Categories
چاشنی های اندیشه

تفکر فلسفی، روند همیشگی گسستن از عقیده و ایمان، برای یافتن آزادی در نوآوری اندیشه ایست که …

تفکر فلسفی، روند همیشگی گسستن از عقیده و ایمان، برای یافتن آزادی در نوآوری اندیشه ایست که زندگی را در گیتی بهتر میکند. تفکر فلسفی، نه تنها از ایمان به دین و ایدئولوژی میگسلد، بلکه از ایمان به هر فلسفه و علمی نیز میگسلد. در گسستن، که نیاز به جسارت و گستاخی دارد، نیروی آفریننده، برای اندیشیدن زندگی نوین میجوشد.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

رضا سالاری : فقط نسل جوان ایران این تضاد را امروز بخوبی لمس و درک ‫می کند

عنوان : فقط نسل جوان ایران این تضاد را امروز بخوبی لمس و درک ‫می کند

از : رضا سالاری

جناب ‫مصداقی، خشت اول را فقط خمینی نگذاشت. ‫ من و شما و همه ما و شما و ملت ایران در گذاشتن این عمارت خشتی بنحوی سهم و مسئولیت و تقصیر مستقیم و غیر مستقیم داریم!

Categories
مهمانان سخن میگویند

ایرج مصداقی : نامه سرگشاده به آقای محمد نوری زاد

نامه سرگشاده به آقای محمد نوری زاد

ایرج مصداقی

آقای نوری زاد جنایات سر به مهر رژیم را که کم نبوده افشا کنید. در مورد جنایتکارانی که ما نمی‌شناسیم و قطعاً شما و دوستانتان اطلاعات مکفی در مورد آن‌ها دارید روشنگری کنید. نور به اندرونی خامنه‌ای و دیگر سردمداران نظام بتابانید. آن وقت است که رستگار خواهید شد. عاقبت به خیری در دسترس شماست …

Categories
چاشنی های اندیشه

تفکر فلسفی، آنست که دیدن، خواندن، اندیشیدن، شنیدن، چشیدن، بسودن و حس کردن را تحول به هنر دیدن …

تفکر فلسفی، آنست که دیدن، خواندن، اندیشیدن، شنیدن، چشیدن، بسودن و حس کردن را تحول به هنر دیدن، هنر خواندن، هنر اندیشدیدن، هنر چشیدن … میدهد، انسانی که از دیدن، هنر ِدیدن ساخته، از خواندن، هنر خواندن ساخته، از اندیشیدن، هنر اندیشیدن ساخته، از حس کردن، هنر حس کردن ساخته، در می یابد، که بی هنر دیدن، دیدن، ندیدنست، بی هنر اندیشیدن، اندیشیدن، نیندیشیدنست، بی هنر خواندن، خواندن، نخواندنست، بی هنر شنیدن، شنیدن، نشنیدنست، بی هنر حس کردن، حس کردن، حس نکردنست.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

گزارشی از دادگاه قرون وسطایی وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری – سیامک مهر

گزارشی از دادگاه قرون وسطایی وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری – سیامک مهر

وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) گزارشی از محاکمۀ خود را که در 30 آذر ماه صورت گرفت جهت انتشار و آگاهی عموم وارسال به سازمانهای حقوق بشری در اختیار “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” قرار داده است. وبلاگ نویس زندانی در دادگاه در حالی که با دست بند و پابند و به یکی از مامورین همراه دست بند زده شده بود مورد محاکمه قرار گرفت. متن گزارش به قرار زیر می باشد:
هم میهنان،
لابد اطلاع دارند که سال گذشته شعبه 2 دادگاه انقلاب کرج، من به عنوان یک متهم در بی حقوقی مطلق به اتهام توهین به چیزی بنام مقام معظم رهبری به 2 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با ایرانیان خارجی به 1 سال و جمعا 3 سال حبس محکوم کردند.

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : خرد، سرمایه فلسفی ایران (vol. 8) – آفـریدن ملـت و حکـومـت بـر شـالـوده « منـش ِمـردمـی »

خرد، سرمایه فلسفی ایران

آفـریدن ملـت و حکـومـت
بـر شـالـوده « منـش ِمـردمـی »

« جلد هشتم »

منوچهرجمالی

ISBN 1 899167 33 1
KURMALI PRESS
LONDON, 2011
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

Categories
چاشنی های اندیشه

در هر قاضی ئی جلّادی نهفته است. بسیاری در انتقاد، قاضی افکار دیگر و طبعا جلاد افکار دیگر میشوند …

در هر قاضی ئی جلّادی نهفته است. بسیاری در انتقاد، قاضی افکار دیگر و طبعا جلاد افکار دیگر میشوند. جلادِ نهفته در قاضی، با قضاوت از افکار دیگر، لذت نهانی از عذاب دادن دیگران میبرد. همیشه باید در آغاز، فکر دیگری را از آن خود ساخت، تا در قضاوت آن فکر، مزه ِتلخ ِجلّادی خود را چشـید.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

گیتی نه تنها خالقی ندارد بلکه خدا چیزی جز شیره و تخم همه هستی …

توسط: mazdack

گیتی نه تنها خالقی ندارد بلکه خدا چیزی جز شیره و تخم همه هستی نیست بهمین دلیل هم نمی تواند جدا از انسان و هستی باشد.خدایان ادیان سامی جدا از انسان و هستی بوده بهمین جهت برای قبول آنها اینهمه جنایت صورت گرفته.همین ذکر و نماز و دعا و ندبه و التماسها همه بخاطر اینه که این خدایان چون رابطه ای با طبیعت انسانها ندارند باید انسان را بترسانند تا همیشه بیاد آنها باشند.برای مطالعه بیشتر به سایت استاد منوچهر جمالی www.jamali.info مزاجعه نمایید!

کامنت از نیلگون

فرستنده :mazdack

جرا شما با استاد منوجهر جمالي مصاحبه نميکند . مقابلات ايشان را در سايت حود وارد نميکنسد.شما يا مزدور رژيم هستيد يا احمقهايي که خيال ميکند خيلي وارديد!آخه داريوش آشوري جه گلي بسر اين ملت زده با اون همه کتابهاش!َما از کسي مثل پروفسور منوچهر جمالي واهمه داريد چون تنها کسيکه ريشه اين رژيم جنايت و وحشت را بزنه و نون شماها را آجر کنه کسي غير از او نيست.واقعا نهايت پستي و ناجوانورديست که انساني مثل پروفسور م.چمالي براي شماها گمنام باشد.شماها همه مزدوريد!

http://www.jamali.info/khanandegan )

Categories
سـخـنـرانـیـهـا

24A + 24B – سخنرانی منوچهر جمالی : انسان ِ آبـاد – انسان، تخمیست که تـشـنه آبسـت …

24A – سخنرانی منوچهر جمالی
+ 24B – سخنرانی منوچهر جمالی

انسان ِ آبـاد
انسان، تخمیست که تـشـنه آبسـت
تشنهِ شیرابه و مغـز ِهر چیزیست
تشنه حقیقتِ روان و نهفته در گیتیست

Categories
چاشنی های اندیشه

در فرهنگ ایران، اندیشیدن بدینسان آغاز میشد که انسان در سپیده دم …

در فرهنگ ایران، اندیشیدن بدینسان آغاز میشد که انسان در سپیده دم، شیر از پستان ِزنخدای ِمهر، خرّم میمکید، و باده از جام خدای چرخشت، رشنواد (خدای راستی و داوری و ترازو) مینوشید، و این شیر سپید و آن باده سرخ، در دهان و معده، از خدایان خرداد و امر داد، چشیده و گواریده شده و، به جگر، که خانه بهمن، سرچشمه خرد و بزم است، روانه، و تبدیل به خون، یعنی آتش میشد، و ازآنجا به دل که آشیانه سیمرغ (ارد) است رفته، و از دل به مغز که خانه ماه پـُر است روانه میگردید، و در مغز، به همه حواس روانه و تبدیل به روشنی خرد میگردید. روشنی اندیشه، آمیزش دو رنگ سپیدی شیر مهر، و سرخی باده ای بود که سرچشمه پیدایش راستی و شادی و جوانمردیست.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسین کرمانی : محاکمه وبلاگ‌نویس محمدرضا پورشجری به جرم ابراز عقیده – تحریریه: داود خدابخش

محاکمه وبلاگ‌نویس محمدرضا پورشجری به جرم ابراز عقیده

حسین کرمانی
تحریریه: داود خدابخش

محمدرضا پورشجری وبلاگ‌نویس، به اتهام ابرازنظر شخصی در وبلاگ خود، بدون داشتن وکیل محاکمه شده است. میترا پورشجری فرزند او به دویچه‌وله می‌گوید: «قاضی به پدرم گفت، حکم صادر شده حالا اگر می‌خواهی از خودت دفاع کن.»

Categories
چاشنی های اندیشه

همیشه جنایاتی را که رهبران اسلامی میکنند به خود آن رهبران نسبت میدهند …

همیشه جنایاتی را که رهبران اسلامی میکنند به خود آن رهبران نسبت میدهند و آنان را مجرم اصلی میدانند، و بدین شیوه اسلام را که سرچشمه این جنایاتست، پاک و مقدّس میسازند.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

پهلوانان، کارهائی کرده اند و میکنند که تخم پیدایش اندیشه های نوین شده اند و میشوند …

پهلوانان، کارهائی کرده اند و میکنند که تخم پیدایش اندیشه های نوین شده اند و میشوند. فلاسفه، اندیشه هائی کرده اند و میکنند که تخم پیدایش اعمال و اقدامات نوین شده اند و میشوند. آزادی، از چنین تخمهائی روئیده اند و خواهند روئید.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

زن ایرانی و تلاش برای آزادی و برابری – گفت‌وگوی ماندانا زندیان با دکتر مهناز افخمی

زن ایرانی و تلاش برای آزادی و برابری

گفت‌وگوی ماندانا زندیان با دکتر مهناز افخمی

برگرفته از فصلنامه ره آورد، شمارۀ ۹۷، زمستان ۱۳۹۰ خورشیدی

ماندانا زندیان – در کشور ما، در بیشتر دوران‌ها، روشنفکری به تعریف سارتر- اعتراض به وضع موجود- نزدیک‌تر بوده است، تا تعریف‌هاول- اندیشیدن و گستراندن اندیشه برای عمل در گسترۀ اجتماعی. و این، البته، بسیار جاها با دور نگاه داشتن انتلکت از امر عمومی، به حکومت و مردم و حتی فرهنگ آسیب زده است. نگاه شما به این امر چگونه است؟ سال‌ها پیش، برای رفتن از جایگاه تدریس در دانشگاه، به سازمان زنان، و پس از آن، مقام وزارت، چگونه با این فرایافت کنارآمدید؟

Categories
مهمانان سخن میگویند

وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری ( سیامک مهر ) با دستبند و پابند در محاصرۀ نیروهای گارد ویژه زندان

وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری  ( سیامک مهر ) با دستبند و پابند در محاصرۀ نیروهای گارد ویژه زندان