

مایه زندگانی – 2 – رقـص یا سـجـود

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC – VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهر جمالی

رقـص یا سـجـود

درفرهنگ ایران،انسان دررقص،خدارا میپرستد
دراسلام ، انسان ، درسجود، الله را عبادت میکند

انسان ، درسجود ، عبد یا بندهِ الله میشود، وازآزادی خواستش میگذرد. انسان ، درسجود، الله را « تکبیر» میکند و سرافرازی خود را بنام « کبر» می نکوهد

درفرهنگ ایران ، انسان با خدایش ، نه تفاوت مرتبه ودرجه دارد ، نه ازاو فاصله وجدائی دارد ، ونه گوهری جزاو دارد . خدا وانسان ، همگوهرند . درفرهنگ ایران ، آفریده که انسان باشد ، برابر با آفریننده است ، که خدا باشد . ازاین رو همه انسانها باهم برابرند . تخم ِ خوشه خدا، یا « حبه آتش کانون خدا » ، جانِ هرانسانیست . ازاین رو انسان ، « تخم آتش » نامیده میشود ، چون خدا ، هم خوشه است وهم کانون آتش است . اینست که انسان ، هم گیاه یا درخت بالنده ازتخم خداست ، و هم آتش یازنده از حبه آتش ازکانون خدا میباشد . به عبارت دیگر، این خدا درانسانست که شعله ورمیشود و زبانه میکشد و می یازد و میرقصد . خدا درانسان میرقصد . انسان باخدایش باهم میرقصند ، انسان با خدایش می وَخشد ( هم میروید ومی بالد وسرفرازمیشود و شاخه هایش با وزیدن باد ( وای = صبا ) که خود خدا باشد ، میرقصد . « وایِ به » ، خدای موسیقی ، یعنی « اصل موسیقی » است که با الحان ودستانهایش ، همه بشر را به رقص میآورد و شاد میکند ، واین شاد کردن وشاد شدن را ، « پرستیدن » مینامیده اند ، ودرست واژه « پرستیدن » ، درهزوارش به معنای « شادونیتن » است که در شاد کردن ، شاد شدن باشد . ورقص که پیکریابی شادی از موسیقی خدا هست ( باد ، که وایِ به باشد با شعله آتش ، یا با شاخه درخت که ازاخگرآتش یا تخم گیاه فرامی یازند ، باهم میرقصند ) آئین پرستش هست . انسان وخدا باهم میرقصند ، واین آئین پرستش است .

Categories
video talks سـخـنـرانـیـهـا

video talks – ریشه آزاد اندیشی – no. 2 : امتناع ازسجود وعبودیت، راه رسیدن به آزادیست

video talk

امتناع ازسجود وعبودیت، راه رسیدن به آزادیست

ریشه آزاد اندیشی – no. 2

منوچهر جمالی

ابلیسی که سجده نکرد تا معرفت به حقیقت بیابد، همان آتش جان انسان در فرهنگ ایرانست که آتشی از کانون خداست. ابلیس، خدای ایرانیان بوده است که اصل سرفرازی و بینش در هر انسانی هست

Categories
سـخـنـرانـیـهـا

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – سخنرانی منوچهر جمالی درباره در فرهنگ ایران انسان در رقص خدا را می پرستید …

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

در فرهنگ ایران انسان در رقص خدا را می پرستید
در اسـلام انسـان درسـجـود، الله راعبـادت میکند
عبادت کردن، عبد یا بنده شدنست
عبودیت، قربانی کردن آزادی خود، و بینش از خرد خوداست

گفتارهای کوتاه — 12

Categories
چاشنی های اندیشه

تا عامه، مقلداست، صغیراست و استقلال و آزادی اندیشیدن، بنام « الله » ازاوسلب شده است …

تا عامه، مقلداست، صغیراست و استقلال و آزادی اندیشیدن، بنام « الله » ازاوسلب شده است، و طبعا راءی دادن او به پشیزی نمی ارزد. خواستن تقلید از مردم، تلاش برای غصب آزادی و مرجعیت ازانسانست. رای دادن، فقط هنگامی ارزش واعتباردارد که ریشه در استقلال وآزاداندیشی فرد داشته باشد. از این رو جمهوری اسلامی در ایران که برپایه آراء اکثریت مقلدان، تاءسیس گردید، به کلی فاقد حقانیت و اعتبار دموکراتیکست. استقلال و آزاد اندیشی فردیست که به « راءی دادن درسیاست »، ارزش واعتبارمیدهد، و بدینسان خرد انسان را « مرجع نهائی » میشناسد. و با این گونه رای است که انسانها دراجتماع، « مرجع نهائی » میگردند، و آخوند یا هرقدرتمندی دیگر، از مرجعیت میافتد، و حق فتوی دادن به کلی ازاو سلب میگردد. همپرسی که ترجمه غلط « رفراندم » است به معنای راءی دادن مردم به عنوان « مرجعیت » است. با « رای دادن به ولایت فقیه »، ملت ازخود، سلب مرجعیت میکند، و هیچ ملتی این حق را ندارد که ازخود، سلب مرجعیت، یعنی سلب آزادی بکند، و این مرجعیت را به دیگری واگذارکند. آزادی و استقلال، انتقال پذیرنیست. و آنکه از باز دادن مرجعیت به ملت امتناع میکند، غاصب حق ملت است. آخوندها، غاصبین حق ملت ایران هستند.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

فرهنگ ایران، برپایه اولویت « جان انسان » بر « ایمان به ادیان ومذاهب و …

فرهنگ ایران، برپایه اولویت « جان انسان » بر « ایمان به ادیان ومذاهب و عقاید و ایدئولوژیها » پیدایش یافته است که مهر به « همه جانها را بدون تبعیض » میآفریند. طبعا مقولات « کفر و ایمان » را در شریعت اسلام نمی پذیرد که جامعه را از هم پاره وجدا و بیگانه میسازد، وتولید دو گونه اخلاق و دو معیار متضاد اخلاقی میکند. « رحمت برای موءمنان بودن » و « عذاب برای کافران بودن »، که دومعیار متضاد اخلاقیست، بنیاد اخلاق را به طورکلی در شریعت اسلام، ویران ونابود میسازد. برپایه این پیشیینه فرهنگی بود که شعراوعرفای بزرگ ایران، همه به شیوه ای ازمقولات کفرودین اسلامی، فاصله گرفته و آنرا برضد آئین مهرو شاد زیستی شمردند، و بدینسان خط بطلان بر « تمایز موءمن ازکافر » یا « خودی از ناخودی » کشیدند، و ریشه « دواخلاقه بودن » اسلامی را از بُن کندند. ابوسعید ابوالخیر میگوید : عاشق به یقین دان، که مسلمان نبود — در مذهب عشق، کفروایمان نبود، …… آن آتش سوزنده که عشقش، لقب است — در پیکر کفرودین، چو سوزنده تب است — ایمان، دگر و، کیش محبت دگراست — پیغمبر عشق، نه عجم ، نه عرب است. وحافظ شیرازی، این جنگ وستیز وبیگانگی ونفرت وکینه ورزی میان ادیان را درست دلیل بی حقیقتی همه آنها میداند، چون جائی، حقیقت هست که مهر است نه جنگ وکینه وبیگانگی — جنگ هفتاد ودوملت، همه را عذر بنه — چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

کاری که شما درمورد شاهنامه ی فردوسی آغازکرده اید و باشیوه ای بسیارعلمی و …

کاری که شما درمورد شاهنامه ی فردوسی آغازکرده اید و باشیوه ای بسیارعلمی و منطقی وکوششی خستگی ناپذیر که در ذات شماست ، آنرا دنبال میکنید ، خدمتی است بسیارپرارزش که ماندنی خواهد بود وراهگشای جوانان صاحب فضیلت خواهد شد . افسوس که درزمان وزمانه ی ما این تلاشهای گرانمایه ، هنوز همچنان زحمت بی سپاسی است ، ولی رفیق راه نیندیشد از نشیب وفراز و آنکه عاشقی صادق است ، به سودای سپاس ، چنین رنجهائی برخود هموار نمیکند
از نامه ای از شادروان محمد عاصمی ، مدیرمجله کاوه از سال 1988

http://www.jamali.info/khanandegan )