Categories
مهمانان سخن میگویند

محمدحسین یحیایی : خیزش کارگری راهگشای رهایی – در بزرگداشت روز جهانی کارگر

خیزش کارگری راهگشای رهایی

در بزرگداشت روز جهانی کارگر

دکتر محمدحسین یحیایی

راه برون رفت از این تنگنا اتحاد همه نیرو های آزادی خواه و شرکت فعال کارگران در آن است. هیچ جنبشی در کشور بدون شرکت مستقیم کارگران به پیروزی نخواهد رسید. خیزش کارگری راهگشای آزادی و آذرخشی امید بخش در این دوران تاریک است …

Categories
مهمانان سخن میگویند

محمدحسین یحیایی : اوضاع اقتصادی و مذاکرات اتمی

اوضاع اقتصادی و مذاکرات اتمی

دکتر محمدحسین یحیایی

رژیم از یک سو خواسته های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به اجرا در می آورد و از سوی دیگر بنام اقتصاد اسلامی با مفاهییم مهم در اقتصاد مخالفت می کند. از یک سو با بهره بانکی که مغایر با آموزه های اسلامی است مخالفت می کند و از سوی دیگر برای جذب سپرده های مردم به هر ترفندی دست می زند …

Categories
مهمانان سخن میگویند

محمدحسین یحیایی : بحران فراگیر اقتصادی و پرتگاه پیش رو

بحران فراگیر اقتصادی و پرتگاه پیش رو

دکتر محمدحسین یحیایی

بحران در اقتصاد ایران ساختاری و دیرینه است زیرا شالوده آن سست و رشد آن به درآمدهای نفتی بستگی دارد. تغییر در درآمدهای نفتی و بازار جهانی می تواند دگرگونی های ژرفی در اقتصاد و جامعه پدید آورد. استبداد حاکم بر جامعه از نفت بعنوان ابزار سیاسی استفاده کرده است …

Categories
مهمانان سخن میگویند

محمدحسین یحیایی : نگاهی گذرا به انتخابات ترکیه و پیآمد های آن

نگاهی گذرا به انتخابات ترکیه و پیآمد های آن

دکتر محمدحسین یحیایی

مردم ترکیه برای گزینش ۵۵۰ نماینده مجلس ملی در روز یکشنبه ۱۲ ژوئن به پای صندوق های رای رفتند، این گزینش در شرایطی انجام گرفت که در برخی از کشورهای منطقه حوادث بسیار ژرف و تعیین کننده ای رخ می دهد. برخی نام آن را بیداری کشور های عربی و نفتخیز گذارده برخی دیگر آن را بهار کشورهای عربی می نامند. آنچه مسلم است، اینکه فردای این کشورها مانند دیروز و گذشته های دور نخواهد بود که حکمرانان به دلخواه خود عمل کنند و در پی آن قدرت را به فرزندان خود منتقل نمایند، زیرا جوانان و زنان برای زندگی در دنیای بهتر وارد میدان شده اند. آنان به این باور رسیده اند که دیگر گول حکمرانان، دین بازان و تاریک اندیشان ثروت پرست و ثروت اندوز را نخورند و برای برون رفت از بحران اقتصادی و اجتماعی جامعه خود در سرنوشت سیاسی کشور شرکت کنند. از آن رو انتخابات ترکیه بعنوان کشور قدرتمند و تاثیر گذار منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

محمدحسین یحیایی : صندوق بین المللی پول ابزاری در دست اتحادیه اروپا و آمریکا

صندوق بین المللی پول
ابزاری در دست اتحادیه اروپا و آمریکا

دکتر محمدحسین یحیایی

با آزاد سازی و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت برخی از کالا ها که بر پایه فوب خلیج فارس محاسبه خواهد شد، خیلی بیشتر و بالاتر از سطح جهانی افزایش می یابد و از میزان قیمت های جهانی بالاتر می رود، این درحالی است که میزان دستمزد و حقوق های دریافتی کارگران و زحمتکشان کشور یک چهارم جهان است …

Categories
مهمانان سخن میگویند

محمدحسین یحیایی : بحران اقتصادی مثلث ولایت دولت و نظامی ها را از هم می پاشد

بحران اقتصادی مثلث ولایت
دولت و نظامی ها را از هم می پاشد

دکتر محمدحسین یحیایی

آنچه مسلم است هر دو گروه با اندیشه های خرافی و ارتجاعی خود مانع از پیشرفت اقتصادی، اجتماعی وسیاسی جامعه ایران هستند. از آن رو جامعه ایران برای رسیدن به آزادی، تمدن و خرد گرایی باید از هر دو آن دیدگاه ها گذر کند. آنچه امروز باعث عقب ماندگی، فقر، بیکاری و فساد اجتماعی است باور های خرافی و تاریک اندیشی این نظام در کلیت خود است. هیچگونه برنامه اقتصادی مدون و الزام آور برای اجرا دردست دولت نیست …

Categories
مهمانان سخن میگویند

محمدحسین یحیایی : بارش باران در دمشق و سیل بند در تهران

بارش باران در دمشق و سیل بند در تهران

دکتر محمدحسین یحیایی

مردم سوریه ددمنشی و خیانت رژیم جمهوری اسلامی را در یاری و مساعدت به رژیم سرکوبگر بشار اسد فراموش نخواهند کرد. سوریه تنها کشوری در دنیای عرب بود که در جنگ با عراق از ایران حمایت کرد. مردم ایران از جنبش ضد دیکتاتوری مردم سوریه در راه رسیدن به آزادی و دمکراسی حمایت می کنند …

Categories
مهمانان سخن میگویند

دکتر محمدحسین یحیایی : آغاز پایان یک دوره

آغاز پایان یک دوره

دکتر محمدحسین یحیایی

بیش از یک سال از کودتای انتخاباتی خرداد ٨٨ با شرکت نظامی امنیتی های دولت در دولت می گذرد، هر روز بخش هایی از چگونگی، آماده سازی و اجرای طرح از سوی مجریان آن به شیوه های مختلف بازگو می شود.