Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، ۴۰ – ۴۴ ، انکار هر نوع مرجعی در دین و ایدئولوژی

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ۴۰ – ۴۴
انکار هر نوع مرجعی در دین و ایدئولوژی

*** ادامه …

***

***

پاسخ دهید