Categories
چاشنی های اندیشه

درجامعه ای که فقط با دروغ میتوان زیست، بایدپیروالله شد، چون الله، …

درجامعه ای که فقط با دروغ میتوان زیست، بایدپیروالله شد، چون الله، ازدروغ میزیدواین حق رابه همه موءمنانش می بخشد

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

در گفتگو با کورش زعیم

در گفتگو با کورش زعیم

ملیت و قومیت-تجزیه عراق به سود ما نیست

در شرایط کنونی، تجزیه عراق به سود ما نیست و باید کمک کنیم تا رخ ندهد. البته، ترکیه بیش از ما از تجزیه عراق هراس دارد، زیرا به علت وجود شوونیسم ترک گرایی در ساختار قدرت، و بیگانگی هویت ترک برای کردان ساکن ترکیه که ایرانی تبار و آریایی هستند، تجزیه عراق یکپارچگی ترکیه را به خطر می اندازد. یکپارچگی عراق بستگی زیادی به سیاست خارجی ایران در منطقه دارد. اگر جمهوری اسلامی هر چه زودتر فعالانه برای ایجاد ثبات و آرامش در عراق نکوشد و همین سیاست تنش زایی را پی بگیرد، شعله هر جنگ داخلی در عراق دامن ایران را خواهد گرفت و ایران بیش از همه بازنده خواهد بود.

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

Dear Professor Jamali …

Dear Professor Jamali
Salam , dorood,and one hundred dorood. I have read some of your books,I believe in last century,Iranians had never been blessed with such precise,short and fundamental philosophical writer ever, you are exeptional, just something else.

http://www.jamali.info/khanandegan )

Categories
چاشنی های اندیشه

الله، خودش گیتی نمیشودو بنیادِدروغ میشود. باهرخدائی که خودش، …

الله، خودش گیتی نمیشودو بنیادِدروغ میشود. باهرخدائی که خودش، گیتی نمیشود، دروغ پیدایش مییابد

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

اخلاق، برپایه امرونهی، دام پروریست، تا انسان به حکم الله، دام ساخته شود

اخلاق، برپایه امرونهی، دام پروریست، تا انسان به حکم الله، دام ساخته شود

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

مهدی اصلانی – ایرج مصداقی : هان ای شرم! سرخی‌ات پیدا نیست

هان ای شرم! سرخی‌ات پیدا نیست

مهدی اصلانی – ایرج مصداقی

بهانه‌ی این مکتوب مشترک، انتشار نامه‌ی سرگشاده‌ی اندیشمند ایرانی آرامش دوستدار و سپس پاسخ اکبر گنجی به آرامش دوستدار و به دنبالِ آن نامه‌ای دیگر با امضای سه تن از “اساتید” دانشگاهی خارج کشور (حمید دباشی، احمد صدری، محمود صدری) به یورگن هابرماس فیلسوف و نظریه‌پرداز آلمانی است …

Categories
مهمانان سخن میگویند

ستاره.تهران : من یک زنم. یک شیر زن بلوچ –

من یک زنم. یک شیر زن بلوچ –

ستاره.تهران

شوهرم اعدام شده…..من زنده ام! من یک زنم! یک زن بلوچ! سختیهای بسیاری را از کودکی تاکنون چشیده ام! این هم روی آنها! من فرزندانم را بزرگ میکنم! من تمام فرزندان اعدامی ها را به مهر در آغوش میفشرم! من راه حلی پیدا خواهم کرد….ما راه حل پیدا خواهیم کرد! تو و من…تو هموطن و من که یک زنم..یک شیرزن بلوچ!

Categories
چاشنی های اندیشه

آنکه عقب افتاده است ، نه تنها درعقب، مـیآید، بلکه آنچه را نیزبه پیش میرود ، به عقب میکشد

آنکه عقب افتاده است ، نه تنها درعقب، مـیآید، بلکه آنچه را نیزبه پیش میرود ، به عقب میکشد

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

گرامیداشت روز کورش /جبهه ملی ايران, امريکا و اروپا

گرامیداشت روز کورش /جبهه ملی ايران, امريکا و اروپا

آن گاه که بدون جنگ و پيکار وارد بابل شدم، ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل گرديد.

Categories
سـرمـایـه فلـسفـی ایـران جلد ۶

منوچهرجمالی : درفرهنگ ایران طبیعتِ انسان ، بُت پرستی است

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

درفرهنگ ایران
طبیعتِ انسان ، بُت پرستی است

ما چندصنم بهرمحمد بشکسـتـیــم
تا در« صنم ِدلبر ِدلخواه »  رسیدیم
مولوی

درفرهنگ ایران
« دین» ، به معنای ِنیروی ِصورتگر( نقاش)
درگوهرانسانست
…………………………..
انگاریدن( نقش کردن) و انگاشتن(تصورکردن)
………………………………
طبیعت انسان، نقش میکند وازنقش، شادمیشود
دین ، پرستیدن یا شادشدن ازنقش آفرینی است

آرمان فرهنگ ایران، « انسان بُرنا وجوان » است ، نه فیلسوف ونه موبد وآخوند،ونه عالم و نه موءمن ونه سیاستمدار، ونه قدرتمند . انسان که مردم ( مر+ تـُخم ) باشد، تخمیست که خوشه میشود ، یا به عبارت دیگر،سرچشمه پـُری وسرشاری وغنا هست . «عنصرنخستینِ» انسان، که آتش جان، یا تخم آتش باشد ،« ارتا ی هوچهره» ، یا «هـُوپری= پری زیبا » است. ارتا، ارتای خوشه هست . ارتا ، تخمیست که خوشه میشود  درهرتخمی، خوشه ، ( پری وسرشاری وغنا) ، بالقوه هست .

Categories
چاشنی های اندیشه

وقتی انسان، هیچ چیزی رادرگیتی( دنیا) نمیتواند داشته باشد …

وقتی انسان، هیچ چیزی رادرگیتی( دنیا) نمیتواند داشته باشد، درست حریصتربر « ربودن وغارت کردن کام» ازآنچه گذراست میشود، تا ازآنچه متعلق به اونیست، کام برُباید، و به هوای ِکام بردن دربهشت، درانتظارنمی نشیند

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

ب. بی نیاز (داریوش) : اصلاحات سیاسی در روسیه و اثرات جانبی آن بر ایران

اصلاحات سیاسی در روسیه و اثرات جانبی آن بر ایران

ب. بی نیاز (داریوش)

فروپاشی سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و تبدیل آن به یک جامعه‌ی سرمایه‌داری اگرچه به معنی سکولار شدن جامعه‌ی دینی- ایدئولوژیکی روسیه بود ولی اساساً به معنی استقرار دموکراسی نبوده است. هفتاد سال حاکمیت ایدئولوژی (دین سیاسی) در شوروی عملاً تمامی ظرفیت سرمایه‌ی اجتماعی آن را به نابودی کشانده بود.

Categories
چاشنی های اندیشه

هرایده آلی باید گسترهِ انتزاعی ِفلسفه راترک کند و « نقش زیبا» شود …

هرایده آلی باید گسترهِ انتزاعی ِفلسفه راترک کند و « نقش زیبا» شود، تاهمه جامعه رابه خود جذب کند، ولی معنا درتفکرفلسفی، نهفته است وباید بسیارژرف شدتا بادقت آنرادریافت، وعموم مردم ازعهده آن برنمیآیند، وایده آل،درنقش شدن، سطحی میشود وانبوهی ازرنگهای آشفته میگردد که انسان درآن گم میشودوآن ایده آل، درعمل، ورشکسته میشود

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
سـرمـایـه فلـسفـی ایـران جلد ۶

منوچهرجمالی : زیبائی را نمیتوان تصرف کرد بانوگشسپ،زیبائی ِتصرف ناپذیراست

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

زیبائی را نمیتوان تصرف کرد
بانوگشسپ،زیبائی ِتصرف ناپذیراست
………………………………………..
تضاد « اراده » با « زیبائی »
گلاویزی « قدرت» با « زیبائی»
……………………………………
خدائی که به انسان، صورت میدهد
انسان را « دروغ » میکند

داستان بانوگشسپ ، یکی از بنیادی ترین ویژگیهای ِ ژرف ِ فرهنگ ایران را برجسته وچشمگیرمیسازد . بانوگشسپ ، که دختر رستم ونوه زال هست ، نقش زیبائی ِ خدای زندگی وموسیقی وشادی ، رام یا بیدخت، یا « فرطوس طوش » میشود . دردیدن وکشیدن نقش این خدا ، گوهر زیبایش ، پدیدار میشود و به خود صورت میدهد . چهره او ، تحول به نقش خدای زیبائی یافته است ، که ناگرفتنی است . ناگرفتنی است ، چونکه هیچکس نمیتواند به اوصورت بدهد ، و به او نقشی را که بدهد که میخواهد ( اراده میکند ) . صورت دادن به او ، تحمیل قهر کردن به او  وتصرف کردن اوست .  هرقدرتی میکوشد با صورت دادن به انسانها ، آزادی را ازانسانها بگیرد .

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسن داعی : از “اسرائیل” به “عزرائیل” (ما ایرانیان، اسرائیل و یهود ستیزی، بخش چهارم)

از “اسرائیل” به “عزرائیل”
(ما ایرانیان، اسرائیل و یهود ستیزی، بخش چهارم)

حسن داعی

داستان یک دگردیسی
در پائیز 1341 “جلال آل احمد” و همسرش “سیمین دانشور”، دو تن از نویسندگان بزرگ کشورمان و از روشنفکران مورد احترام آنزمان، برای بازدید از اسرائیل به این کشور سفر کرده و بمدت دو هفته میزبان دولت اسرائیل بودند. داریوش آشوری و زنده یاد خلیل ملکی نیز از جمله روشنفکرانی بودند که به اسرائیل سفر کردند و قضاوت مثبتی نسبت به این کشور داشتند.