Categories
پاره اندیشی

مستی و راستی « انسان، سرچشمه حقیقت است »

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

مستی و راستی
« انسان، سرچشمه حقیقت است »

ایرانیان به « می یا شراب » نام « باده » داده بودند ، چون درباده ، ویژگیهای » باد = وای= واز» را میدیدند . ویژگیهای « باد» چه بود ؟ باد که دراصل « وای » باشد،  درسانسکریت ، « دوای» است که به معنای « دوتا باهمست » ، و آنچه دوپا یا دوبال باهمست ، میتواند ازخودش ،برود و پروازکند وبوزد .

Categories
سـخـنـرانـیـهـا

Jomhouri Irani 1, part 1-3

Categories
سـخـنـرانـیـهـا

گفتارهای کوتاه فلسفی – 1

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف – 1

(1-33) …

Categories
مهمانان سخن میگویند

حبیب تبریزیان : آمرزش طلبی سیاسی تاجزاده و نقد گنجی برآن

آمرزش طلبی سیاسی تاجزاده و نقد گنجی برآن

حبیب تبریزیان

در این نظام زلزله افتاده است و جنبش سبز باید به دینامیسم گفتمانِ نهفته در این نوشتار و گسل های نمایان شده در ساختار قدرت توجه داشته باشد و جایگزین سازی رویکرد های آرام وگام به گام جنبش سبز با رویکرد های حداکثر خواهانه، جز خود کشی سیاسی برای جنبش سبز نیست.

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

کامنتی بر مقاله ، خدای ایران، باده نوشیدنیست در اخبارروز

کامنتی بر مقاله ، خدای ایران، باده نوشیدنیست در اخبارروز

از : منوچهر جمالی

عنوان : جمالی ، انسانی اندیشنده است و اشتباه کردن و تصحیح کردن را درآزمایش، تنها راه بینش میداند
آقای لیثی گرامی، ازآنچه نوشته اید لذت بردم . خدای ایران ، رام ، که اصل زندگی (جی ) هست ، اصل جویندگیست ، نه خدای همه دان و ازهمه چیز آگاه .

Categories
چاشنی های اندیشه

ملت، نمایندگانی راانتخاب میکند تادرمجلس …

ملت، نمایندگانی راانتخاب میکند تادرمجلس، برپایه خردانسانی خودش، قانون بگذارد، واین با « مجلس شوردراجرای شریعت اسلام » فرق دارد. انتخاب، مجرای تنفیذاین قدرت قانوگذاری خردملت هست

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

سکولاریسم اینست که، خردِانسان، کاربند میشود، یا به سخنی دیگر، « گیتی-خرد » میشود …

سکولاریسم اینست که، خردِانسان، کاربند میشود، یا به سخنی دیگر، « گیتی-خرد » میشود. خرد، به گیتی در زمان میاندیشد، تا آنرابرای بهترساختن زندگی، دگرگون ونوسازد. خردِِکاربندِِانسانها که« نگهبان زندگی» ، یعنی « حکومت » هست، بنیادِنواندیشی میباشد

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : اپوزیسیون دربرگشت امیرفرشاد به ایران مقصر است!

اپوزیسیون دربرگشت امیرفرشاد به ایران مقصر است!

ناصر مستشار

اینکه اپوزیسیون سیاسی ایران ، توان جذب نیروهای کنده شده از رژیم را ندارد یک ضعف است! اینکه چنین نیروهای پس از خروج از ایران همچنان مورد شما تت وسرکوفت نیروهای سیاسی خاص و فرقه گرا ودگماتیست قرارمی گیرند ،جای بسی تاسف و شکست برای جامعه سیاسی ایران است که مانع تحول خواهی است!اینکه با آنها بدرستی برخورد نمی شود و به نظرات آنها احترام گذاشته نمی شود ودائما آنها ایزوله می شوند ،یک فاجعه انسانی هست!

Categories
پاره اندیشی

درفرهنگ ایران خدا ، باده نوشیدنی هست خدا،اصل ِنوآفرینی درتحوّلست

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

درفرهنگ ایران
خدا ، باده نوشیدنی هست
خدا،اصل ِنوآفرینی درتحوّلست

باده تـوئی ، سـبو مـنم
آب ، توئی و جـُو، منم

خدای ایران،« باده نوشیدنی»هست . چرا ایرانی درجستجوی خدائی است که گوهرش ، نوشیدنیست ؟ چرا ازخدا یا از حقیقتی  که نمیتوان نوشید وچشید ومزید ، روی برمیگرداند ؟

Categories
چاشنی های اندیشه

خمس وزکات واوقاف، باید تابع حاکمیت ملت گردند

خمس وزکات واوقاف، باید تابع حاکمیت ملت گردند

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
سـخـنـرانـیـهـا

42 سخنرانیهای منوچهرجمالی درباره جمهوری ایرانی

42 سخنرانیهای منوچهرجمالی درباره جمهوری ایرانی

http://www.jamali.info/alternate/sokhanraniha-jomhouri-irani

Categories
مهمانان سخن میگویند

سخن بیستم انجمن آرای ایران / جمهوری ایرانی، هم استراتژی، هم تاکتیک

سخن بیستم انجمن آرای ایران / جمهوری ایرانی، هم استراتژی، هم تاکتیک

مردم ایران در 12 ماه گذشته گامی بلند درمسیر دگرگونی¬های بنیادین و سرنوشت¬ساز خود برداشتند. جام شکیبایی و خشم این ملت رنجدیده لبریز شد، به خیابان¬ها ریختند و سخنِ نهان و در دل¬¬فشردۀ خویش را با بانگ بلندِ «جمهوری ایرانی» به گوش تاریخ رساندند.

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار نام

ناصر مستشار نام

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری خمینی ، رجوی شروع کرد به حسادت کردن که چرا سازمان مجاهدین خلق با پیشینه انقلابی نتوانست رهبری انقلاب را بدست آورد.

Categories
چاشنی های اندیشه

سکولاریسم اینست که: سرمایه ملت ایران، « غنیمت = انفال » نیست …

سکولاریسم اینست که: سرمایه ملت ایران، « غنیمت = انفال » نیست، ونباید « خرج دوام وترویج شریعت اسلام » گردد، بلکه بایددر« تضمین نیرومندی ورفاه ملت ایران »، سرمایه گذاری شود. خمس وزکات واوقاف نیز، سرمایه ملت ایران محسوب میشوند.

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

دکتر فیروز نجومی : ولایت ، جلوه ی الله

ولایت ، جلوه ی الله

دکتر فیروز نجومی

• اگر خطبه ولی فقیه را در ۱۴ خرداد (۸۹) جدی بگیریم، دریابیم که رهایی از زندان بزرگ ولایت، از نقد و نفی مرجعی میگذرد که ولی فقیه برای بقای خود بدان مراجعه میکند. ولی فقیه با رجوع به الله و پیامبر و امام است، که میتواند مردم را از ابتدایی ترین حق و حقوق انسانی شان محروم بدارد، شمشیر بر هر گردن برافراشته ای فرود آورد و و در دفاع از صراط مستقیم، دست به جنایت علیه بشریت بزند …