Categories
مهمانان سخن میگویند

حسین باقرزاده : اعدام‌های «دهه اول انقلاب»، نه «دهه۶۰»!

اعدام‌های «دهه اول انقلاب»، نه «دهه۶۰»!

حسین باقرزاده

سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۰ – 30 اوت 2011
hbzadeh@btinternet.com

سالگرد فاجعه کشتار سال ۶۷ فرا رسیده است. این کشتار یکی از بزرگ‌ترین جنایات ضد بشری نیمه دوم قرن بیستم میلادی در سطح جهان بوده است. هزاران نفر در طول چند هفته به صورت مخفیانه و به دلایل عقیدتی و سیاسی در زندان‌های ایران اعدام شدند. شدت و وسعت این کشتار بی سابقه بود، ولی نفس عمل پدیده‌ای استثنایی در حیات جمهوری اسلامی نبود. این قتل عام در واقع اوج سیاستی بود که برای چندین سال از سوی حاکمیت دنبال می‌شد: اعدام‌های سیاسی یا عقیدتی فردی یا گروهی بدون محاکمه، یا پس از محاکمات صوری سریع و بدون رعایت کمترین موازین حقوقی و انسانی. معمولا از این کشت و کشتارها تحت عنوان «اعدام‌های دهه ۶۰» یاد می‌شود و عموما مقطع آغازین آن را ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ می‌دانند. این مقطع چگونه انتخاب شده است و دسته‌بندی این اعدام‌ها در قالب یک دهه تقویمی (۶۰) چه معنایی را القا می‌کند؟

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : اندیشه هائی که آبستن هستند ، صفحه ۲ – ۳ ، رد کردن یک تئوری، لذت دارد، ولی گسستن از یک ایدئولوژی و دین، عذاب

منوچهر جمالی : اندیشه هائی که آبستن هستند
صفحه ۲ – ۳
رد کردن یک تئوری، لذت دارد، ولی
گسستن از یک ایدئولوژی و دین، عذاب

Categories
مهمانان سخن میگویند

مصاحبه اختصاصی «کارزار همبستگی» با دکتر یرواند آبراهامیان در مورد وقایع لیبی

مصاحبه اختصاصی «کارزار همبستگی» با دکتر یرواند آبراهامیان در مورد وقایع لیبی

با تشکر از شما برای این که وقتتان را در اختیارمان گذاشتید. آخرین صحبتی که با شما داشتیم زمانی بود که حملهٔ نظامی به لیبی تازه آغاز شده بود. از آن زمان تاکنون اتفاقات زیادی افتاده است. می‌خواستم خواهش کنم که نظرتان را در مورد تحولات شش ماه گذشته در لیبی برای ما بیان کنید.

Categories
کاریکاتور مهمانان سخن میگویند

دست های کاریکاتوریست سوری را شکستند

دست های کاریکاتوریست سوری را شکستند

علی فِرزات ۶۰ ساله، ریس انجمن کاریکاتوریست های عرب است. روز ۲۵ اگوست شبه نظامیان سوری او را ربودند و هر دو دستش را شکستند + نمونه هایی از کارهای فرزات …

http://www.ali-ferzat.com

*** ادامه …

Categories
آفریدن ملت وحکومت ، برشالوده ِ« منش مردمی »

آفریدن ملت و حکومت ، برشالوده ِ« منش مردمی » : فـردوسی،آفریننده «منش ِمردمی ِ» مـلـّت وحکومتِ نـوین ِایران – فـردوسـی …

view as word.doc — view as pdf

اینکه وجود انسان، وجود کلیدی هست ، معنای گسترده وژرفِ معرفتی و اجتماعی وحقوقی وسیاسی دارد ، ولی مفهوم ما از« کلید » ، مارا از شناختِ مفهوم اصلی « کلید » درفرهنگ ایران باز میدارد . این مفهوم ازکلید درفرهنگ ایران ، درآثارگوناگون ، ازجمله در « مصیبت نامه » عطار، زنده وروشن ، باقی مانده است . عطار درمصیت نامه ،« میکائیل » را که همان « میغ + ایل = خدای ابر» باشد ، دارنده همه « مفاتیح » میداند . البته خدای ابروباد ، همان « سیمرغ و وای » درفرهنگ ایران میباشد . بادِ نیکو در وزیدن ، گوهرهمه چیزها را باز وآشکارمیسازد . همینگونه ابر درباریدن باران ، با هنجیدن آب در تخمها ، همه تخمهارا بازمیکند ومیگشاید وگوهر آنهارا آشکار میسازد . ازین رو ، « وای به » یا سیمرغ یا میکائیل ، «کلیدِ گشایش » یا آشکارسازی همه تخمها ، درانبازشدن با تخمها هستند .

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، ۱۴۹ – ۱۵۲ ، ایـده آل ، جانـشـین انتـقـاد

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ۱۴۹ – ۱۵۲
ایـده آل ، جانـشـین انتـقـاد

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : پشت به سئوالات محال ، ۱۵۷ – ۱۵۸ ، هـر مفهـومی ، تاریکـسـت

منوچهر جمالی : پشت به سئوالات محال ۱۵۷ – ۱۵۸
هـر مفهـومی ، تاریکـسـت

Categories
مهمانان سخن میگویند

ف. تابان : دیکتاتورها اصلاح نمی شوند … تلاشی برای شناخت دلایل بن بست جنبش سبز …

دیکتاتورها اصلاح نمی شوند …

تلاشی برای شناخت دلایل بن بست جنبش سبز

ف. تابان

این یادداشت بر آن است بگوید پیش فرض های اساسی یک تغییر دموکراتیک در ایران آماده است به جز یک پیش فرض تعیین کننده که جنبش سبز را در موقعیت نامطلوب کنونی قرار داده است… آن چه که محقق نیست وجود یک رهبری ی مصمم به تغییر در جنبش ماست …

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسین باقرزاده : سقوط قذافی و سناریوی تحولات آینده ایران

سقوط قذافی و سناریوی تحولات آینده ایران

حسین باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

سقوط رژیم ۴۲ ساله سرهنگ قذافی در لیبی برگ دیگری به تحولات سرنوشت‌ساز دنیای عرب در ماه‌های اخیر افزود و بهار عرب را به تابستان کشاند. تا کنون حکومت‌های سه کشور عرب زبان شمال آفریقا، تونس، مصر و لیبی، که بیشترین ساحل جنوبی مدیترانه را در اختیار خود دارند یکی پس از دیگری با قیام مردمی سقوط کرده‌اند. بهار عرب البته به این سه کشور محدود نشده و غالب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از مراکش تا یمن را در بر گرفته است.

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده ، صفحه ۸۴ – ۸۵ ، نـسـبی سـاخـتـن بـسـتگـی

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۸۴ – ۸۵
نـسـبی سـاخـتـن بـسـتگـی

Categories
مهمانان سخن میگویند

اسماعیل نوری علا : اقليت های دينی و سکولاريسم

اقليت های دينی و سکولاريسم

اسماعیل نوری علا

اين نکته اکنون بديهی شده است که حکومتی استوار بر يک مذهب (يا ايدئولوژی ِ) معين، طبعاً و خود بخود، مزاحم معتقدان به مذاهب (يا ايدئولوژی های) ديگر می شود و آنان را به انواع مصيبت ها دچار می سازد. در تاريخ اسلامی شدهء ايران اين وضعيت همواره برقرار بوده است و مذهبی که پايهء حکومت را می ساخته افراد جامعه را به گروه هائی با حقوق متفاوت تقسيم کرده و با معتقدان به ديگر اديان و مذاهب با شدت بسيار عمل می کرده است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

یک نامه تاریخی از شادروان شاپور بختیار به یاران و همرزمان سابق خود در جبهه ملی

یک نامه تاریخی از شادروان شاپور بختیار به یاران و همرزمان سابق خود در جبهه ملی

این نامه را درمیان مقالات و نامه هائی که از زمان فعالیتم در نهضت مقاومت ملی داشتم پیدا کردم و نمیدانم آیا تاکنون انتشار بیرونی داشته یا نه. متاسفانه تاریخ آن مشخص نیست ولی تا آنجا که حافظه ام یاری میکند باید چهار سال بعد از آغاز فتنه خمینی باشد. در این نامه دکتر بختیار یکبار دیگر کوشش میکند تا یاران سابق خود را متوجه انتخاب وحشتناکی بنماید که آنها در یک بزنگاه حساس تاریخی نموده اند، به این امید که شاید در کنار هم در چهار چوب نهضت مقاومت ملی ایران مبارزه برعلیه رژیم تازه پای خمینی را شدت بخشند. با کمال تاسف این نامه وی بدون جواب ماند.
نظر به سالروز قتل وی این نامه را منتشر میکنم. روانش شاد. یادش گرامی. داریوش مجلسی

Categories
آفریدن ملت وحکومت ، برشالوده ِ« منش مردمی »

آفریدن ملت وحکومت ، برشالوده ِ« منش مردمی » : فـردوسی،آفریننده«منش ِمردمی ِ» مـلـّت وحکومتِ نـوین ِایران …

view as word.doc — view as pdf

پروتاگوراس با این اندیشه که « انسان، اندازه همه چیزهاست » ، بنیاد حقوق بشررا درغرب گذاشت . این انسانست که اندازه حکومت وقانون واخلاقست . و فردوسی با این اندیشه که « انسان، کلید همه بند هاست » ، بنیاد حقوق بشر و منش مردمی را ازنو درفرهنگ ایران ، زنده وتازه ساخت ، که نفی همه قدرتها وحکومتها و رهبرها را میکند . انسان ( مردم ) کلید هم بندهاست ، به معنای آنست که هیچ مشکلی نیست که انسان نتواند ازخودش آن را بگشاید . فردوسی که درشاهنامه ، پس از پیدایش جهان ، تصویر انسان را به عنوان « کلید همه بندها » کشیده است ، با این عبارت ، ارج انسان (Würde=dignity ) را مشخص و برجسته ساخته است . انسان ارجمند است ، چون کلید همه بندهاست . این انسان ( = مردم )است که خود را درآغازپیدایشش ، را به عنوان « کلید همه بندها » میشناسد ، ومیگوید که من ، کلید همه بندها هستم . با این شناخت خود است که انسان ، مدنیت را میآفریند .

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، ۴۰ – ۴۴ ، انکار هر نوع مرجعی در دین و ایدئولوژی

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ۴۰ – ۴۴
انکار هر نوع مرجعی در دین و ایدئولوژی

*** ادامه …

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

سخنان این انسان، مرا مست میکند،سبک میکند …

سخنان این انسان، مرا مست میکند،سبک میکند و به پرواز میبرد . نام اش جاودان است ،جانش هم تندرست

http://www.jamali.info/khanandegan )