Categories
مهمانان سخن میگویند

Abbas Milani فرقهای شاه و رضا شاه

Categories
چاشنی های اندیشه

در فرهنگ ایران، جان انسان، برعکس اسلام، روحی از امر ِالله در انسان نیست …

در فرهنگ ایران، جان انسان، برعکس اسلام، روحی از امر ِالله در انسان نیست تا همیشه تابع و مطیع او و رسول و امامش باشد، بلکه اصل آتش از «کانون آتشیست که خداست»، و بیان قائم به ذات خود بودن ِهر فردِ انسانیست. فرهنگ ایران بر آزادی فرد انسان، استوار شده است

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

محمود خادمی : راستی ؛ ایران ما را فردائی هست !؟ افق کدام است ؟

راستی ؛ ایران ما را فردائی هست !؟
افق کدام است ؟

محمود خادمی

با شکسته شدن سکوت ملی در ۲۲ خرداد و حضور حدود ۳ میلیون مردم معترض در خیابانهای پایتخت ایران؛ آهنگ سقوط رژیم نواخته شده است و اگر چه همچنین اوضاع آشفته؛ نابسامان و لرزان رژیم نشان از آرامش قبل از طوفان دارد و طوفان برچیده شدن طومار این رژیم در راه است …

Categories
چاشنی های اندیشه

در فرهنگ ایران، خدا، «آتشدان یاکانون» شمرده میشود که حبه های آتش او، جان ِهر انسانیست …

در فرهنگ ایران، خدا، «آتشدان یاکانون» شمرده میشود که حبه های آتش او، جان ِهر انسانیست. این حبه های ِآتش که در تن ِهرانسانی به فراز می یازد، سرچشمه روشنی (بینش) و تابش = گرمی = مهر، میشود. انسان، همگوهر خداست و از این رو آزاد و مستقلست و پیش ِهیچ قدرتی (الله) سجده نمیکند، چون برضد گوهر خدائیش هست

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

کتابهای آقای جمالی و همینطور صدای ایشان به دستم رسید …

کتابهای آقای جمالی و همینطور صدای ایشان به  دستم رسید. بسیار سپاسگزارم. همانطور که وعده کردم نوارهای ایشان را کپی کردم و به دست چند نفر از  ……….. دادم تا گوش کنند. مطالب با کیفیتی ست و باید در چندین نوبت آنها را گوش کرد. کار ایشان درباره مولوی بی نظیر است.  آلان بهتر مولوی را از طریق ایشان می فهمم تا در گذشته. ایشان دیواری که بین من و مولوی و فردوسی بود برداشتند. من در کلاسهای آقای جنیدی هم پنج بار شرکت کردم ولی تاثیر  چند نوار  درباره هفت خوان رستم از آقای جمالی بیشتر از جلسات آن کلاس بود. به آقای جمالی سلام مرا برسانید و اگر نزدیک شما هستند دستشان را بوسه بزنید

http://www.jamali.info/khanandegan )

Categories
چاشنی های اندیشه

قرآن میگوید که انسان از خاکست و ابلیس، ازآتش. ولی فرهنگ ایران میگوید که: انسان، خاکی …

قرآن میگوید که انسان از خاکست و ابلیس، ازآتش. ولی فرهنگ ایران میگوید که: انسان، خاکی (تخمی یا اصلی، خاک به معنای ِتخمست، خاکینه) است که در آن، آتش (اصل تابندگی) است، یعنی، سرچشمهِ روشنی و بینش خوب و بد، و سرچشمهِ مهر و اجتماعسازیست

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

محمدرضا نیکفر : بررسی کتاب؛ اسرار نظم نوین حوزه علمیه

بررسی کتاب؛ اسرار نظم نوین حوزه علمیه

محمدرضا نیکفر

در سال ۱۳۲۳ سید روح الله خمینی، از علمای رده میانی وقت در قم، کتابی نوشت به نام کشف الاسرار که باعث شهرت او شد. این نوشته پاسخی مفصل بود به کتاب مختصری با عنوان اسرار هزارساله به قلم علی اکبر حکمی زاده، فردی با تجربه تحصیل در حوزه علمیه قم که عبا و عمامه فروگذاشته و به نقد بینش و منش ملایان رو آورده بود. در صفحه ی اول اسرار هزار ساله آمده که این جزوه به سال ۱۳۲۲ خورشیدی با شماره ۱۲ هفته نامه پرچم در تهران به چاپ رسیده است. ناشر پرچم، احمد کسروی، نامدارترین منتقد شیعه گری در آن دوره بود. همسویی حکمی زاده با کسروی حساسیت حوزویان به جزوه او را دو چندان کرده بود.

Categories
چاشنی های اندیشه

نخستین پدیده هائی که روان ایرانی راشیفته و جذب کرده اند، نوای ِموسیقی و زیبائی نقش …

نخستین پدیده هائی که روان ایرانی راشیفته و جذب کرده اند، نوای ِموسیقی و زیبائی نقش و رنگ بوده اند، که از یکسو باهم، پیکریابی خدای او شده اند، و از سوی دیگر، پیکریابی اصل اندازه در گوهر انسان شده اند

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

فرج سرکوهی : نگاهی دیگر؛ ساعدی، آل احمد و فداییان خلق تبریز

نگاهی دیگر؛ ساعدی، آل احمد و فداییان خلق تبریز

فرج سرکوهی

سال 1346. من که این روایت می کنم دانشجوی سال اول جامعه شناسی دانشگاه تبریز هستم و شاید تنها فارس زبان محفل صمد. تبریز آن سال ها به مثلث صمد (بهرنگی)، بهروز (دهقانی) و کاظم (سعادتی) زنده است و به هنگامی که علی رضا (نابدل) از تهران به تبریز بازمی گردد، هوایی تازه در محفل می وزد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

سيمين بهبهاني : تا با قلم پیوند داری، کی بیم حبس و بند داری؟

تا با قلم پیوند داری، کی بیم حبس و بند داری؟

سيمين بهبهاني

نامه سعیدی سیرجانی به علی خامنه‌ای پیش از قتل توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی – شانزدهمین سالروز قتل زنده یاد سعیدی سیرجانی – چهارم آذر برابر است با سالرزو قتل ناجوانمردانه «علی اکبر سعیدی سیرجانی» نویسنده آزاداندیش و شیرین قلم ایرانی که در در چهارم آذر 1373 توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در زندان کشته شد.

Categories
چاشنی های اندیشه

سکولاریسم در گسترهِ حقوق و سیاست، میوهِ بذر ِافکار زنده ایست …

سکولاریسم در گسترهِ حقوق و سیاست، میوهِ بذر ِافکار زنده ایست که زندگی در گیتی و زمان را برترین ارزش میشمارد و در ضمیر مردم، کاشته میشود

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : جنبش سبز مردمی ،استبداد مذهبی را نشانه گرفته است!

جنبش سبز مردمی ،استبداد مذهبی را نشانه گرفته است!

ناصر مستشار

همینکه بیشتر نویسندگان دست اندرکاردر امور مسائل ایران در باره جنبش سبز نظر می دهند و تاکید می کنند که جنبش یاد شده ادامه راه آزادیخواهی انقلاب مشروطیت و57 هست ،پس بخوبی می توان نتیجه گرفت که جنبش سبزبه لحاظ تاریخی تلاش می نماید تا همچنان در چهارچوب واسلوب های انقلابات بورژوا دمکراتیک به دمکراسی و آزادی دست یابد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شهرام فریدونی ـ پيرامون نامهء هشت نفر برای آزادی ابراهیم یزدی …

پيرامون نامهء هشت نفر برای آزادی ابراهیم یزدی
و اعتراف او به تعهدش برای «حفظ قلعه نظام جمهوری اسلامی»

شهرام فریدونی ـ اسلو

در خبرها آمده که 8 تن (شیرین عبادی، عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، احمد صدری، محمود صدری،محسن کدیور، عطاء الله مهاجرانی، و حسن یوسفی اشکوری) برای رهایی ابراهیم یزدی دست به نامه نگاری زده اند.

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

جـمالی، قـلـب تـپـنـده ایـران …

جـمالی، قـلـب تـپـنـده ایـران

کومنت ازاخبارروز

از : ج جمشیدی
عنوان : وحدت در هم آهنگی کثرت
جمالی قلب تپنده ایران و ایرانی امروز است. او در سرتاسر نوشته هایش با نمونه آوری بس وسیع از متون پنهان شده و تحریف شده آثار ایران باستان میکوشد به فرد ایرانی بقبولاند که تو باید بخود تکیه کنی و زندگی و سرنوشت خود را خود بسازی. اگر چه ادبیات او با روشنفکران و فیلسوفان مدرن امروزی تفاوت داردو لی آکنده از معنای ژرف و ایرانی-ساز است. او با مطرح کردن تخم، نای، جی، ژی، فرن(پرن)، اوتار و غیره که به گونه ای پراکنده و منقطع در دفتر باورهای ایرانیان باستان این جا و آنجا نوشته و پرداتخته شده است DNAفرهنگی یا به زبان امروزیmeme ایرانی را جستجو میکند. این تخم قابل بارور و سرفرازآینده بیواسطه ولی در هم آهنگی در ایجاد وحدت میتواند به فراز خدائی صعود کند. خدا در سیستم فکری جمالی چیزی جز وحدت تمام هستی ها، گرفته از جاندار و بی جان نیست. آنچه مولوی و جمالی از یگانگی میگویند چیزی غیر از این وحدت نیست. پست متافیزیک خداباوری در همین مسیر سیر میکند. من شخصن از لابلای نوسته های او به درک این مهم پی برده ام.
٣۲۶٨٨ – تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣٨۹

http://www.jamali.info/khanandegan )

Categories
چاشنی های اندیشه

درفرهنگ ایران، خدا و جودی نیست که در ازل بوده است و جهان …

درفرهنگ ایران، خدا و جودی نیست که در ازل بوده است و جهان را خلق کرده است تابر آن حکومت کند، بلکه به ( xva-taay) معنای « چیزیست که از خودش، خودش را همیشه از نو پدیدار میکند و به آن تحول می یابد، خودش را همیشه از نو میزاید، و خدا، بغ است، یعنی « وجود پخش شده در گیتی هست»، یعنی، اصل ِهمیشه از خود آفریدن در سراسر گیتی هست

http://www.jamali.info/chashniha )