Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : آزادی و همبستگی

آزادی و همبستگی

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS PDF 5.4 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

ستاد عزیز ، ین آقایان روشنفکر اسلامی …

ستاد عزیز
ین آقایان روشنفکر اسلامی و غربی، به زور یک گل مصنوعی به اسم فکر نو را دست مردم می دهند و می گویند بو کنید و به به بگویید

http://www.jamali.info/khanandegan )

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : از حقیقت باید گریخت

از حقیقت باید گریخت

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS PDF 11.45 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

Categories
مهمانان سخن میگویند

«آنچه اینها می‌كنند» – میرزاسن : خاطره‌ای بمناسبت سخنرانی سالانه مركز اسناد و پژوهش‌های ایرانی درباره دكتر غلامحسین صدیقی

«آنچه اینها می‌كنند»

میرزاسن

خاطره‌ای بمناسبت سخنرانی سالانه مركز اسناد و پژوهش‌های ایرانی درباره دكتر غلامحسین صدیقی

آنان كه با دكتر غلامحسین صدیقی آشنایی علمی دارند یا همكار و یا شاگردآن روانشاد بوده‌اند، می‌دانند كه او نیز مانند برخی دیگر از استادان همزمان خود از نظر روش زندگی و آموزش شخصیتی استثنایی بحساب می‌آید كه می‌باید از جنبه‌های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی … بطور جداگانه یا مركب مورد بررسی قرار گیرند.

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : جداسازی سیاست از دین

جداسازی
سیاست
از
دین

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS A PDF 4.1 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

Categories
چاشنی های اندیشه

هنگامی حکومت ازعهده اجراءوظائفش برنمیآید …

هنگامی حکومت ازعهده اجراءوظائفش برنمیآید، دین راوسیله خود میسازد تاجامعه راصغیرسازدو خودش قیم آنهابشود.
هنگامی دین، حقیقتی نداردکه جذب دل وروان مردم را بکند، حکومت راوسیله خودمیسازد تا باعنف، خودراتحمیل کند.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : خردِ شاد – هومن ، اصل شاد اندیشی در فرهنگ ایران

خردِ شاد ۱

خردِ شاد

هومن ، اصل شاد اندیشی
در
فرهنگ ایران

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS A PDF 12.3 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Categories
چاشنی های اندیشه

اسـلام ، مـعـنـوی است . چــرا ؟ چون با خوف ازالله، شادی راکه معنای زندگیست، ازوجودانسان میزداید

اسـلام ، مـعـنـوی است . چــرا ؟
چون با خوف ازالله، شادی راکه معنای زندگیست، ازوجودانسان میزداید

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

استاد گرانقدر آموزگار محترم آقای جمالی – بدبختی در این کشور یکی دو تا نیست. صبح تا شام مردمی را مشاهده می کنم …

استاد گرانقدر آموزگار محترم آقای جمالی

بدبختی در این کشور یکی دو تا نیست. صبح تا شام مردمی را مشاهده می کنم که برای کوچکترین کارها دروغ به هم می بافند در صورتی که به این کار هیچ نیازی نیست و حق هم دارند چون روان جامعه یک روان دروغ گرا شده است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

سیامک مهر : سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی

سیامک مهر

توحید که “یک چیز پرستی” و ” یک چیز دوستی” و ” تسلیم محض به یک چیز بودن” است، یک نوع ” تحوش و بربریت و بدویت احساسی و عاطفی” با خود می آورد.
قدرت عاطفی با فقر عواطف و زندگانی درونی و اجتماعی همراه است. توحید از لحاظ عاطفی، یک فقر و در ضمن توحش است…
درفرهنگ ایران، مهرورزیدن انسانهای گوناگون به همدیگر ایجاد وحدت میکند نه « ایمان به یک خدای خالق ».
فرهنگ ایران، توحید را نمی پذیرد بلکه استوار بر« سه اصل متمم هم » هست:
1- کثرت ( گوناگونی) 2- ابتکار ِهمآهنگسازی خود 3- وحـدت
منوچهر جمالی

در جامعهء و فرهنگ اسلامزدهء ایران، بعض مفاهیم هست که بدون آنکه هرگز حلاجی شود، گواریده و درک و فهم شود، آنچنان در لایه های اذهان مردم رسوب یافته و ته نشین و سنگ شده که بسیار سخت و دشوار است بتوان جهت ارائه فهمی متفاوت و دگرگونه به آن نزدیک شد. یکی از این مفاهیم توحید و یکتاپرستی است.

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : از هومنی در فرهنگِ ایران تا هومنیسم در باختر

از
هومنی
در فرهنگِ ایران
تا هومنیسم در
باختر

منوچهر جمالی

Humanism Before Humanism
Iranian Culture Before Zarathustra

VIEW E-BOOK AS A PDF 8.8 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Categories
مهمانان سخن میگویند

مینو سپهر : بزرگداشت مرضیه

بزرگداشت مرضیه

مینو سپهر

وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی ــ 24 آگوست 2010
خانم مرضیه درسال 1304 دریک خانواده فرهنگی درتهران به دنیا مد _ درسال 1332 پای به عرصه موسیقی نهاد وتوانست باصدای گرم ودوست داستنی اش به برنامه گلهای رادیو ایران راه پیدا نماید.

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : خردِ سرپیچ در فرهنگ ایران

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایران

منوچهر جمالی

رستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )

فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

خام خم ، نیروی زاینده بینش در انسان
خام خم ، دو ُمشتِ زرتشت

بهرام وسیمرغ که اورنگ و گلچهره اند ،
نخستین عاشق و معشوقه جهانند که از آن انسان میروید

VIEW E-BOOK AS A PDF 10.5 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Categories
پاره اندیشی

چگونه درفرهنگ ایران جوانی وزیبائی درریشه های گیتی ، روان میشوند

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

چگونه درفرهنگ ایران
جوانی وزیبائی
درریشه های گیتی ، روان میشوند
……………………………..
تضادِ «وحی» با « جبرئیل»

چرا«اصل پیوندوروانشوی»راکه«وای یا وحی »باشد، جبرئیل میآورد، که «اصل بریدگی وترس » است ؟

ما چگونه میفهمیم ؟
——————

آیا ما چیزی را هنگامی میفهمیم و برایمان روشن میشود که « روند پیدایش آن » را ازچیزدیگر، بشناسیم  ، یا اینکه چیزی را میفهمیم وبرایمان روشن میشود که آن ، به کلی ازسایرچیزها ، بریده یا با سایرچیزها مرزبندی شده باشد ؟  این تضاد دردوشیوه « روشن کردن وفهمیدن » ، تضادیست بسیارکهن ، که هیچگاه نیز دست ازسرما نخواهد کشید .  درگذشت هزاره ها ، کوشیده شده است که این دوشیوه متضاد باهم ، از راههای گوناگون ، به هم پیوند داده شوند .

Categories
مهمانان سخن میگویند

ماندانا زندیان : بخش دوم-گفتگو با شاهین فاطمی پیرامون جنبش سبز ایران و بحران های سیاسی و اقتصادی پیش رو

بخش دوم-گفتگو با شاهین فاطمی پیرامون جنبش سبز ایران و بحران های سیاسی و اقتصادی پیش رو

۱۳۸۹.۰۵.۲۹
برگرفته از فصلنامۀ ره آورد تابستان، شمارۀ 91

ماندانا زندیان

مشکلات اقتصادی ایران، که پس از اعتصاب های بازار در چند شهر بزرگ کشور نمود بیشتری در متن جنبش سبز پیداکرد، و صدای اعتراض های سیاسی و خواست ‌های اقتصادی را در هیأت خواست های ملیِ توأمان نزدیک تر، بلکه آمیخته کرد.