Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : عاقبت چین وروسیه عامل حمله نظامی خواهند شد!

عاقبت چین وروسیه عامل حمله نظامی خواهند شد!

ناصر مستشار

اعمال تحریم های وسیع تر علیه حکومت اسلامی بجای حمله نظامی معقول تر هست!چرا؟تحریم ها موقعی بجای حمله نظامی عقلانی تر بنظر خواهد رسید که شنیده می شود اسرائیل موشک های خود را با کلاهک هسته ایی به آزمایش گذاشته است!اما روسیه وچین تاکنون با مخالفت ها و با وتوهای پی در پی تحریم های سخت تر عملا میدان را برای حمله نظامی گشوده اند.همین ماجرا آنموقع در مورد عراق نیز رخ داد و موقعیت به حمله نظامی که در آغاز موفق اما در پایان شکست خورد انجامید!

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : آیا زورگوئی های اسرائیل درمورد استقلال فلسطین پایان می پذیرد؟

آیا زورگوئی های اسرائیل درمورد استقلال فلسطین پایان می پذیرد؟

ناصر مستشار

تاکنون درادبیات وفرهنگ مبارزاتی بیشتر نیروهای سیاسی ملی و ضد امپریالیست از اسرائیل بعنوان دست نشانده امریکا یاد شده است.اما این روزها دارد ثابت می شود که این چنین نیست، بلکه این امریکاست که از اسرائیل فرمان می گیرد و اسرائیل از امریکا هیچ حرف شنوئی ندارد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : اتحاد را نه در شعارهای توخالی بلکه در عمل به اثبات برسانیم!

اتحاد را نه در شعارهای توخالی بلکه در عمل به اثبات برسانیم!

ناصر مستشار

خوب به یاد می آورم که در اوج جنبش سبز مردم ایران ،بسیار ی ازانتقاد ها بسوی آذربایجانی ها سرازیر شده بود که چرا آنها در جنبش عظیم سبز مانند گذشته که در تحولات تاریخی نقش بسزائی داشتند از سهم کمتر برخوردار مانده اند! آذربایجانی ها به درستی از فقدان برنامه حقوق ملی در برنامه جنبش سبز انتقاد داشتند و بدین خاطرآنطوریکه می بایستی در آن حرکت درخشش نمایند ،از خود واکنش جدی تر نشان ندادند!

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : پس از 32 سال باردیگرتوسل به مراجع!

پس از 32 سال باردیگرتوسل به مراجع!

ناصر مستشار

پس از 32 سال حکومت اسلامی توسط روحانیون که در همه حوزه ها امتحان شان را پس داده اند و اکثر نیروهای سیاسی ومردم زهر حاکمیت علماء دینی را بخوبی احساس و لمس کرده اند اما همچنان بانگ بر آورده می شود که برای حل معضلات سیاسی و بن بست سیاسی کشور به مراجع دینی مراجعه شود، چرا؟

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : چه کسی سیاست های ضد اسرائیلی احمدی نژاد راادامه خواهد؟

چه کسی سیاست های ضد اسرائیلی احمدی نژاد راادامه خواهد؟

ناصر مستشار

احمدی نژاد با سیاست های ضد اسرائیلی وبا حمایت خامنه ای برسرکار آمد تا همه افکار عمومی داخل و خارج را در راستای سیاست های ماجرا جویانه خود پیش ببرد.اینک سئوال اساسی در اینجاست که ناوگان حکومتی نظام اسلامی با انبوهی مشکلات اقتصادی و سیاسی از کار افتاده است ،اینک معلوم نیست کدام نیرو توانائی نجات رژیم اسلامی را در خود دارد!

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : جنبش سبز مردمی ،استبداد مذهبی را نشانه گرفته است!

جنبش سبز مردمی ،استبداد مذهبی را نشانه گرفته است!

ناصر مستشار

همینکه بیشتر نویسندگان دست اندرکاردر امور مسائل ایران در باره جنبش سبز نظر می دهند و تاکید می کنند که جنبش یاد شده ادامه راه آزادیخواهی انقلاب مشروطیت و57 هست ،پس بخوبی می توان نتیجه گرفت که جنبش سبزبه لحاظ تاریخی تلاش می نماید تا همچنان در چهارچوب واسلوب های انقلابات بورژوا دمکراتیک به دمکراسی و آزادی دست یابد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : تحلیل گر مسایل سیاسی

تحلیل گر مسایل سیاسی

ناصر مستشار

ازاسلام ناب محمدی تا اسلام ایرانی ؟!
هلال شیعه در خاورمیانه به زیاده خواهی های نوع ایرانی مانند آغاز سلسله صفویه روی آورده است! که در نهایت منجر به جنگهای بیشماری در منطقه خواهد گردید.البته محمود احمدی نژاد با اظهارات اخیر خود در رابطه با تاکید بر اسلام ایرانی ،بسیاری از متحدان کوتاه مدت خود را مانند ترکیه و فلسطین و کشورهای سنی مذهب را از دست خواهد داد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : چرا اسرائیل دیگر یک کشور سکولار نیست؟

چرا اسرائیل دیگر یک کشور سکولار نیست؟

ناصر مستشار

باید از دولت اسرائیل پرسید که با دولت ترکیه چه کردید؟ چرا ترکیه را بسوی ایران اسلامی راندید؟چرا کشور اسرائیل بجای صلح و آشتی در منطقه به جنگ و نزاع روی آورده است؟چرا شهرک سازی را ادامه می دهید تا صلح به شکست برسد؟چرا در سرزمین های که هنوز مالکیتش مشخص نیست به شهرک سازی ادامه می دهید؟چرا اسرائیل برای خود به دشمن تراشی روی آورده است؟

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : آیاقهرمان سازی مشائی آغاز شده است؟

آیاقهرمان سازی مشائی آغاز شده است؟

ناصر مستشار

همه مانورهای سیاسی که رژیم اسلامی از خود نشان داده ، کم کم برای بعضی از نیروهای سیاسی مخالف اثر بخش بوده و آنها را متقاعد کرده است که در راستای حفظ تمامیت ارضی ایران ، پس رژیم اسلامی تا کنون حکومت مطلوبی بوده است. پس از نظر این دسته، نیروهای سیاسی ایران برای آن که کشورشان به عراق مبدل نگردد، بهتر است حکومت اسلامی را حمایت کنند تا آنها همچنان با مکاری و قداری براریکه قدرت بمانند تا تمامیت ارضی ایران به شیوه آغا محمد خان قاجار حفظ گردد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : تحلیل گر مسایل سیاسی

تحلیل گر مسایل سیاسی

ناصر مستشار

آیا پاسداران وارثان واقعی خمینی هستند؟

پس از کودتای نظامی سپاهیان علیه آرای واقعی مردم در 22 خرداد سال 88 و سرکوب و شکنجه مردم توسط پاسداران ،بیشتر شکایت ها واعتراضات علیه پاسداران حکومت اسلامی اتفاق افتاده است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : تجاوز یا دفاع مقدس ، کدامیک را حکومت اسلامی تعقیب میکند

تجاوز یا دفاع مقدس ، کدامیک را حکومت اسلامی تعقیب میکند

ناصر مستشار

هرساله رژیم اسلامی در گرامیداشت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق ،از آن جنگ بعنوان دفاع مقدس یاد می کند اما هرگز از چهره و اندیشه خبیس تجاوز طلبی خود سخن نمی گوید! بالاخره پس از سالها رهبران نظامی رژیم اسلامی اقرار می کنند که در مخیله خود قصد تسخیر بغداد را داشته اند!ابتدانقشه تصرف عراق را کشیده بودند و سپس می خواستند بسوی بیت المقدس حرکت نمایند!

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : اپوزیسیون دربرگشت امیرفرشاد به ایران مقصر است!

اپوزیسیون دربرگشت امیرفرشاد به ایران مقصر است!

ناصر مستشار

اینکه اپوزیسیون سیاسی ایران ، توان جذب نیروهای کنده شده از رژیم را ندارد یک ضعف است! اینکه چنین نیروهای پس از خروج از ایران همچنان مورد شما تت وسرکوفت نیروهای سیاسی خاص و فرقه گرا ودگماتیست قرارمی گیرند ،جای بسی تاسف و شکست برای جامعه سیاسی ایران است که مانع تحول خواهی است!اینکه با آنها بدرستی برخورد نمی شود و به نظرات آنها احترام گذاشته نمی شود ودائما آنها ایزوله می شوند ،یک فاجعه انسانی هست!

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : آیاتاکیدات دائمی موسوی برمحوراسلامیت خطرناک است؟

آیاتاکیدات دائمی موسوی برمحوراسلامیت خطرناک است؟

ناصر مستشار

جامعه ایران همچنان ملتهب است. باردیگرمردم ایران در گذار و یک تصمیم سرنوشت ساز وتاریخی ایستاده اند. یکبارمردم ایران در یک تصمیم گیری تاریخساز در انقلاب 57 ، جنبش آزادیخواهی خود را به اولیاء حکومت اسلامی سپردند و در سی ساله گذشته رنج و زهر آن را تا به امروز باپوست واستخوان و روان خود همچنان در حال چشیدن هستند! به نوشته سايت « کلمه»، آقای موسوی در ديدار با جمعی از زندانيان سياسی قبل از انقلاب بهمن ۵۷، با اعلام اين مطلب گفت: «اگر قرار باشد که نظام با پر کردن زندان‌ها يا با زدن و گرفتن دانشجويان و کارگران مسلمان، هنرمندان و سينماگران و روزنامه‌نگاران باقی بماند، آيا می‌توان از چنين نظامی در جهان دفاع کرد؟»«ما نمی‌خواستيم فقط حکومت تشکيل بدهيم و به نام اسلام چهارچوبی تعريف کنيم، اما از محتوا خالی باشد و از آرمان‌ها و آرزوهايی که برآمده از مکتب و اعتقادات ما بود، هيچ نشانی نداشته باشد».

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : این کجا و آن کجا!

این کجا و آن کجا!

ناصر مستشار

بسیار روشن باید به آقای مهندس موسوی تفهیم شود که بدنبال اجرای قانون اساسی نباشید که هیچ التزامی به آزادی ـ دمکراسی ـ حقوق زنان ـ حقوق اقوام ندارد بلکه تنها برای بر آورده ساختن جامعه ائی اسلامی مانند صدر اسلام و صدور آن به هم جهان را ـ یک ماموریت الهی برای خود می پندارد!