Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : جغد جنگ؛ فرایند و پیامد های آن

جغد جنگ؛ فرایند و پیامد های آن

شاهین فاطمی

فرایند را لغتنامه دهخدا چنین تعریف می کند:” روش انجام کار، رشته ای از کارها که پشت سر هم و با چیدمانی ویژه برای رسیدن به هدفی مشخص انجام می شود”. اقدامات تحریک آمیز رژیم، بیش از همیشه، با چیدمانی ویژه برای رسیدن به هدف آغاز جنگی دیگر درشرف تکوین است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : تحریم: علیه ملت یا دولت؟

تحریم: علیه ملت یا دولت؟

شاهین فاطمی

در تاریخ معاصر جهان هیچ کشوری، به احتمالِ استثنائی جمهوری آفریقای جنوبی، به اندازه جمهوری اسلامی ایران در معرض انواع و اقسام تقبیح و تحریم سازمانهای بین المللی وکشورهای گوناگون قرار نگرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تنهائی از دسامبر سال دو هزار و شش تا ژوئن دوهزار و ده چهار بار به انحاء گوناگون رژیم ایران را سرزنش وتحریم کرده است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : مهار یا جنگ؟

مهار یا جنگ؟

شاهین فاطمی

با برنامه سلاح هسته ای جمهوری اسلامی چه باید کرد؟ استفاده از عبارت سلاح هسته ای به جای برنامه هسته ای تصادفی نیست. امروز آن قدر شواهد و دلایل کافی وجود دارد که سوای جمعی جیره خوار نظام کمتر کسی داستان صلح آمیز بودن این برنامه را باور می کند.چرا سلاح هسته ای و به چه هزینه ای؟ باید پرسید جمهوری اسلامی سلاح هسته ای را به چه منظور خواستار است؟

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : دیکتاتوری و فساد همزادند

دیکتاتوری و فساد همزادند

شاهین فاطمی

فساد همزاد دیکتاتوری است و سرانجام یکی از مؤثرترین عوامل در سرنگونی آن. رابطهء تنگاتنگ اختناق و فساد غیر قابل انکار است. اعمال زور وسرکوب سیاسی- اجتماعی در نظام های فرمانی (دیکتاتوری) پیش شرط تسلط بی قید و شرط بر جامعه به خاطر بهره برداری اقتصادی است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : فسانه های کهن یا سخن نو؟

فسانه های کهن یا سخن نو؟

شاهین فاطمی

هزار دشنام به تاریکی به اندازه روشن کردن یک شمع سودمند نیست. هرچه زمان بیشتر می گذرد بحث و جدل بر سر مسائل جزئی و فرعی در میان پاره ای از شیفتگان رهایی از نظام موجود بیشتر شایع می شود. مسأله اساسی برشمردن کمبودها، نقایص و مظالم نظام حاکم نیست.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : احمدی نژاد: قربانی شکست رژیم؟

احمدی نژاد : قربانی شکست رژیم؟

شاهین فاطمی

شکست طرح هدفمند کردن یارانه ها و نابسامانی روزافزون اقتصاد کشور شکست تمامیت رژیم جمهوری اسلامی است و نه شکست احمدی نژاد به تنهاییِ شرکای قدرت . آنها می خواهند با قربانی کردن او بر روی فساد، تباهی و عدم لیاقت رژیم پرده پوشی کنند.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : چهار انقلاب،چهار فاجعه

چهار انقلاب،چهار فاجعه

شاهین فاطمی

رویدادهای هیجان انگیز چند ماه گذشته در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا یکبار دیگرکلمه انقلاب را بر سر زبان ها انداخته است اما آنچه به نام «بهار اعراب» نام گرفته درکشورهای مختلف با سرنوشت یکسانی مواجه نشده است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : برخورد قدرتهای بزرگ و رژیم تهران با بهار اعراب

برخورد قدرتهای بزرگ و رژیم تهران با بهار اعراب

شاهین فاطمی

اکنون شِش هفته ازآغاز مبارزات مردم سوریه علیه رژیم اَسد می گذرد و در این مدت صد ها نفر قربانی این رژیم خودسر شده اند اما غرب جز حرف هیچ قدم مثبتی در این راه برنداشته است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : اسلام یا دمکراسی؟

اسلام یا دمکراسی؟

شاهین فاطمی

پیرو حوادث اخیر درکشورهای خاورمیانه و شمال افریقا یکبار دیگر مبحث ناسازگاری اسلام سنتی با دمکراسی مطرح شده است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : حل مشکل لیبی:تمرینی برای ایران؟

حل مشکل لیبی:تمرینی برای ایران؟

۱۳۸۹.۱۲.۱۹

شاهین فاطمی

حوادث لیبی که در بدو امر آسان به نظر می رسید اندک اندک به مسأله ای قامض برای کشورهای غربی تبدیل شده است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : پنچ‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۹

پنچ‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۹

این نبرد مرگ و زندگی ادامه خواهد داشت
۱۳۸۹.۱۱.۲۸

شاهین فاطمی

اگر برای کسی هنوز اطمینان کامل در مورد تظاهرات دیروز در سراسر ایران حاصل نشده بود، عکس العمل امروز رژیم می تواند بهترین و اطمینان بخش ترین دلیل موفقیت آن باشد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : تونس- یمن- مصر….. و بعد؟

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

تونس- یمن- مصر….. و بعد؟

۱۳۸۹.۱۱.۲۰

شاهین فاطمی

معمولا با سقوط نخستین مهره دامینو فروریختن زنجیره ای دیگر مهره ها اجتناب ناپذیر است. آیا در سیاست هم این قاعده همیشه حکمفرما است.؟

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : ماجرای گزینش رئیس بانک مرکزی

ماجرای گزینش رئیس بانک مرکزی

شاهین فاطمی

مساله اختلاف بر سر تعیین رئیس بانک مرکزی همچنان در میان مجلس اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند توپ سرگردان میدان فوتبال بلا تکلیف مانده است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : اندر پس پرده گفتگوی من و تو است!

شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۹

اندر پس پرده گفتگوی من و تو است!

۱۳۸۹.۰۹.۱۳

شاهین فاطمی

این “ویکی لیکس” (Wikileaks) هم برای حضرات شده است قوز بالای قوز،هر چند گاه با انتشاراین اسناد مرموز،خواه وناخواه مقداری از اسرارحکومت پنهانکار علنی میشود.بیخود نیست که احمدی نژاد انتشار این اسناد را توطئه و خدعه آمریکا مینامد، غافل از اینکه جز خود او کسی این ادعا را باور نمیکند، سران آمریکا اگر بیش از احمدینژادهای این د نیا از انتشار و انعکاس این اسناد نگران نشده باشند مسلما میزان عدم رضایت و نگرانی آنها کمتر از سران حکومت در ایران نیست.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شاهین فاطمی : انفجار اقتصادی و آینده‌ای تیره

انفجار اقتصادی و آینده‌ای تیره

۱۳۸۹.۰۴.۲۵
Keyhan London

شاهین فاطمی

سرانجام پس از سی سال بی‌برنامگی، فساد و ندانمکاری اقتصادی، و از آن مهمتر پنج سال حکومت ویرانگر احمدی‌نژاد، اقتصاد ایران در آستانه انفجار است. مسائل اقتصادی زمانی که آغاز می‌شود برخلاف مسائل سیاسی با زور و سرکوبی نمی‌توان بر آن چیره شد.