Categories
video talks سـخـنـرانـیـهـا

video talks – خیام ودین شادی و رابطه اش با زنخدا خرّم – part 2

خیام ودین شادی و رابطه اش با زنخدا خرّم

Video talks, part 2

Categories
مهمانان سخن میگویند

جلال ایجادی : اسلام و خودسانسوری روشنفکران

اسلام و خودسانسوری روشنفکران

جلال ایجادی

اشخاص خودسانسوراز نفی شخصیت فرهنگی خود، به پذیرش هنجارها وزبان مبلغان دین رسمی نزدیک میشوند وباین ترتیب خواسته یا ناخواسته راه خرد ستیزی را هموار میکنند. اینان در رفتار خویش تاریخ جامعه ایران را تاریخی در خدمت دین میخواهند، وبناگزیر درآنجا که با اندیشه آزاد مقابله میکنند …

Categories
video talks سـخـنـرانـیـهـا

video talks : سخنرانی منوچهر جمالی در باره فرهنگ ایران – part 1

سخنرانی منوچهر جمالی در باره فرهنگ ایران

Video talks, part 1

Audio only version, PART 1.1Audio only version, PART 1.2

Categories
چاشنی های اندیشه

آزادی ، حق انتقاد ازاسلام است …

آزادی ، حق انتقاد ازاسلام است
آزادی ، حق انتقاد از اسلام است
آزادی ، حق انتقاد ازاسلام است
آزادی ، حق انتقاد از اسلام است
در فرهنگ ایران ، فقط جان انسان ، مقدس است
چون ، « سرچشمه آزادی » است

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

مجید محمدی : هشت انقلاب آرام که در جامعه‌ ايران جريان دارد

هشت انقلاب آرام که در جامعه‌ ايران جريان دارد

رادیو فردا / مجید محمدی

کسانی که منتظر وقوع انقلاب در ايران و براندازی جمهوری اسلامی هستند بعضا بدين نکته توجه ندارند که حکومت جمهوری اسلامی ۳۳ سال در حال براندازی تدريجی خود بوده است …

Categories
چاشنی های اندیشه

با « بیدارساختن یک ملت»، آن ملت، « بیدارنمیشود». با واردکردن و تزریق کردن یک مشت افکار …

با « بیدارساختن یک ملت»، آن ملت، « بیدارنمیشود». با واردکردن و تزریق کردن یک مشت افکار، میتوان ملتی را « بیدارساخت »، ولی آن ملت، هنگامی بیدارمیشود که، دربیدارشدن، با روءیاهائی که در خواب دیده و در بیداری نیز دست ازسراونمیکشند وسایه وارهمیشه بدنبال او میدوند، و خودآگاهی اورا دربیداری تسخیرمیکنند، دست وپنجه نرم کند. روءیاهائی که دربیداری، اجزاء وتاروپود بیداری میشوند، بیداری را نیز، « وسیله » خود میسازند. بیداری، فقط گستره تعبیر وتاءویل روءیاها، درعمل وواقعیت میگردد. ملت هنوز دربیداری، خواب می بیند. درهفتخوان رستم، دیده میشود که وقتی اژدها ( اژی دها = ضد زندگی ) پدیدارمیشود واوخوابست، رخش که اصل روشنی میباشد ( رخش = رخشان = روشنی ) میکوشد که با کوبیدن سُم، رستم را بیدار « سازد » ورستم که ناخواسته، بیدار « ساخته میشود »، دربیداری بسیار خشمگین میشود، چون چشم او اژدها ( ضد زندگی ) را نمیتواند ببیند و ازبیدارسازنده خود متنفر میگردد ورخش را تهدید میکند که اگر بار دیگر مرا بیدارسازی، ترا خواهم کشت. درآن بیداری که از روءیاها خالی ساخته شده است، میتوان ضد زندگی را دید وشناخت. ملت، هنگامی بیدار میشود که میتواند ضد زندگی را ببیند، و آن هنگامیست که دربیداریش، ازچنگال روءیاهائی که درخواب دیده، رها ئی یابد.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

امير سپهر : آيا اميدی به «سپاه پاسداران» هست؟ (بخش سوم و پايانی)

آيا اميدی به «سپاه پاسداران» هست؟

(بخش سوم و پايانی)

امير سپهر

zaadgaah@gmail.com

طرح حل «آرتش شاهنشاهی ايران» در سپاه پاسداران
پس از اين که دانستيم نخستين عناصر تشکيل دهنده سپاه ابدآ «احساسات ميهنی» نداشته و، به تبع آن هم، اين نهاد هرگز با «تفکری ايران دوستانه» و برای «پدافند از منافع ملی ايران» پی ريزی نشد، اينک بجاست که بدانيم فاتحان رسمی ايران برای «آرتش» بجای مانده از نظام شاهنشاهی ايران چه نقشه هايی در سر داشتند. برای همان نيروی کلاسيک تربيت يافته با انديشه هايی «ميهن پرستانه» و کارآمدی که خود رهبر انقلاب اسلامی و مريدان وی هم به نيکی مي دانستند که در هيچ زمينه ای کوچکترين سنخيت و شباهتی به خود آنان، طرفداران و سپاهيان ايشان ندارد.

Categories
سـخـنـرانـیـهـا

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – گفتار سوّم درباره معنویت …

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

گفتار سوّم درباره معنویت
انسان و گیتی، و معنای زهشیِ آنها
چرا در فرهنگ ایران به زندگی معنوی
زندگی با مـزه گفـته میشد؟

گفتارهای کوتاه — 10

DOWNLOAD AND LISTEN TO MP3 FILE

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسن صالحی : پشت پرده مساجد!

پشت پرده مساجد!

حسن صالحی

اخیرا یکی از مشهورترین برنامه های تلویزیون سوئد بنام ” ماموریت بررسی” مستندی را پخش کرد که نام آن “پشت پرده مساجد” است. در این برنامه با استفاده از دوربین مخفی چهره واقعی امامان مساجد و رهبران جریانات اسلامی در سوئد به نمایش گذاشته می شود …

Categories
مهمانان سخن میگویند

اینجا جمهوری اسلامی ایران است … یک عدد کلیه به فروش می رسد!

یک عدد کلیه به فروش می رسد!

اینجا جمهوری اسلامی ایران است…

گزارش زیر، حکایت شش جوان خوزستانی است که به خاطر مشکلات مالی در بدر به دنبال کسانی می گردند که کلیه خود را به آن ها بفروشند …

Categories
سـخـنـرانـیـهـا

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – گفتار دوم درباره معنویت …

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

گفتار دوم درباره معنویت

معنی، صورت میشود. معنی دادن، صورت شدنست
بهم خوردگی رابطه صورت بامعنی و پیدایش علاقه به معنویت
در فرهنگ ایران، زیبائی و مهر، معنایِ انسان وهستیست
که درشـادیِ تکـویـن یـابی، بـه خـود صـورت میـدهـد

گفتارهای کوتاه — 9

DOWNLOAD AND LISTEN TO MP3 FILE

Categories
چاشنی های اندیشه

تا حق دادن حکم فتوای قتل یا جهاد از ریشه ، کنده نشود نخواهیم توانست به آزادی وحاکمیت ملی و …

تا حق دادن حکم فتوای قتل یا جهاد از ریشه ، کنده نشود
نخواهیم توانست به آزادی وحاکمیت ملی وعدالت برسیم
واین فقط با گسترش فرهنگ ایران ممکنست

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس (گزندناپذیر) است، یعنی چه؟
یعنی، هیچ قدرتی، حق کشتن انسان و آزردن خردش را ندارد …
یعنی، کشتن به حق، برضد حق هست.
حقی که امر به کشتن بدهد، نا حقست …
یعنی، هیچ ملائی، حق فتوای قتل و فتوای جهاد ندارد …
یعنی، هیچکسی حق ندارد، امر به معروف و نهی از منکر بکند …
یعنی، هیچ کتابی و پیامبری و رهبری و آموزه ای، جز جان وخرد انسان، مقدس نیست …
یعنی، هیچکس، حق سلب آزادی از خرد انسان در اندیشیدن ندارد، چون خرد انسان، از جانش میجوشد …
یعنی، فقط خرد انسانی، حق نگهبانی و سامان دادن جان یا زندگی را دارد …
یعنی، فرقی میان بودائی و یهودی و مسلمان و زرتشتی و ترک و عرب و کرد و چینی و هندی نیست …
یعنی، گرانیگاه و سرچشمه حقوق انسانها، جان وخرد انسانهاست، نه ایمانشان به عقاید و ادیان و مکاتب و ایدئولوژیها …
یعنی، حکومت دینی و ایدئولوژیکی، سلب آزادی از خرد انسانیست که از جان میجوشد …
یعنی، «زندگی» برتراز «همه حقیقت ها»ست

Categories
مهمانان سخن میگویند

مهدی اصلانی : تبهکارِ تحقیر‌کار اعدام باید گردد! “آی نقی” خودت اصلاح‌طلب‌ها را اصلاح کن

تبهکارِ تحقیر‌کار اعدام باید گردد!

“آی نقی” خودت اصلاح‌طلب‌ها را اصلاح کن

مهدی اصلانی

در تمامی نوشته‌های منسوبین بدین نحله‌ی فکری نقطه‌ی شروع آن بود که در کلیپ “آی نقی” از جانب شاهین نجفی تحقیر و توهینی بزرگ به باورهای اکثریتی عظیم از شیعیان روا شده. این همه گفتم تا پلی زده باشم به سخنِ اصلی و بهانه‌ی این مکتوب. و آن عبارت است از واکنشِ یک‌سر خطا و تباه از جانبِ اصلاح‌طلبان و بخشی از “سبز‌ها” نسبت به غائله‌ی “آی نقی” …

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسین باقرزاده : تفاوت فرهنگی و فجایع ناشی از آن

تفاوت فرهنگی و فجایع ناشی از آن

حسین باقرزاده

سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ – 15 مه 2012
hbzadeh@btinternet.com

هفته گذشته محاکمه جنایی پر سر و صدایی در بریتانیا به انجام رسید و ۹ مرد به جرم اغفال چندین دختر نوجوان و سوء استفاده جنسی و تجاوز به آن‌ها به زندان‌های طولانی از ۴ سال تا ۱۹ سال محکوم شدند. آن چه که این محاکمه را پر سر و صدا کرد، ترکیب قومی/مذهبی محکومان بود: هشت تن از آنان از اصلیت پاکستانی بودند و یک نفر پناه‌جوی افغانی. گفته شده که این جمع همراه با مردان دیگری از همین قومیت‌ها که جمعا بیش از ۵۰ تن می‌شدند برای چند سال دختران نوجوان بی‌سرپرست 13 ساله به بالا را در منطقه‌ای در شمال غرب انگلیس اغفال می‌کردند و برای بهره‌برداری جنسی به یکدیگر پاس می‌دادند. پس از پایان محاکمه 9 نفر یاد شده، پلیس افراد دیگری را که گفته شده متعلق به این باند بودند دستگیر کرده و تحقیقات در مورد آنان ادامه دارد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

امير سپهر : آيا اميدی به «سپاه پاسداران» هست؟ قسمت دوم (بخش دوم)

آيا اميدی به «سپاه پاسداران» هست؟ قسمت دوم

(بخش دوم)

امير سپهر

zaadagaah@gmail.com

گروهی هايی ضدايرانی که ستون فقرات سپاه گشتند
در نخستين بخش اين نوشته، آوردم که چندی پس از سقوط ايران، همه ی آن «گروه های مردمی» تشکيل شده در محلات و شهر ها، رفته رفته در درون «کميته های انقلاب اسلامی» حل شدند. حال در اين قسمت اين نيز می بايد بدان پارچه بيافزايم که از همان نخستين روزهای سقوط ايران، دسته های غيرمسئول دگری هم تشکيل شده بودند که کار هايی از قبيله کار های همان «گروه های مردمی» و سپس هم «کميته های انقلاب اسلامی» را انجام مي دادند. يعنی اقداماتی موازی و همچنين مسقل از تشکل هايی که ديگر حالت حکومتی و رسمی هم پيدا کرده بودند. چرا که اين دسته ها، بوسيله افراد آنچنان بانفوذی در حريم خمينی پايه گذاری شده بودند که تا ماه ها پس از استقرار «دولت موقت» هم تيغ هيچ ارگان دولتی برشی در برابر آنها نداشت، چه رسد به تيغ کند کميته ها.