Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده ، صفحه ۱۶۶ – ۱۶۸ ، کسیکه نیاز به رسوا ساختن ضعف وعیب دیگران ندارد + صفحه ۱۶۸ – ۱۶۹ ، چه کسانی قدرت را بدنام ساخته اند؟

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۱۶۶ – ۱۶۸ ، کسیکه نیاز به رسوا ساختن ضعف وعیب دیگران ندارد
+
صفحه ۱۶۸ – ۱۶۹ ، چه کسانی قدرت را بدنام ساخته اند؟

*** ادامه …

Categories
مهمانان سخن میگویند

آيين بزرگداشت روز جهاني كورش و روز ملي ايران

آيين بزرگداشت روز جهاني كورش و روز ملي ايران

برش کیک بزرگداشت کوروش بزرگ در منزل مهندس زعیم در تهران

تهران – 6 آبان 1390
آيين بزرگداشت روز جهاني كورش و «روز ملي ايران»، از ساعت 20 تا 24، روز ششم آبان 1390، در سراي كورش زعيم با شركت شماري از رهبران و كنشگران سياسي و فرهنگي ايران برگزار شد. در آغاز، ميهمانان به احترام كورش بزرگ ايستادند و سرود «اي ايران» را خواندند.

Categories
سـخـنـرانـیـهـا

2 – سخنرانی منوچهرجمالی : دوگونه خرد، و تضاد آنها باهم

2 – سخنرانی منوچهرجمالی

دوگونه خرد، و تضاد آنها باهم

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده ، صفحه ۱۷۷ – ۱۷۸ ، راءی اکثریت موقعی ارزش دارد که همه باهم بیندیشند + صفحه ۱۰۶ – ۱۰۸ ، عقل و تجربه انسان، تنها مرجع اوست

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۱۷۷ – ۱۷۸ ، راءی اکثریت موقعی ارزش دارد که همه باهم بیندیشند
+
صفحه ۱۰۶ – ۱۰۸ ، عقل و تجربه انسان، تنها مرجع اوست

*** ادامه …

Categories
مهمانان سخن میگویند

فیروز کاظم‌زاده : دیانت مطرود ایران

دیانت مطرود ایران

فیروز کاظم‌زاده

رهبر عالی ایران، علی خامنه‌ای، برای سرکوب و ریشه‌کن کردن امر بهائی، آنچه را که به یادداشت گلپایگانی مورّخ 1991 شهرت یافته، تصویب کرد. سازمان ملل متّحد در سال 1992 نسخه‌هایی از آن را که توصیف برنامه‌ها برای اختناق تدریجی جامعۀ بهائی ایران است، علناً منتشر ساخت. یکی از اقدامات مندرج در آن ممانعت از ورود بهائیان به دانشگاه‌ها بود تا به این ترتیب آنها را به فقر مالی و علمی دچار سازند.