Categories
مهمانان سخن میگویند

شهباز نخعی : آخرین تیرهای ترکش!

آخرین تیرهای ترکش!

شهباز نخعی

shahbaznakhai8@gmail.com

دو هفته دیگر مردم استوار، دلاور و مقاوم سوریه در حالی سالگرد رستاخیزخود را برگزار خواهند کرد که نه تنها دنیا را به شگفتی واداشته و متوجه وجود و حضور ملتی بزرگ کرده اند، بلکه عزم و ارادهء استوار خود را نیز از یکسو بر حاکم ظالم و جنایتکارخویش و حامیان جنایتکارتر از خودش – ولایت مطلقه فقیه، ولادیمیر پوتین تزار جدید روسیه، جمهوری به اصطلاح خلقی چین و… – و از سوی دیگر رهبران مذبذب، نان به نرخ روز خور و کاسبکار دنیای به اصطلاح آزاد و دموکرات تحمیل کرده اند.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شهباز نخعی : جدایی ج. ا. از سوریه!

جدایی ج. ا. از سوریه!

شهباز نخعی

یکشنبه گذشته، 15 ژانویه، دهمین ماه قیام جانانه مردم دلاور و مقاوم سوریه پشت سرنهاده شد. در این 300 روز، رژیم جنایتکار بشار اسد و حامی جنایتکارترش، سید علی خامنه ای، که بدون حمایت همه جانبهء او بشار اسد نمی توانست بیش از زین العابدین بن علی در تونس، 29 روز، حسنی مبارک در مصر، 18 روز یا دست بالا معمر قذافی در لیبی، حدود 7 ماه، دوام بیاورد، بیش از 6000 نفر از مردم شریف سوریه را کشته اند که میانگین روزانه کشتار بالغ بر 20 نفر می شود.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شهباز نخعی : گردنه خطرناک!

گردنه خطرناک!

شهباز نخعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

حافظ می گوید: «مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش». آیا حکومت آخوندی- سپاهی مصداق این شعر حافظ هست؟ یعنی:
مرغ است؟
زیرک است؟
به دام افتاده؟
تحمل دارد؟
در مورد پرسش اول یعنی مرغ بودن حکومت با دو تعبیر متضاد روبرو هستیم. تعبیر نخست ادعای خود حکومت است که بنا بر آن پر پروازش به گستردگی برقراری خلافت اسلامی در سراسر کشورهای مسلمان و بالاتر از آن تسخیر سرزمین های کفار و پی ریزی حکومت جهانی اسلام است. در کوتاه مدت نیز سودای سلطه بر منطقه و مشارکت در مدیریت جهان را دارد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شهباز نخعی : زایش موش از کوه «بهار عربی»!

زایش موش از کوه «بهار عربی»!

شهباز نخعی

تنها چشم مسلح به تجربهء نقش “بنگاه خبر رسانی بیطرف و حرفه ای بی بی سی” در “انقلاب” 1357 می تواند نقشی را که این بنگاه سخن پراکنی در نشر اخبار انتخابات تونس ایفا می کند دریابد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

شهباز نخعی : حق ناحق!

حق ناحق!

شهباز نخعی

اگر بنا باشد نمادی برای “تبعیض” برگزیده شود، بی تردید اسلام از گزینه های مناسب است. تبعیض در اسلام نه یک امر عارضی و فرعی ـ که مفتی و مجتهد بتوانند با فتوا آنرا بزدایند یا مدّعی روشنفکری دینی قادر باشد با “قرائت تازه” برآن ماله بکشد ـ بلکه امری ریشه ای و ذاتی است که با جهان بینی و سرشت آن عجین است. حضور تبعیض در اسلام نه موردی و گاه گاهی بلکه مستمر و همیشگی است. تبعیض مرد نسبت زن، مومن به کافر، شیعه به سنی و برعکس، برده به آزاد، عرب به عجم، فقیه به غیرفقیه و… به عنوان اموری عادی و طبیعی پذیرفته شده اند. همین تبعیض آخری: فقیه نسبت به غیرفقیه موجب پدیدآمدن به اصطلاح “حق”ی جعلی و من درآوردی در حکومت آخوندی شده که حکومت را حق آخوندهای مدّعی فقاهت می داند و از آن با عنوان های نامربوط و مضحکی چون “اصل مقدّس” یا “اصل مترقی” ولایت فقیه نام می برد!

Categories
مهمانان سخن میگویند

شهباز نخعی : ساخت حکومت اسلامی

ساخت حکومت اسلامی

شهباز نخعی

snakh@live.com

روزهای هفته گذشته را سر در کتابی با عنوان «غروب زندگان» فرو برده بودم. نویسنده فرانسوی کتاب، «سرژ گروسار»، که خود عضو فعال نهضت مقاومت فرانسه بوده، در این رمان حدود 400 صفحه ای با ترسیم صحنه هایی تکان دهنده داستان یک گروه از مبارزان عضو نهضت مقاومت فرانسه را در سال های 42-1941 روایت می کند که چگونه در یک عملیات مسلحانه 5 سرباز آلمانی را به قتل می رسانند، دو نفر از خودشان نیز کشته می شوند و دو نفر دیگر که دستگير می شوند در طی مراحل بازداشت، بازجویی، زندان و محاکمه چه ماجراهایی را از سر می گذرانند.