Categories
مهمانان سخن میگویند

حسن بهگر : فدرالیسم سبز و نو هم به بازار آمد

فدرالیسم سبز و نو هم به بازار آمد

حسن بهگر

http://www.iranliberal.com/Maghaleh-ha/Hassan_Behgar/PasokhEsmaelNoriAal.htm

03-01-2012
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

آقای اسماعیل نوری علا مدتی است در جهان مجازی ظهور کرده و ظاهراً برای هر مساله و مشکلی نسخه ای در جیب دارد و انگشت تدبیرش برای حل هر معضل سیاسی درگردش است تا گرهی بگشاید. مطالب هفتگیش توسط یاوران اینترنتی هر هفته به دست همه می رسد و می بینیم.

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسن بهگر : نیروهای انتظامی

نیروهای انتظامی

موانع دموکراسی 4

حسن بهگر

behgar@iranliberal.com

وظیفه ی قوای نظامی بویژه ارتش ،دفاع از کشور در برابر دشمن و وظیفه نیروی پلیس فقط حفاظت از جان و مال شهروندان است.(1) اما همواره حاکمان مستبد کوشش کرده اند از نیروی نظامی به عنوان چماقی برای سرکوب جنبش ها ی مردمی استفاده کنند؛ این نوع حکومت های در درجه ی نخست با ارتش و نظامیان خود تعریف می شوندولی از آنجا که حضور نظامیان درحکومت تصویر خشنی به مردم و جهانیان عرضه می کند کوشش می شود ارتش را پشت صحنه نگهدارند.

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسن بهگر : چرا علما به نجف نمی روند؟

چرا علما به نجف نمی روند؟

حسن بهگر

behgar@iranliberal.com

چون ما نمی توانیم کتاب مقدس را از بین ببریم ،
این کتاب ما را از بین خواهد برد.
برنارد شاو

چندی است از نامه ی آقای سروش خطاب به « علما» می گذرد که بقول خود دق البابی کرد و توصیه نمود که به عنوان اعتراض به نجف هجرت کنند ولی پاسخی از آیات عظام نشنید گو اینکه ندادن جواب نیز نوعی جواب است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسن بهگر : ملت ایران آزادی و دموکراسی می خواهد!

ملت ایران آزادی و دموکراسی می خواهد!

حسن بهگر

مقاله ی « پردۀ اصلاحت فرو می افتد » موجب گلایه و انتقاد برخی از خوانندگان شد که گویا تصور کرده بودند من با هر گونه تغییرات تدریجی و یا اصولاًً با هر نوع اصلاحاتی مخالفم . البته این امر تازه ای نیست در سال 57 نیز شاهد همین نوع واکنش ها بودیم .

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسن بهگر : پرده ی اصلاح طلبی فرو می افتد!

پرده ی اصلاح طلبی فرو می افتد!

حسن بهگر

پرده ی اصلاحات در حال فرو افتادن است و بازیگران هوادار استبداد اسلامی از صحنه خارج می شوند. نوبت اسلامگرایان گذشته است. ایران باید به آزادی و دموکراسی دست یابد حال باید دید چه کسانی برای تحقق این آرمان های مردمی و برپایی جمهوری ایرانی به صحنه ی سیاسی خواهند آمد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسن بهگر : نقدی بر فیلم «ملکه و من»

نقدی بر فیلم «ملکه و من»

حسن بهگر

فیلم مستند قاعدتا با هدف مشخصی و با ساختاری منطقی برای نشان دان یک واقعه یا طرحی از زندگی کسی و … ساخته می شود و گام به گام بیننده را با وقایع و جریانات مورد نظر آشنا می کند و قضاوت نهایی را به بیننده واگذار می نماید ولی اگر کسی با این توقع فیلم «ملکه و من» را نگاه کند در نهایت سرخورده خواهد شد. خانم ناهید سروستانی علت انتخاب سوژه ی خود را چنین توضیح می دهد که وقتی بعد از ساختن فیلم اولش «روسپیگری پشت حجاب »، به ایران برگشته به سبب تهیه آن آماج خشم ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی واقع شده که او را که سابقه ی چپ داشته طاغوتی خطاب کرده اند. او می گوید خواسته است بداند که «طاغوت» چیست و چگونه زندگی می کند که مستوجب حمله و انتقاد است. البته پادشاهان در هر کشوری حتا در کشورهای مشروطه در تجمل زندگی می کنند و هنگامی که نگهبانان دست چندم آخوندها هم با بنز ضد گلوله رفت و آمد می کنند و جنتی عضو شورای نگهبان در محل کارش جاکوزی و حمام سونا گذاشته است دیگر صحبت از طاغوت بی معناست و حتی این کلمه هم از یاد همه رفته ولی خانم سروستانی اصراردارد که همان پرخاش وی را به سوی ساختن فیلم اخیرش سوق داده است.