Categories
مهمانان سخن میگویند

محمد حسین یحیایی : مرگ تدریجی دریاچه اورمیه و پیآمدهای اقتصادی آن

مرگ تدریجی دریاچه اورمیه
و پیآمدهای اقتصادی آن

دکتر محمدحسین یحیایی

جات دریاچه اورمیه از نابودی نه تنها به اکولوژی، محیط زیست منطقه یاری می رساند بلکه می تواند برای هزاران انسان شغل، سلامتی و تفریح به ارمغان آورد. مردم آذربایجان انتظار دارند که نهاد ها و طرفداران محیط زیست در دنیا بویژه واحد های ملی در گستره ایران به یاری آنان بشتابند …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 183 – 185

***

***

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 185 (PDF)

Categories
چاشنی های اندیشه

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعـنی چه؟ (6)

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعـنی چه؟
یعنی، کشتن به حق، برضد حق هست. حقی که امر به کشتن بدهد، نا حقست.
یعنی، هیچکس، حق سلب آزادی از خرد انسان در اندیشیدن ندارد، چون خرد انسان، از جانش میجوشد

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

شکوه میرزادگی : هویت ایرانی یا هویت اسلامی؟

هویت ایرانی یا هویت اسلامی؟

شکوه میرزادگی

از زمانی که انقلابیون مسلمان سرزمین ما را به زیر سلطه ی اسلام سیاسی بردند، یعنی سرزمینی را که همه ی دلایل ماندگاری اش، داشتن هویتی است برگرفته از فرهنگی گسترده، بی تبعیض و غیر انحصاری، در انحصار فرهنگی تک ساحتی قرار دادند، پدیده ای به نام «هویت اسلامی»، به جای هویت ملی یا هویت ایرانی بر دهان متفکران و سیاستمداران مذهبی حکومت اسلامی رايج شد.

Categories
از نو سبز و تازه شویم

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 180 – 182

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 180 – 182

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 180 (PDF)

***

***

Categories
چاشنی های اندیشه

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خردِ انسان مقدس است، یعـنی چـه؟ (5)

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خردِ انسان مقدس است، یعـنی چـه؟
یعـنی، هیچ کتابی و پیامبری و رهبری و آموزه ای، جز جان و خرد خـود ِ انسان، مقدس نیست

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
از نو سبز و تازه شویم

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 177 – 179

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 177 – 179

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 177 (PDF)

***

***

Categories
چاشنی های اندیشه

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟ (4)

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، کشتن به حق، برضد حق هست. حقی که امر به کشتن بدهد، نا حقست.
یعنی، هیچکسی حق ندارد، امر به معروف و نهی از منکر بکند

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

بیانیهء تأسیس «سازمان جمهوریخواهان ایران»

بیانیهء تأسیس «سازمان جمهوریخواهان ایران»

۱- جنبش سبز مانند هر حرکت بزرگ اجتماعی از گروه های مختلف و هدف ها و برنامه ها متنوعی تشکیل شده ولی در رنگارنگی این جنبش دو گرایش از برجستگی بیشتری برخوردارست. نخست گرایشی که خود را در چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی با تفسیری تعدیل یافته به سود حقوق و آزادی های مردم و زیر شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی بیان می کند و گرایش دیگری که خواهان گذر از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک است.

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

ازکامنت آقای ناصرکرمی درایران گلوبال … – آقای منوچهر جمالی بخوبی میداند چکار میکند …

ازکامنت آقای ناصرکرمی درایران گلوبال

– آقای منوچهر جمالی بخوبی میداند چکار میکند و و چه روش و فلسفه نگاری را در پیش گرفته است، طبیعی است برای شما و امثال شما که بازگشت به گذشته به دوران ایران باستان را کابوس میدانید قابل درک و فهم نیست ، از سویی بیانگر این هست که شما و همفکران شما به پروسهءِ تئوریها و متدولوژیک دمکراسی در جوامع غربی و دمکراتیک اطلاعی ندارید، در صورتیکه عصر مدرنیته بر پایه بازگشت به گذشته و دوران آنتیک، آغاز گشته است.
– روشی را که آقای جمالی بکار گرفته است فیلسوفان مشهوری مانند: توماس فُن آکویین ، مارسیلیوس فُن پادوا، پیکو دِلا میراندولا، نیکولو ماچیا ولی، توماس هابس و غیره در پیش گرفتند تا از استبداد دینی رهایی و و بستر عصر روشنگری را هموار و بازخویشتن شناسی راسیونال بدون دین و قیصر را مهیا کنند، در آینده ای نزدیک، به این موضوع خواهم پرداخت، گرچه برای شما پشیزی ارزش نخواهد داشت.
ولی من از همین جا از آقای منوچهر گرامی تقاضا دارم که بیشتر به مسائل روز و فلسفهءِ برون رفت از بحران کنونی در ایران بپردازند.

http://www.jamali.info/khanandegan )

Categories
از نو سبز و تازه شویم

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 174 – 176

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 174 – 176

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 174 (PDF)

***

***

Categories
مهمانان سخن میگویند

اسماعیل نوری علاء : به نام چه کس سخن بگويند؟

به نام چه کس سخن بگويند؟

اسماعیل نوری علاء

در «بحث های جامعه شناسی سياسی پيرامون ماهيت و مبانی حکومت»، تمرکز اصلی بر اين پرسش است که: «حاکمان، حقانيت حکومت کردن بر مردم را از کدام منبع به دست می آورند؟» من در گذشته پيرامون اين موضوع نوشته ام(1) و قصد تکرار تفصيلی مطلب را ندارم. همين قدر کافی است که گفته باشم در «دوران پيشامدرن» منبع و منشاء حقانيت حکومت کردن يا «سنت» بود و يا «ادعای مأموريت داشتن از عالم غيب (کاريزما)» و يا «زور شمشير». و تنها در دوران مدرن است که مفهوم «حاکميت ملت» مطرح شده و «رأی ملت» تنها منبع قابل قبول حقانيت آفرين برای حکومت کردن شده است.

Categories
چاشنی های اندیشه

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟ (3)

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، هیچ قدرتی، حق کشتن انسان و آزردن خردش را ندارد
یعنی،حقی که امر به کشتن بدهد، نا حقست
یعنی، هیچکسی حق ندارد، امر ِبه معروف و نهی ِاز منکـر بکند

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

برای آزادی سيامک مهر

برای آزادی سيامک مهر

 

 

خوانندگان، دوستان گرامی، و وبلاگ‌نویسان انسان‌دوست:

جان سیامک مهر، هر آنی در خطر است. خانواده‌ی او زیر فشار و تهدید دائمی ماموران حکومت شریعت خونریز اسلامی قرار دارند.
در زمانی که وضعیت سیامک مهر بدلیل منش وی و استقلال اندیشه‌اش، از سوی بیشترین باصطلاح “روشنفکران”، “فعالین حقوق بشر”، جایزه‌بگیران ِحکومت‌های کشورهای اروپا و امریکا، سایت‌های اینترنتی “آزادیخواه” ِضد‌دولتی و … نادیده انگاشته شده است، خویش‌کاری هر ایرانی است که به دفاع از سیامک مهر و دیگران اسیر دربند حکومت شریعت خونریز اسلامی، گامی و خیزی بردارد.
با سپاس و درود فراوان، متن زیر را(به زبان انگلیسی) اگر می‌پسندید و یا به هرزبانی که آشنائی دارید ترجمه و به دفاتر و مراکز آورده شده دراینجا، فرستاده و هر هفته از نو پی‌گیری نمائید.
یقین دارم که ما با هم‌دستی با یکدیگر، می‌توانیم توجه این سازمان‌ها را انگیخته و به پشتیبانی از سیامک مهر و دیگر اسیران دربند حکومت شریعت خونریز اسلامی، وادار نمائیم. ایدون باد.
با آرزوی رهائی سیامک و سیامک‌ها،

رضا ایرانی

 

July 21th, 2011

Dear Sir or Madam,

I am writing to draw your attention to the human rights violations against jailed Iranian blogger, Mr. Mohammad Reza Pourshajari, who faces inhumane prison conditions, torture, and the imminent threat of execution.
Mohammad Reza Pourshajari, known in his blog as Siamak Mehr (his blog may be viewed at: http://khakeiran.blogspot.com), wrote about the Islamic Republic’s suppression of human rights. In particular, his blog highlighted the imprisonment and torture of Iranian women and minorities. Mr. Pourshajari’s critique of the Islamic government in articles such as “Secularism Means Death to Islam” led to his arrest in September of 2010. He has been labeled an infidel by Islamic authorities, an accusation that warrants no less than a death sentence.
Since his arrest, officials of the Islamic regime have brought Mr. Pourshajari into two closed-session court hearings, denying him access to lawyers, witnesses, and juries. He has been unofficially warned by court and prison representatives to expect his execution, and has been kept under solitary confinement in Karaj’s Rajayi Shahr Prison for the past several months. Furthermore, Mr. Pourshajari has been psychologically tortured by means of mock executions staged by the Islamic court in order to encourage a confession of regret and infidelity.
Mr. Pourshajari’s conditions have so far driven him to attempt suicide using the sharp rims of his eyeglasses. The authorities reacted by confiscating his glasses to prevent any future suicide attempts, which has put him in a state of impaired vision. In addition, Mr. Pourshajari’s diabetes requires regular medical attention, which he has been denied as a prisoner.
Government officials have threatened to arrest Mr. Pourshajari’s daughter. Out of strong concern for her father’s fate, Ms. Mitra Pourshajari contacted, Iranian-American blogger Reza Irani, asking for any possible assistance in this urgent situation. I am now calling directly upon your organization to promote and protect human rights on a global scale by taking action in support of Mr. Pourshajari’s safe release as well as the safety of his family. Please keep in mind that the Islamic regime needs to be put under tremendous pressure if Mr. Pourshajari’s life is to be spared.
I am requesting your prompt attention to this time-sensitive matter, as this man’s life is in immediate danger.
Sincerely,

(your signature goes here)

1.

Secretariat of the Subcommittee on Prevention of Torture
UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Tel: +41 22 917 93 32
Fax: +41 22 917 90 22
E-mail: opcat@ohchr.org
Internet: http://www.ohchr.org
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm

2.

Civil Society Section of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights -UNHCHR
Telephone: +41 22 917 9656
E-mail: civilsociety@ohchr.org
http://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/contactus.aspx

3.

The General Inquiries Section of the UNHCHR
Telephone: +41 22 917 9220
E-mail: InfoDesk@ohchr.org

4. Other organisation to contact are of course Amnesty International http://www.amnesty.org/en/contact and Human Rights Watch http://www.hrw.org/en/contact-us

 

 

 

Categories
از نو سبز و تازه شویم

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 171 – 173

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 171 – 173

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — 171 (PDF)

***

***