Categories
از نو سبز و تازه شویم

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش دوم – صفحه ۶۶ – ۶۷

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش دوم
صفحه ۶۶ – ۶۷

*** ادامه …

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسن داعی : همکاری اکبر گنجی با نایاک برای قطع کمک آمریکا به اپوزیسیون

همکاری اکبر گنجی با نایاک برای قطع کمک آمریکا به اپوزیسیون

حسن داعی

از سال 2006 ببعد، سازمان نایاک یک لابی گسترده برای آشتی آمریکا با رژیم ایران آغاز کرد و در این مسیر، انجام چند ژست حسن نیت از طرف آمریکا بسوی تهران در دستور کار قرار گرفت. یکی از این اقدامات، حذف کمک های مالی دولت آمریکا به سازمانهای مدنی و حقوق بشری مخالف رژیم ایران مثل “مرکز اسناد حقوق بشر” بود.

Categories
کاریکاتور

Par

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

Besiar ziba va roshangarane …

Kia Kiarostami : Besiar ziba va roshangarane. Sepasgozaram aghaye Jamali, va MAN ra ham jozve khishe khod bedanid!!

( http://www.jamali.info/khanandegan )

Categories
سـخـنـرانـیـهـا

13 – سخنرانی منوچهرجمالی : خیّام وپرسش «مـن و چرا؟» چرا مـن زیبایم؟ …

13 – سخنرانی منوچهرجمالی

خیّام وپرسش «مـن و چرا؟»
چرا مـن زیبایم؟
زیستن، جُستن معنای زندگی درزیبائیهایش هست

Categories
مهمانان سخن میگویند

از یادداشت های ف.م.سخن : آقای واحدی! نخیر، نمی‌ایستیم، زیر هیچ پرچمی!

آقای واحدی! نخیر، نمی‌ایستیم، زیر هیچ پرچمی!

از یادداشت های ف.م.سخن

نوشته ی آقای مجتبی واحدی خطاب به محمد خاتمی انگیزه ای شد برای نوشتن این یادداشت. تجربه ی سیاسی سی و چهار پنج سال گذشته، هیچ چیز به شخصِ من یاد نداده باشد این را یاد داده است که تحت تاثیر هیچ گروه و دسته و شعار و سخنان به ظاهر زیبا و ملاحظات دوستانه و مأخوذ به حیا شدن های بی جا و غیره عمل نکنم و چیزی ننویسم. آقای واحدی برای مقاومت در مقابل حمله یا تهاجم نظامی کشورهای غربی دنبال پرچمی برای زیر آن رفتن می گردند اما ظاهراً اطلاع ندارند که هیچ کدام از پرچم های موجود، پرچم مربوط به ملت ایران نیست.

Categories
چاشنی های اندیشه

کسیکه، آموزه ای که، شریعتی که، اخلاقی که گرانیگاهش، ترساندن دیگرانست …

کسیکه، آموزه ای که، شریعتی که، اخلاقی که گرانیگاهش، ترساندن دیگرانست، منشاء جنگست. با ترساندن، میخواهد، فرد یا ملت یا بشریت را مطیع و تابع خود سازد. ولی انسانی یا جامعه ای که از ترس، بظاهر تسلیم به تابعیت میشود، در باطن، خود را آماده جنگ میکند و منتظر فرصت می نشیند. در آغاز، با ریاکاری، در اطاعت کردن، از اطاعت کردن میگریزد، ولی ناگاه بر میگردد، و برای رهانیدن خود از ترس، که سر آغاز آزادیست، میجنگد.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، صفحه ۲۵۷ – ۲۵۸ ، عذاب انسان، حقیقت وعدالت را نفی میکند + صفحه ۲۶۰ – ۲۶۴ ، بیداد و درد

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید
صفحه ۲۵۷ – ۲۵۸ ، عذاب انسان، حقیقت وعدالت را نفی میکند
+
صفحه ۲۶۰ – ۲۶۴ ، بیداد و درد

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، صفحه ۱۳ – ۱۴ ، تفاوت مـُلا و متفـکـر + صفحه ۷۴ – ۷۵ ، اخلاق ایمانی و اخلاق فرهـنگی

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید
صفحه ۱۳ – ۱۴ ، تفاوت مـُلا و متفـکـر
+
صفحه ۷۴ – ۷۵ ، اخلاق ایمانی و اخلاق فرهـنگی

*** ادامه …

Categories
چاشنی های اندیشه

بزرگترین دشمن ملت ایران، حکومت اسلامیست. حکومت اسلامی …

بزرگترین دشمن ملت ایران، حکومت اسلامیست. حکومت اسلامی، دهه هاست که در همه جبهه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و هنری و ملی، با نهایت درندگی و خشونت با ملت ایران می جـنگـد. اندیشیدن برای پیروز شدن ملت ایران بر حکومت اسلامی در این جنگ و حشتناکست که اندیشیدن حقیقی است.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
سـخـنـرانـیـهـا

12 – سخنرانی منوچهرجمالی : انسان زیباست که بنیاد آئین مهر و دوستی را میگذارد …

12 – سخنرانی منوچهرجمالی

انسان زیباست که بنیاد آئین مهر و دوستی را میگذارد
انسان زیبا و آئین مهر و دوستی
در فرهنگ ایران

Categories
از نو سبز و تازه شویم

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش نخست ، صفحه ۱۰۴ – ۱۰۶

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش نخست
صفحه ۱۰۴ – ۱۰۶

*** ادامه …

Categories
مهمانان سخن میگویند

خطابه ای از محمد علی فروغی – ذکاء الملک – مخاطرات تدوین قوانین مدنی در ایران

خطابه ای از محمد علی فروغی – ذکاء الملک

مخاطرات تدوین قوانین مدنی در ایران

… تصور نکنید این کارها ]تدوین قوانین عرفی[ به آسانی انجام گرفت. کشمکشها کردیم، لطائف الحیل به کار بردیم، با مشکلات و دسیسه ها تصادف کردیم که مجال نیست شرح بدهم. من جمله این که مقدسین… چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آنها با شرع شریف حرفها زدند و رساله ها نوشتند…تا چند سال پیش قانون مدوّن مکتوب نداشتیم…

Categories
از نو سبز و تازه شویم

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش دوم ، صفحه ۱۲۰ – ۱۲۲

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش دوم
صفحه ۱۲۰ – ۱۲۲

*** ادامه …

Categories
مهمانان سخن میگویند

گفت‌وگو با احمد سیف – استبداد رضاخانی بازگشت به عصر فتحعلیشاه بود

گفت‌وگو با احمد سیف

استبداد رضاخانی بازگشت به عصر فتحعلیشاه بود

از فردای روزی که رضا شاه در ایران قدرت گرفت و به تدریج سیطره اقتدار خود را در پهنه دشت سیاست و اقتصاد ایران گستراند روزنه‌های جدیدی بر سیاستمداران ایرانی گشوده شد؛ سیاستمدارانی چون سیدضیا طباطبایی، نصرت‌الدوله فیروز، عبدالحسین تیمورتاش، علی‌اکبر داور، محمد‌علی فروغی، سیدحسن تقی‌زاده و حسن وثوق که در سال‌های پیش از حاکمیت او نیز فعالیت‌هایی داشتند اما بنا به انحصار سیاستمداران قجری نقش چشمگیری به عهده نداشتند.