Categories
مهمانان سخن میگویند

تقی مختار : ما متاسف و متاثریم؛ شما چطور؟

ما متاسف و متاثریم؛ شما چطور؟

تقی مختار

سخنی کوتاه با آقایان اکبر گنجی و عبدالکریم سروش و دیگر «روشنفکران دینی» که حالا شتر استبداد مقابل خانه آن‌ها هم خفته است

Categories
چاشنی های اندیشه

موسوی و کروبی، فقط «بهانه ای» هستند، برای رسیدن به غایتی فراسوی آنها، و آنچه آنها میخواهند

موسوی و کروبی، فقط «بهانه ای» هستند، برای رسیدن به غایتی فراسوی آنها، و آنچه آنها میخواهند

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

پانصد عضو سپاه به دلیل نا آرامی های اخیر درلیبی گرفتار شده اند

پانصد عضو سپاه به دلیل نا آرامی های اخیر درلیبی گرفتار شده اند

راهی برای خروج از كشورندارند و سپاه پاسداران در حال بررسی چگونگی انتقال آنها به ایران است. بر اساس اظهارات این عضو سپاه : این افراد هم اكنون مشغول از بین بردن تمامی مداركی هستند که بیانگر فعالیت سپاه در لیبی است تا هنگام خروج هیچ مدرکی برجای نماند.

Categories
چاشنی های اندیشه

غایت جنبش ملت ایران، در تنگنای غایت خواستهای موسوی و کروبی نمیگنجد …

غایت جنبش ملت ایران، در تنگنای غایت خواستهای موسوی و کروبی نمیگنجد. مسئله ما، رسیدن به غایت است، نه نفی بخشی از آنچه حکومت میکند. غایت ملت ایران، تنها نفی این یا آن مستبدِ اسلامی، و نفی اصل استبداد در خود شریعت اسلام نیست، بلکه بنیاد گذاری ِحکومتی برپایه مرجعیت نهائی ِخردِ شاد و ارزش آفرین ِخود انسانها و همپرسی (دیالوگ) آنهاست

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسین لاجوردی : و بازهم ما هستیم که همچنان نمی دانیم چه می خواهیم

و بازهم ما هستیم
که همچنان نمی دانیم چه می خواهیم

دکتر حسین لاجوردی

در شروع انقلاب شخص من که کم و بیش در سنین امروز شما بودم هیچ تجربه ای را از نسل های پیشین خودم در اختیار نداشتم ولی امروز با تمام وجودم تمامی تجربه سیاسی خودم را با شما در میان می گذارم، شاید که گوشه بسیار کوچکی از آن موثر واقع شود …

Categories
چاشنی های اندیشه

تصویر انسان، در فرهنگ ایران، سرو آزادِ همیشه سبز است …

تصویر انسان، در فرهنگ ایران، سرو آزادِ همیشه سبز است
چون، تخم خداست
سرو کوهی، اردوج نام دارد، که به معنای ِ تخم ِارتا = خداهست
سبز، تنها رنگ نیست، بلکه نام اصل آفرینندهِ جهان = ساپیزه است

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

محمود مرادخانی : جمعه 6 اسفند 1389 ـ 25 فوريه 2011 – نامهء سرگشاده به آقای عبدالکريم سروش

جمعه 6 اسفند 1389 ـ 25 فوريه 2011
نامهء سرگشاده به آقای عبدالکريم سروش

از دکتر محمود مرادخانی (تهرانی)، خواهرزاده آیت‌الله خامنه‌ای

جناب آقای عبدالکريم سروش. بسيار مسرورم که بالاخره شما و امثال شما به ماهيت خبيث سردمداران رژيم جمهوری اسلامی واقف آمديد. نامه اخير شما را خواندم. چه خوب که پس از انتظارها، خواست ما بر شديد الحن شدن نوشته‌های شما تا مقداری برآورده شد.

Categories
سـرمـایـه فلـسفـی ایـران جلد ۶

منوچهرجمالی : درفرهنگ ایران ، این انسانست که به خود،صورت میدهد

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

درفرهنگ ایران ،
این انسانست که به خود،صورت میدهد
……………………………………………..
خدا،طرح ِاصل زیبائی،درگوهرانسانست
که اودراندیشه وکردارش،نقش میکند
………………………………………….
«بانوگـُشسپ،نخستین نقاش جهان»

درادیان ابراهیمی ، این یهوه وپدرآسمانی والله هستند که به انسان، صورت میدهند. ولی درفرهنگ ایرانی ، این انسانست که درسراسرزندگی خود ، به خود، صورت میدهد یا خود را می نگارد. درفرهنگ ایران ، انسان در گوهرنهفته خود، ناگهان به طور آذرخشی ، نگاره، یا طرح زنخدای زیبائی را می بیند، و بایک دید عاشق زیبائی این گوهرنهفته خود میگردد، و آنگاه درسراسرعمرش میکوشد این طرح وانگاره را،دراندیشه ها ودرگفتارها و درکردارهای خود ، نقش کند و به خود ، صورت بدهد . انسان میخواهد که خدای زیبائی (= هوپری= آتش جان ) درگوهرخود را بکشد ، ولی درپایان ، او صورت خود را درپیش چشم خود می یابد .  این انسانست که خودش ، نقش خدای زیبائی شده است که یکبارفقط طرحش را با یک چشم به هم زدن ، دیده بوده است . سراسر زندگی انسان، یک پرده نقاشی( پرنیان یا پرند ) است و انسان، نقاشیست که اصل زیبائی را آذرخشگونه درگوهرخود ، یکبار ناگهان دیده ، و اورا چنان برانگیخته است که میخواهد این زیبائی را در اندیشه وکرارو گفتارواحساسات خود ، واقعیت بدهد .

Categories
مهمانان سخن میگویند

پرویز دستمالچی – محمد امینی : نامه سرگشاده به آقایان میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی

نامه سرگشاده به
آقایان میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی

پرویز دستمالچی – محمد امینی

شما دراین ویراست تازه از منشور جنبش سبز نوشته اید که خواهان حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش هستید… دستیابی به چنین آرمان های والایی جز از راه گذر از ولایت فقیه و حکومت خودکامه دینی و بنای یک حکومت متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر ممکن نخواهد بود …

Categories
چاشنی های اندیشه

سربرافرازی ِسروهای ِهمیشه سبز ایرانی – انقلاب نوین، برپایه «تصویرانسانی آزاد» که بنیاد حکومت و قانونست

سربرافرازی ِسروهای ِهمیشه سبز ایرانی
انقلاب نوین، برپایه «تصویرانسانی آزاد» که بنیاد حکومت و قانونست

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

مجید محمدی : مدیریت اعتراضات خیابانی و کشتار قطره‌ای مخالفان

مدیریت اعتراضات خیابانی و کشتار قطره‌ای مخالفان

مجید محمدی (جامعه‌شناس)

مقامات حکومت این نکته را آموخته‌اند که کشتن تعدادی اندک در عین آن که امکان و ترس از کشته شدن را در برابر معترضان و خانواده‌های آن‌ها قرار می‌دهد، هم مدیریت اجساد آسان‌تر خواهد بود و هم تعداد خانواده‌هایی که قرار است سوگواری آن‌ها مهندسی و کنترل شود کمتر خواهد بود. ولی فقیه تنها در موردی این اصل را نقض کرده و به کشتاری فرا‌تر از ده نفر در روز دست زده که اعتراضات غیرمترقبه بوده یا بخشی از پایگاه‌های نیروهای انتظامی و بسیجی سقوط کرده است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

نقشه و تصمیم رژیم اسلامی درباره فرجام کار من (وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری)

نقشه و تصمیم رژیم اسلامی درباره فرجام کار من (وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری)

شرحی از وضعیت و شرایط وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) که توسط وی نوشته شده است و جهت انتشار در اختیار “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران “قرار داده شده است. متن آن به قرار زیر می باشد:

Categories
چاشنی های اندیشه

اسلام، به طور کلی، به عنوان «اصل وحدت دهنده کثرت اجتماعی»، واقعیتی ندارد …

اسلام، به طور کلی، به عنوان «اصل وحدت دهنده کثرت اجتماعی»، واقعیتی ندارد، بلکه به شکل«مذاهب مختلف» واقعیت دارد، و مذاهب گوناگون اسلامی، در اثر همان اختلافات به ظاهرجزئی، بزرگترین دشمنان همند. اینست که اولویت ایمان، بایستی به کنار گذاشته شود، و «جان = زندگی» اولویت بیابد، تا بتوان همه را باهم آشتی داد

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
تصاویر

Gadhafi Dr. Ahmadi Najad

Categories
چاشنی های اندیشه

اسلام، اساسا، «ضداخلاقی»هست، چون بر «اصل ضداخلاق»، که «دو شیوه رفتار متضاد» باشد، …

اسلام، اساسا، «ضداخلاقی»هست، چون بر «اصل ضداخلاق»، که «دو شیوه رفتار متضاد» باشد، بنیاد شده است. شیوه رفتار با همعقیدگان (خودیها) و شیوه رفتار با «ناخودیها». بدی کردن با ناخودی، خوبی کردن و واجبست. از آنجا که اسلام، به معنای دین واحد، واقعیت ندارد، بلکه فقط به شکل مذاهب متعدد واقعیت دارد، همه این مذاهب، با این دو معیار متضاد اخلاقی، رفتار میکنند. به عبارت دیگر، مذاهب اسلامی را نمیشود در یک جامعه باهم آشتی داد. همه باهم، ریشه اخلاق را که رفتار با یک معیار با همه انسانهاست، ازریشه میکنند

http://www.jamali.info/chashniha )