Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : ماجرای گزینش رئیس بانک مرکزی

ماجرای گزینش رئیس بانک مرکزی

شاهین فاطمی

مساله اختلاف بر سر تعیین رئیس بانک مرکزی همچنان در میان مجلس اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند توپ سرگردان میدان فوتبال بلا تکلیف مانده است.

Categories
سـرمـایـه فلـسفـی ایـران جلد ۶

منوچهرجمالی : اخلاق ، بر بنیادِ « شاد کردن حواس » آزادی برای جلوهِ زیبائی ها دراجتماع

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

اخلاق ، بر بنیادِ « شاد کردن حواس »
آزادی برای جلوهِ زیبائی ها دراجتماع

درفرهنگ ایران ، با شاد کردن حواس هست که میتوان « زیبائی ونیکی ورادی وسرفرازی و راستی » را ازدرون جان انسان ، شکوفا وآشکارکرد . آفرینشِ ارزشهای بزرگ اخلاقی ، پیآیند انبازوجفت شدن شادی وخرّمی ، با جان انسان ، ازراه حواس است ، نه پیایند امر ونهی بینشی که از مردمان ، با تهدید ویا نوید ، اطاعت وتابعیت میطلبد . جان انسان، تخم یا آتش ِ خود خدا ( ارتا= اخو ) زیرخاکسترنهفته یا تن هست . انسان، عبدِ الله نیست ، بلکه همبغ و همآفرین خدا ( ارتا ) هست ، وباهمدیگر ، نه تنها روشنی وبینش ، بلکه « نیکی وزیبائی وراستی ورادی وسرفرازی وشکوه » را میافرینند .   دیدن زیبائی و رنگها ونقشها و چهره ها ، وشنیدن نواهای خوش وخوشنوازیها ، و بوئیدن بوی خوش گیاهان وگلها و دسته های گل وگیاه ، و مزیدن نوشابه های خوش وافشره های شیرین وباده سرخ گوارا ، حواس انسان را شاد وخرّم میکنند ، و این شادی وخرّمی حواس ، آتش زنه و آتش افروز جان درانسانند، و این شادی وخرمیهای حواس هستند که جان انسان را تحول به نیکی وزیبائی ورادی وراستی وسرفرازی میدهند ، که درتخم ( اخو= ارتا ) نهفته است .  نیکی واحسان وزیبائی وراستی، پیایند شادی همه حواس هست . شعرمولوی ، رد پائیست که ازاین اندیشه بنیادی فرهنگ ایران به جای مانده است  :

ز اقتران خرّمی با جان ما    می بزاید « خوبی واحسان ما »

برغم پیدایش ادیان نوری که الاه واحد شان ، که به ماوراء طبیعت میرود ، و مانند ارتا خوشت ، دیگر زهشی ( immanent) وگنج نهفته درتن (=jibun=ji bun ) نیست ، هنوز شعرای ایران ، طالب آنند که با خدایشان که محبوبه اشان میشود ( زُوش، فرید= فریت=پری = رند افریت ) از راه حواسشان وبیواسطه  بیامیزند وانبازشوند .

Categories
مهمانان سخن میگویند

رهبر اسلام گرای تونس: من نه خمینی تونس هستم و نه شیعه

اسلام دموکراتیک دیگر! واویلا

رهبر اسلام گرای تونس: من نه خمینی تونس هستم و نه شیعه

رهبر اسلام گرای تونس: من نه خمینی تونس هستم و نه شیعه

الغنوشی جنبش خود را اسلامگرای معتدل و دموکراسی خواه توصیف کرد که بر اساس دموکراسی موجود در فرهنگ اسلامی فعالیت می کند. او افزود برخی افراد می خواهند قبای آیت الله خمینی را به او بپوشانند.

Categories
چاشنی های اندیشه

با شادی ِحواس انسانست که نیکی و زیبائی و رادی و سرفرازی و راستی …

با شادی ِحواس انسانست که نیکی و زیبائی و رادی و سرفرازی و راستی، از جان خودش، میجوشد و نیاز به امر و نهی ِاکراه آمیز الله، ندارد

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

در فرهنگ ایران، خرد انسان، اصل فردیتِ اوست …

در فرهنگ ایران، خرد انسان، اصل فردیتِ اوست
سروش و رشن، دو رویهِ خرد، در فطرتِ انسانند
سروش، خرد کلیدی و پیشرو انسانست
رشن، ترازوی ِداد آفرین انسانست

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناهید جعفرپور : مردم تونس در محاصره پروآمریکائی ها و اسلام گرایان

مردم تونس در محاصره پروآمریکائی ها و اسلام گرایان

ناهید جعفرپور

اکنون مردم تونس از دو سو محاصره شده اند. اول از سوی اسلام گرایان که می خواهند بر مبارزات آنان سوار شوند و دوم از سوی نیروهای رژیم سابق تونس و طرفداران آمریکا و اروپا. آینده چه خواهد شد بستگی به قدرت نیروهای سکولار درون تونس و تلاش اتحادیه های کارگری و مسلما انتخابات بعدی و رای مردم تونس دارد …

Categories
چاشنی های اندیشه

جامعه ای که عقل در آن خلاقیت نداشته و در آن جامعه برترین معیار زندگانی حساب نمیشده است …

جامعه ای که عقل در آن خلاقیت نداشته و در آن جامعه برترین معیار زندگانی حساب نمیشده است، برای درک و جذب اندیشه های انتراعی مانند «آزای و تساوی و استقلال و عدالت» ناتوان میباشد، چون اینها، مفاهیم انتزاعی هستند. برای رفع این نقیصه که عدم آمادگی برای جذب اندیشه های انتراعی باشد، احساسات و عواطفی که ریشه مذهبی دارند، به این اندیشه ها فریفته میشوند. آنان ایده آلها را نمیفهمند، بلکه بد انها فریفته میشوند. کسیکه جامعه را به این ایده آلها میفریبد، غیر از کسیست که جامعه را به اندیشیدن درباره این ها ایده آلها برمیانگیزد – از کتاب آتشی که شعله خواهد کشید

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

خدا را با محمد، عوضی گرفته اند …

خدا را با محمد، عوضی گرفته اند

(از کتاب آتشی که شعله خواهد کشید 1987)

قرآن را قرنها به عنوان «کلمات خدا» گرفته اند، به جای آنکه آنرا به عنوان آئینه ای که زندگانی و تفکرات و احساسات خود محمد را بازتاب میکند، بگیرند. و تفکرات و احساسات محمد را که در آنات متعالیش داشته است، به حساب خدا گذاشته اند و بدینسان، راه شناختن محمد را از قرآن، به خود بسته اند، و تصویری غلط یا حقیر برای خود از خدا ساخته اند. خدا بیش از حد، شبیه محمد شده است و محمد را عوضی، خدا گرفته اند. ولی قرآن، سراسرش تصویر محمد است

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : پنچ‌شنبه ۲۳ دي ۱۳۸۹

پنچ‌شنبه ۲۳ دي ۱۳۸۹

سرنوشت آینده منطقه با آینده ایران گره خورده است
۱۳۸۹.۱۰.۲۳

شاهین فاطمی

کشورهای شمال آفریقا از نقطه نظر سیاسی و فرهنگیي به کشورهای خاورمیانه بیشتر شباهت دارند تا دیگر کشورهای قاره آفریقا. زبان عربی و مذهب اسلام عاملی است که بیش از هر چیز دیگر آنها را به کشورهای منطقه خاورمیانه مرتبط میسازد.

Categories
چاشنی های اندیشه

برترین میزان و مرجع، خرد خود مردمان ایرانست که در همپرسی باهم …

برترین میزان و مرجع، خرد خود مردمان ایرانست که در همپرسی باهم، کلید حل مسائلست، نه ولایت فقیه، نه امام زمان، نه محمد، نه قرآن، نه الله

خدا ی ایران، خوشهِ همهِ ملت است

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

شعر از استاد شهریار

شعر از استاد شهریار

جای آن دارد که ریزد خون ز چشم روزگار
در عزای کشور دارا و خاک مازیار …

Categories
چاشنی های اندیشه

بزرگترین مانع پیدایش و بقای دموکراسی، شریعت اسلامست، و فقط با بسیج ساختن محتویات فرهنگ اصیل …

بزرگترین مانع پیدایش و بقای دموکراسی، شریعت اسلامست، و فقط با بسیج ساختن محتویات فرهنگ اصیل ایرانست که میتوان، اسلام را در ایران در چهار چوبهِ «خردِ انسان، به عنوان برترین مرجع و کلید حل همه مسائل» قرار داد و آن را مهار کرد

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

بهرام رحمانی : تلاش های حکومت اسلامی برای سرنگونی جمهوری نوپای آذربایجان

تلاش های حکومت اسلامی برای سرنگونی جمهوری نوپای آذربایجان

بهرام رحمانی

نيروهای امنيتی جمهوری آذربايجان، بعد از ظهر جمعه 17 دی 1389 – 7 ژانویه 2011، «محسن صمد اف» رهبر حزب ممنوعه اسلامی آذربايجان را به همراه 3 تن ديگر از اعضای اين حزب به هنگام خروج آن ها از دفتر مركزی حزب شان در باكو دستگير كردند.

Categories
چاشنی های اندیشه

در فرهنگ ایران، تن انسان، زهدان ِ تخم (حبه آتش ِ) خداست، و روشنی و بینش …

در فرهنگ ایران، تن انسان، زهدان ِ تخم (حبه آتش ِ) خداست، و روشنی و بینش، از همآفرینی این زهدان و تخم خدا، پیدایش مییابند. در فرهنگ ایران، انسان، عبد خدا نیست، بلکه جُفت و قرین خداست، و باهم، بینش و روشنی را میآفرینند

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
سـرمـایـه فلـسفـی ایـران جلد ۶

منوچهرجمالی : ازجهان « رنگ وبـوی= سکـولار» به جهان « بی رنگ وبی بـوی »

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

ازجهان « رنگ وبـوی= سکـولار»
به جهان « بی رنگ وبی بـوی »

………………………….
هنگامی«شادی» و«جان» باهم میآمیزند
« خوبی وزیبائی » را باهم میآفرینند
…………………………………….
وزقـران ِ« خـرّمی» با « جان ما »
می بـزاید « خوبی واحسان ما »- مولوی

رسیدن به شادی وخوشی ، دراحساس کردن بهترولطیف ترومتنوع تر پدیده هاست ، نه درصعود کردن در مفاهیم انتزاعی و فراسوی جهانی برای رسیدن به شادی ، وبریده شدن ازمحسوسات ، ویا گریختن ازمحسوسات وخوارشمردن آنها . درفرهنگ ایران ، هرحس کردنی ، « بوئیدن» است ، درحالیکه امروزه ما به آنچه فقط با حس شامه ( بویائی ) ، میبوئیم ، بو ئیدن میگوئیم . درحالیکه فرهنگ ایران ، همه حس کردنها را « بوئیدن » میدانست. وبوئیدن ، هم « بوی کردن » وهم « بوی دادن » بود . ازاین رو جفت شدن وآمیختن وامتزاج و اقتران با گوهر ِپدیده ها ،  « همبوی = جان درکالبد شدن » با آنها بود نست ، و این ، یافتن ِ اوج مهرورزیدن وشادیست . انسان در دیدن رنگها و درشنیدن آهنگها ونواها وچشیدن نوشابه ها …. می بوید ، یا به عبارت دیگر، همه حواس ، انسان را با گیتی همآغوش میکنند ، آنهارا ازجان خود آبستن میکنند و خود، ازجان آنها آبستن میشوند . انسان با حواسش، کشف شادی وخوشی وسعادت را میکند . همانسان که انسان « بوی چیزها» را با « دم = باد = وای » ، به درون سینه می هنجد ، و آتش زندگی را درخود میافروزد ، همانسان دیدن رنگ وز یبائی وشنیدن آهنگ ونوا ، و مزیدن نوشابه ها ، و بسودن انسانها ،  به درون او راه می یابند و با جان او میآمیزند  ،و جان اورا برمیافروزند . انسان با حواسش، گیتی را « می بوید » و دران بوئیدن، با گیتی ، جش عروسی برپا میکند و باهم جان دریک کالبد میشوند .