Categories
مهمانان سخن میگویند

shabe hafez + bozorgdashte ostad jamali 31/08/2012

shabe hafez + bozorgdashte ostad jamali 31/08/2012 – PDF

2 replies on “shabe hafez + bozorgdashte ostad jamali 31/08/2012”

بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود
داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود
دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو
گوش طرب به دست تو بی‌تو به سر نمی‌شود
…جان ز تو جوش می‌کند دل ز تو نوش می‌کند
عقل خروش می‌کند بی‌تو به سر نمی‌شود
خمر من و خمار من باغ من و بهار من
خواب من و قرار من بی‌تو به سر نمی‌شود
جاه و جلال من تویی ملکت و مال من تویی
آب زلال من تویی بی‌تو به سر نمی‌شود
گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی
آن منی کجا روی بی‌تو به سر نمی‌شود
دل بنهند برکنی توبه کنند بشکنی
این همه خود تو می‌کنی بی‌تو به سر نمی‌شود
بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی
باغ ارم سقر شدی بی‌تو به سر نمی‌شود
گر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم
ور بروی عدم شوم بی‌تو به سر نمی‌شود
خواب مرا ببسته‌ای نقش مرا بشسته‌ای
وز همه‌ام گسسته‌ای بی‌تو به سر نمی‌شود
گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من
مونس و غمگسار من بی‌تو به سر نمی‌شود
بی تو نه زندگی خوشم بی‌تو نه مردگی خوشم
سر ز غم تو چون کشم بی‌تو به سر نمی‌شود
هر چه بگویم ای سند نیست جدا ز نیک و بد
هم تو بگو به لطف خود بی‌تو به سر نمی‌شود

—————–

http://www.youtube.com/watch?v=QXnf_ZSczZc&feature=related

By Siavash Mostaghimi and Ursula Honerlage
سلام گیتای عزیز
این بار نخست است که شعری میسرایم برای استاد گرانقدرم جمالی که همیشه در قلب من زنده است و هیچگاه نمی میرد.
او را اولین بار در صحرای ذهنم یافتم
نیلوفری بود با طراوت مثل ماه
مثل یک پروانه گرداگرد اوپر می زدم
در بهار ذهن او خودرا شاد یافتم
او دوباره سبز خواهد شداز زمین
می شکفتد این بار در ایران زمین
ای جوانان سیمرغ زنده است
در جمالی و در ما پاینده است
او که گنج ها بر ما گشود
ذهن ما را از پلیدیها زدود
او کلیدی بود در قفل ذهن ما
مرحمی بود از برای روح ما
او نمیرد هیچگاه در قلب ما
آتشی است در جان ما در راه ما
همسر او بود تا بود غمخوار او
دوست او،همگام او،هم راه او
ما همه مدیون این زیبا زنیم
کا ر این زن را ستوده،ارج نهیم
توانا و پیروز با شید

پاسخ دهید