Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر کرمی : اوضاع کنونی در خاورمیانه‏

اوضاع کنونی در خاورمیانه‏

ناصر کرمی

چند سال پیش موضوع حملهء غرب و ارتش اسرائیل به تأسیسات اتمی و صنعتی ایران اوج خاصی بخود گرفته بود. طیف قابل توجهی از ایرانیان اپوزیسیون خارج از کشور رژیم اسلامی تهران بویژه سلطنت طلبان و مشروطه خواهان بنیادگرا ارتش اسرائیل را در عملی کردن حمله به سرزمین ایران تشویق میکردند. در سال 2008 میلادی مقالهء در پایین آمده را در سایت ایران گلوبال در ارتباط با پیامدهای ناگوار این حملهء احتمالی انتشار دادم که در آن پنهان و آشکار به موضوعات زیر پرداخته است:

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر کرمی : « دکتر شاپور بختیار و ابوالحسن بنی صدر در پیشگاهِ تاریخ »

« دکتر شاپور بختیار و ابوالحسن بنی صدر در پیشگاهِ تاریخ »

ناصر کرمی

دکتر شاپور بختیار از سوی سلطنت طلبان و مشروطه خواهان هم مورد حمله قرار میگرد که او شرط پذیرفتن نخست وزیری در آن شرایطِ بحرانی را خروج شاه از ایران بنا نهاد که فروپاشیِ ارتش و سیستم شاهنشاهی را باعث شد. جبههءِ ملّی که از همان آغاز به دکتر بخیتار پُشت کرد، مارکسیستها و مذهبیون که دکتر بختیار دشمن طبقاتی و ایدئولوژی دینی آنها بود، هواداران خمینی و نظام جمهوری اسلامی که بخون پاک او تشنه بودند. تودهءِ مردم هم در شرایطی نبودند که اندیشهءِ بلند و دمکراتیک او را درک کنند. به دکتر بختیار برای ارتباط با مردم و معرفی برنامهءِ سیاسی خود فرصتِ لازم داده نش

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر کرمی : ایران و مصر

ایران و مصر

ناصر کرمی

نظام جمهوری اسلامی با بگذشت و چشم پوشی از منافع ملّی ایرانیان در منطقه، با پس گرفتن تمامی انتقاداتی که به کشور مصر داشت و با پذیرفتن همهءِ پیش شرطهای سرانِ این کشور، همچنان در موضعی بسیار ضعیف 1991 مصرانه خواهانِ برقراری ارتباط با کشور مصر بود. امّا سیاست مداران این کشور با این خواستهء سرانِ نظام جمهوری اسلامی برخوردی سرد و بی تفاوت داشتند و مطبوعاتِ کشور مصر همچنان به تبلیغِ نقش منفی و آشوبگری جمهوری اسلامی در منطقه ادامه میداد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر کرمی : تُرک تباران و نظام جمهوری اسلامیِ تهران

تُرک تباران و نظام جمهوری اسلامیِ تهران

ناصر کرمی

به آن گروه از مردم تُرک آذربایجانی که خود را ایرانی نمیدانند و از ماندن در کنار سایر ایرانیان در رنج میباشند میتوانند به کشور ترکیه مهاجرت کنند تا در زیر پرچم کشور ترکیه و با رئیس جمهوری محبوب عبدالله گل روزگار بسر کنند.

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر کرمی : کودتای اسلامی در کشور ترکیه،| بخش یکم|

کودتای اسلامی در کشور ترکیه،| بخش یکم|

ناصر کرمی

تاریخ مکتوب و مستند خاورمیانه، خاور نزدیک، آسیای کوچک ( کشور ترکیه امروز ) و آسیای میانه را سه تمدن عهد باستان: ایران، یونان، و رومیها رقم میزنند. این سه تمدن و فرهنگ سنگ زیربنای جهان قانونمندِ اندیشه ورز و دمکرایتکِ پای بند به حقوق بشر امروز را بنا گذاشتند. با پیروزی رومیها بر یونیان، دو قدرت آنزمان ایران و روم شرقی جنگهای فرسایشی را باهم داشتند که بویژه کاهش مانور و توان سیاسی و نظامی ایرانیان را در پی داشت.

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر کرمی : احمدی نژاد و رحیم مشایی، دُم خروس یا قسم چاهِ جمکران !؟

احمدی نژاد و رحیم مشایی، دُم خروس یا قسم چاهِ جمکران !؟

ناصر کرمی

امّا طبق قوانین سیاسی اگر آقای احمدی نژاد و آقای رحیم مشایی براستی یک قدم در راه دمکراسی و مکتب و ناسیونالیسم سالم ایرانی برداشته اند و آنرا بر اسلامگرایی ترجیح داده اند، و قصد نقش گورباچف را در دوران گذار دارند، برای میدان ندادن بهر گله و شکایتی در فردا، ما مجبوریم که بسوی آنها ده قدم به جلو برداریم و این شانس را به این دو نفر بدهیم تا خود را در میدان عملی و پراتیک نشان دهند و از مرحلهءِ آزمون بگذرند ولی شرایط و وظایقی هست که آنها باید دنبال کنند از جمله:…..

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر کرمی – « به مناسبتِ درگذشتِ دانشمندِ گرانقدر، محمّد بهمن بیگی »

« به مناسبتِ درگذشتِ دانشمندِ گرانقدر، محمّد بهمن بیگی »

ناصر کرمی

▬ محمّد بهمن بیگی 1921 میلادی در خانواده ای تُرک از ایل قشقایی در استان فارس دیده به جهان گشود. در کتاب بخارای من ایل من خویش، تولدش را چنین بیان میدارند: « …من در یک چادر سیاه در فاصلهءِ شهرهای لار و فیروزآباد فارس در بیابانی با قهر و آشتی طبیعت به دنیا آمدم.