Categories
مهمانان سخن میگویند

ماشااله رزمی : جنگ اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی

جنگ اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی

ماشااله رزمی

جنگ اقتصادی برای بزانو درآوردن جمهوری اسلامی مدتهاست که شروع شده است. دراین جنگ غرب تنها نیست و اتحادیه عرب یکپارچه علیه اتمی شدن ایران در کنار کشورهای غربی قرار گرفته است و جبهه متحد حکومت های سنی مصمم هستند جلوی تحریکات روحانیون شیعه را بگیرند …

Categories
مهمانان سخن میگویند

ماشااله رزمی : اوپوزیسیون سوریه به دفاع مسلحانه رو می آورد

اوپوزیسیون سوریه به دفاع مسلحانه رو می آورد

ماشااله رزمی

این درس همه انقلابات است که «شکل مبارزه را دشمن تعیین میکند» رژیم اسد فکر می کرد با استفاده از تجربیات و کمک های مادی و کارشناسی جمهوری اسلامی و با بکاربردن حداکثر خشونت و بجان مردم انداختن شبیحا (بسیج سوریه) و تجاوز به جوانان در زندان موفق به «النصربالرعب» خواهد شد و در سرکوب مردم بی دفاع پیروز خواهد گشت …

Categories
مهمانان سخن میگویند

ماشااله رزمی : مسببین فاجعه خشکاندن دریاچه اورمیه

مسببین فاجعه خشکاندن دریاچه اورمیه

ماشااله رزمی

خشکاندن دریاچه اورمیه از سیاستهای غیرانسانی جمهوری اسلامی است و همه طرفداران حقوق بشر و طرفداران محیط زیست اگر واقعا معتقد به دموکراسی و زندگی بهتر و صلح و امنیت برای انسانها هستند نباید دراین مساله بی طرف و بی تفاوت باشند …

Categories
مهمانان سخن میگویند

ماشااله رزمی : اعتصاب بازار و سیاسی بودن خواسته های بازار تبریز

اعتصاب بازار
و سیاسی بودن خواسته های بازار تبریز

ماشااله رزمی

وضعیت بد اقتصادی و چپاول بی حساب ثروت مملکت توسط صاحبان قدرت و طبقه تازه بدوران رسیده صدای بازار را درآورده است. اعتصاب فعلی ممکن است با عقب نشینی دولت درامر مالیات خاتمه یابد اما اختلافات اصلی همچنان پابرجا خواهدند ماند و بار دیگر به بهانه ای دیگر مطرح خواهند شد. طی یکصد و پنجاه سال گذشته اعتصابات عمومی و سراسری همیشه از بازار شروع شده و دولت یا رژیم را ساقط کرده است این قانون همچنان در ایران معتبر است و دلیلی وجود ندارد که این بار نیز اعتصابات فلج کننده سراسری از بازار شروع نشود …