Categories
مهمانان سخن میگویند

مرتضي ني‌داوود : نخستین زنی که بدون حجاب در جمع مردان ظاهر شد

قمرالملوک وزیری
قمرالملوک وزیری

نخستین زنی که بدون حجاب در جمع مردان ظاهر شد

مرتضي ني‌داوود

بارها براي عروسي و ميهماني بزرگان به باغ عشرت‌آباد دعوت شده بودم. براي عروسي، مولودي و… اما هرگز حال آن شب را نداشتم. پائيز غم‌انگيزي بود و من به جواني و عشق فکر مي‌کردم. از مجلسي که قدر ساز را نمي‌شناختند خوشم نمي‌آمد اما چاره چه بود، بايد گذران زندگي مي‌کرديم. چنان ساز را در بغل مي‌فشردم که گوئي زانوي غم بغل کرده‌ام. نمي‌دانستم چرا آن کسي که قرار است در اندروني بخواند، صدايش در نمي‌آيد. در همين حال و انتظار بودم که دختر نوجوانی از اندروني بيرون آمد… حتي در اين سن و سال هم رسم نبود که دختران و زنان اينطور بي پروا در جمع مردان ظاهر شوند. آمد کنار من ايستاد. نمي دانستم براي چه کاري نزد ما آمده است و کدام پيغام را دارد.
چشم به دهانش دوختم و پرسيدم: چه کار داري دختر خانم؟

Categories
مهمانان سخن میگویند

پرویز دستمالچی : اندیشه های تامگرا – «عملگرایی، انتظارمثبت» یا تامگرایی دینی، علی شریعتی – ۴

«روشنفکران دینی» – ۱۱

اندیشه های تامگرا

«عملگرایی، انتظارمثبت» یا تامگرایی دینی، علی شریعتی – ۴

پرویز دستمالچی

از نظر شریعتی «وضع موجود» اصولاً بد است، زیرا انگونه که باید اسلامی باشد، نیست. او کاملاً تام سخن می گوید، بدون تمایز. هیچ چیز را از هیچ چیز دیگر جدا نمی کند. وضع موجود بد است، چون در تطابق با «حقیقت» نیست، زیرا فلسفه و مسیر تاریخ واقعی اسلام، از زمان انتخاب ابوبکر (که حق علی بود، پس از فوت پیامبر) اصولاً تغییر کرده است. و پس از انقلاب نهایی، در آخر زمان، وضع خوب خواهد شد، زیرا در آنجا «حقیقت» حاکم خواهد شد …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده – صفحه ۱۹۳ – ۱۴۰ – بحث درباره مفهوم خدا ( بنام انسان )

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۱۹۳ – ۱۴۰
بحث درباره مفهوم خدا ( بنام انسان )

Categories
آفریدن ملت وحکومت ، برشالوده ِ« منش مردمی »

آفـریدن ملـت وحکـومـت بـرشـالـوده « منـش ِمـردمـی » : پیدایش ملت وحکومت ازمنش ِمردمی تضادِ« منش مردمی» با «هـوّیت جهادی» منش مردمی وسیمرغ ِعطار

view as word.doc — view as pdf

از« منش مردمی » است که ملت وحکومت وحقوق واقتصاد وهنر، پیدایش می یابد . « منش مردمی » ، بذریست که درشکل دهی به ملت وحکومت (کشورآرائی= سیاست ) و درحقوق واقتصاد وهنر، میشکوفد وپدیدارمیشود . این منش مردمیست که زادگاه ملت وحکومت حقوق واقصاد در فردیتش هست . انسان ، درفرهنگ ایران ، « مردم = مَر+ تخم = امـرو+ تخم » نامیده میشد ، که به معنای « تخم یا بذرودانه خوشهِ ارتا » هست ، و « ارتای خوشه = ارتاخوشت = اردیبهشت » نام دیگر، سیمرغ = خدای ایران » است . « وَشی » دربرخی زبانهای ایرانی به معنای « خوشه » ودربرخی زبانهای دیگرایرانی به معنای « باز، مرغ » است . چنانکه « فره وشی = فروهر » به شکل « انسان بالدار» نقش میشود . همانسان « قوش » که به معنای مرغست ، دراصل همان واژه « خوشه » است . علت نیز اینست که فرهنگ ، خدا را « شخصی » نمیدانست که « فراسوی گیتی واجتماع » میباشد ، بلکه « خدا » ، بیان « پیوستگی ملموس ومحسوس بذرها ی متنوع یا جانهای گوناگون » بود .

Categories
مهمانان سخن میگویند

محمود کوير : گبر و مجوس و جهود و ترسا؛ در آینه‌ی شعر پارسی

گبر و مجوس و جهود و ترسا؛ در آینه‌ی شعر پارسی

محمود کوير

درآمد

منم آن گبر دیرینه که بتخانه بنا کردم
شدم بر بام بتخانه درین عالم ندا کردم
صلای کفر در دادم شما را ای مسلمانان
که من آن کهنه بت ها را دگرباره جلا کردم
به بکری زادم از مادر از آن عیسام می خوانند
که من این شیر مادر را دگرباره غذا کردم
از آن مادر که من زادم دگرباره شدم جفتش
از آنم گبر می خوانند که با مادر زنا کردم
اگرعطارمسکین را درین گبری بسوزانند
گوا باشید ای مردان که من خود را فنا کردم. …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده – صفحه ۱۳۹ – ۱۴۰ – کسی خود میشود که خود را میآفریند

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۱۳۹ – ۱۴۰
کسی خود میشود که خود را میآفریند

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده – صفحه ۹۶ – ۹۸ – آیا بازدودن خرافه ، به حقیقت میرسیم ؟

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۹۶ – ۹۸
آیا بازدودن خرافه ، به حقیقت میرسیم ؟

Categories
آفریدن ملت وحکومت ، برشالوده ِ« منش مردمی »

آفـریدن ملـت وحکـومـت بـرشـالـوده « منـش ِمـردمـی » : منش ِمردمی، دیدن نیکی دردشمنست فریدالدین عطار فـرق « منـش » با « هـوّیت »

view as word.doc — view as pdf

« منش » با « هویت » ، نه تنها فرق دارد، بلکه پدیده ای متضاد با « هویت » نیزهست . « منش » ، اصلیست ( چیتره= چهره= بذرومنشاء ) که « ازخود » ، به خود ، صورت ( چهره ) میدهد ، وخود را میآفریند . چهره ، می چهرد . « هویت » ، یا از « اینهمانی یافتن با دیگری ، یا با ضدیت با دیگری » ، « خود میشود » . ولی درروند ِاینهمانی یافتن با دیگری نیز ، که خود شد ، درست « با آنچه اینهمانی یافته » ضد میشود ، چون دراو ، همیشه نفی وطرد اصالت خود را می بیند . بنا براین ، هویت ، تشخّص ( شخصیت یافتن ) ، از« ضدیت » با دیگریست . او، در « آنچه ، دیگری است » ، « درهرگونه تنوعی » ، ضد می بیند وازآن ضد میسازد ، تا به ازاین راه به خود شکل بدهد .

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده ، صفحه ۱۲۶ – ۱۲۷ ، امکانات معرفت را باید ازعقاید حاکم دزدید

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۱۲۶ – ۱۲۷
امکانات معرفت را باید ازعقاید حاکم دزدید

Categories
مهمانان سخن میگویند

آخرین وضعیت محمد رضا پورشجری (سیامک مهر)

آخرین وضعیت محمد رضا پورشجری (سیامک مهر)

با سلام

در آخرین ملاقات پدرم که در روز 21 مرداد ماه بود.از وی شنیدم که به مدت یک ماه است که از درد کلیه رنج میبرد و به تازگی با مشکل گوارشی شدیدی مواجه شده که خون زیادی از بدنش دفع میشود.در حدود 2هفته پیش دکترای بهداری زندان رجایی شهر بنامهای دکترچرخگر ودکترفیاض در معایناتی که از پدرم داشتند تایید کردند که کلیه سمت راست پدرم درحال از کار افتادن است وسنگ تولید کرده که با توجه به اینکه در بهداری زندان دستگاههای لازم برای سنگ شکنی و درمان کلیه پدرم موجود نیست اما هنوز مسئولان زندان اقدامی برای بهبودی پدرم انجام نداده اند وگفته اند اگر رئیس زندان موافقت کند در هفته آینده به بیمارستان رسول اکرم در تهران اعزام خواهد شد. اما تاکنون هیچ اقدامی در مورد مشکلات گوارشی ومعده پدرم که گویا خونریزی داشته اقدامی نشده و او در شرایط جسمی فوق العاده بدی به سر می برد وسلامتی وی در خطر است.

همانطور که مطلع هستید دادگاه پدرم به تعویق افتاده و در30 آذر ماه برگزار خواهد شد ولی او نا امید بود که تا آن زمان دوام نخواهد آورد.من از شما و از همه کسانی که محمدرضا پورشجری را میشناسید خواهان کمک و یاریتان برای بهبودی و آزادی او هستم.

با سپاس فراوان و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی

میتراپورشجری(مهر)

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده ، صفحه ۶۷ – ۷۰ ، چرا زاهد وفقیه ، ظاهرپرست میشوند ؟

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۶۷ – ۷۰
چرا زاهد وفقیه ، ظاهرپرست میشوند ؟

***

***

Categories
مهمانان سخن میگویند

پيرايه يغمايی : جهان ملک خاتون، شاعری از قبيله‌ی جسارت

جهان ملک خاتون، شاعری از قبيله‌ی جسارت

پيرايه يغمايی

Pirayeh163@hotmail.com

اکنون شايد در حدود ۶۰۰ سال از زمان جهان ملک خاتون – شاعره‌ی قرن هشتم- می‌گذرد، به زنان شاعر پيش از او که کم و بيش اشعاری از آنها باقی مانده؛ از قبيل رابعه قزداری و مهستی گنجوی کاری نداريم، چرا که اگر در مقام مقايسه برآييم، شعرهای رابعه بسيار شورمند تر از شعر‌های اوست، و نيروی خيال هم در شعر مهستی قابل قياس باجهان ملک خاتون نيست.

Categories
آفریدن ملت وحکومت ، برشالوده ِ« منش مردمی »

آفـریدن ملـت وحکـومـت بـرشـالـوده « منـش ِمـردمـی » : انسـان ِ سـرفـراز سرفـرازی ، « منش ِمـردمی » است

view as word.doc — view as pdf

ادبیات ایران ، آرمان « مردمی بودن » را درروانها وضمائر مردم کاشتند . مردمی بودن ، چیست ؟ مردمی بودن ، سرفرازی است . این اندیشه ِشکوهمند را که بنیاد فرهنگ کهن درایران بود ، از نو عطار ، درقصه ای بی مانند ، دربرابرقصه « خلق آدم از الله درقرآن » ، عبارت بندی کرد وسر آغاز، جستجوی حقیقت ساخت . درکتاب « منطق الطیر» ، نخستین مرحله ، که مرحله جستجو( طلب ) هست ، با این قصه که هرچه نمیتوان هرگز گفت ، میگوید ، آغازمیشود .این کتاب ، با خلق انسان از الله ، وبا تسلیم شدن انسان به اراده الله و اطاعت از دست نشاندگانش ، آغازنمیشود ، بلکه با « جستجوی انسان » آغازمیشود . انسان، وجودیست جوینده . چرا انسان درهمه جهان میجوید ؟ چون انسان ، آنچیزی را میجوید که درگوهرش نهفته ، هست .

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده – صفحه ۱۸ – ۱۹ – دیالکتیک ، جنبش بریدن از عقیده است

منوچهر جمالی ، کتاب فلسفه : شیوه بریدن از عقیده
صفحه ۱۸ – ۱۹
دیالکتیک ، جنبش بریدن از عقیده است

Categories
مهمانان سخن میگویند

سیروس مددی : فتوای قتل «ملانصرالدین» توسط سران روحانیت مشروطه خواه در انقلاب مشروطیت

فتوای قتل «ملانصرالدین»
توسط سران روحانیت مشروطه خواه در انقلاب مشروطیت

(به بهانه ۱۴ مرداد سالگرد اعلام مشروطیت در ایران)

سیروس مددی

درباره اندیشه و عملکرد روحانیت مشروعه خواه ضد مشروطیت در ایران بسیار گفته شده است… ولی درباره جهات مختلف اندیشه و عمل بخش مشروطه خواه روحانیت- بویژه رهبران آن- بسیار کم گفته شده و در آثار بسیاری کوشندگان از آنها جز به تمجید یاد نگشته است …