Categories
مهمانان سخن میگویند

اقبال اقبالی : علیه افغانی ستیزی اسلامگرایان در اصفهان!

علیه افغانی ستیزی اسلامگرایان در اصفهان!

اقبال اقبالی

نگرش جزم گرایانه و ارتجاعی به انسان در اسلامگرایان خلاصه نمی شود. فرقه گرایان، نژادپرستان و قومپرستان هم در نگرش تحقیرآمیز به انسان شریک اند.
دیروز در رسانه ها، خبری بازتاب یافت که خشم انسان های ازاده را برانگیخت. احمدرضا شفیعی٬ مسئول کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر شهر اصفهان از ممانعت حضور اتباع افاغنه در روز طبیعت یا سیزده به درپ در پارک کوهستانی صفه خبر داد. این موجود اعلام داشته «به منظور رفاه شهروندان نیروهای این کمیته با همکاری پلیس امنیت و اداره اماکن در روز ۱۳ فروردین از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صفه جلوگیری می کنند».

Categories
مهمانان سخن میگویند

اقبال اقبالی : در باره اشغال سفارت انگلیس توسط اوباشان جمهوری اسلامی

در باره اشغال سفارت انگلیس توسط اوباشان جمهوری اسلامی

اقبال اقبالی

سران حکومت برای فرار از رودرروئی با جنبش زنان، دانشجویان و کارگران و توجیه ناتوانی خود عربده کشی پیشه کرده و اوباشان خود را برای اشغال سفارت، گروگانگیری و … بسیج کرده اند. جمهوری اسلامی از موضع اسلام و منافع قشر انگل روحانیت، میهن ما را به پرتگاه سقوط کشانده است و جمهوری ایرانی، جمهوری ای دمکراتیک، لائیک و دادگستر بیش از هر زمان دیگر بعنوان یک ضرورت برای ایران فردا مطرح شده است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

اقبال اقبالی : 25 بهمن؛ بدون توهم به مدافعان جمهوری اسلامی، برای نفی حکومت دینی در ایران!

25 بهمن؛ بدون توهم به مدافعان جمهوری اسلامی، برای نفی حکومت دینی در ایران!

اقبال اقبالی

تنها شبکه های سیاسی اجتماعی جنبش های دانشجوئی، زنان و کارگران می توانند حول شعار نفی دیکتاتوری،برکناری ولی فقیه، انحلال دستگاه سرکوب و برای آزادی استقلال جمهوری ایرانی، در خیابانها اراده واحد را در برابر کلیت حکومت اسلامی سازمان دهند و مجال ندهند که مطالبات ناظر بر گذر از جمهوری اسلامی، اسیر درگیریها و طناب کشی های مدافعان جمهوری اسلامی شوند!

Categories
مهمانان سخن میگویند

اقبال اقبالی : قشقاوی: به حكم قرآن عمل كرده، صد هزار نفر را اعدام می كنیم!

قشقاوی: به حكم قرآن عمل كرده، صد هزار نفر را اعدام می كنیم!

اقبال اقبالی

ملت ایران را دیگر نمی توان در غل و زنجیر قوانین اسلامی حبس کرد! صدای گسست زنجیرهای خرافات و دین مداری از مدارس، دانشگاه ها، ادرات، کارخانجات و محلات بگوش می رسد. خردگرائی،انسان مداری،ایران دوستی، آزادی و دادگری پشت دروازه ورود به ایرانی بدون جمهوری اسلامی ایستاده اند و نسل جوان ایران شانسی دیگر به آقای قشقاوی و مافیای خامنه ای – احمدی نژاد برای اجرای احكام قرآنی و اعدام صد هزار نفری نخواهند داد!

Categories
مهمانان سخن میگویند

اقبال اقبالی : در باره انتقاد تابناک از توهین به پرچم در صدا و سیمای حکومت

در باره انتقاد تابناک از توهین به پرچم در صدا و سیمای حکومت

اقبال اقبالی

جمهوری اسلامی در تضاد بنیادی با ایران و ایرانیت قرار دارد و همسوئی آن با ایران و ایرانی تنها به منظور سوء استفاده از امکانات مادی و معنوی کشور و مردم برای تحقق اهداف پان اسلامیستی بوده است. اعتراض تابناک به صدا و سیمای حکومت اسلامی در چارچوب شعارهای دروغین و توخالی همسوگرایانه(نظیر مکتب ایرانی مشائی)، بقصد مثله کردن جنبشی است که ریشه در اعماق جامعه و تاریخ ایران دارد!

Categories
مهمانان سخن میگویند

اقبال اقبالی : در اجلاس مجلس خبرگان رهبری، همه باهم علیه ایران و ایرانیت!

در اجلاس مجلس خبرگان رهبری، همه باهم علیه ایران و ایرانیت!

اقبال اقبالی

مدافعان حکومت اسلام در ایران، هیچگونه وابستگی و علاقه و احساسی نسبت به فرهنگ، تاریخ و ملت ایران ندارند و هر لحظه آماده اند تا ایران 70 میلیونی را قربانی چند صد هزار فلسطینی و لبنانی کنند. برای پیشگیری از تباهی ایران و ایرانیان، بایستی چاره ای اندیشید!

Categories
مهمانان سخن میگویند

اقبال اقبالی : راه‌اندازی نيروگاه اتمی بوشهر؛ شاها ما شکر نداریم!

راه‌اندازی نيروگاه اتمی بوشهر؛ شاها ما شکر نداریم!

اقبال اقبالی

سال 1372 در جریان افتتاح دانشکده شیمی جندی شاهپور اهواز (کوی گلستان)، محمدرضا پهلوی گفت که ما 5 نیروگاه اتمی راه اندازی می کنیم! دانشجوئی از ته سالن فریاد زد: شاها ما شکر نداریم! در فاصله چند دقیقه ساواکی ها دانشجو را دستگیر کرده و به مکان نامعلومی بردند و کسی دیگر از او خبری نیافت! حال نه دانشجوئی از ته سالن؛ که ملتی بپا خاسته است و فریاد میزند که: ملاها و ملاصفتان! ما آزادی، آسایش و آرامش نداریم!

Categories
مهمانان سخن میگویند

اقبال اقبالی : شبح جمهوری ایرانی بر فراز میهن!

دهسال پیش منوچهرجمالی کتاب « چگونه ملت سیمرغ میشود» رامنتشرساخت که درآن ایده جمهوری درفرهنگ ایران نشان داده شده بود و درایران نیزاین کتاب چاپ وپخش شد. چهل ودوسخنرانی منوچهرجمالی وکتاب اورا درباره « جمهوری ایرانی » بخوانید تا حداقل ازخبر بیدارشوید

شبح جمهوری ایرانی بر فراز میهن!

اقبال اقبالی

سخن اسفندیار مشائی در باره مکتب ایرانی ولوله ای در راس حکومت ایجاد کرده است که بسیاری از آیت الله موضعگیری کرده اند و اخیرا آیت الله مرتضي مقدايي، مدير حوزه‌هاي علميه سراسر كشور در باره مشائی گفته است که:
«متأسفانه عدم برخورد لازم با این شخص، موجب شده است، تا وی به خود جرأت داده و پس از طرح «مکتب ایرانی»، که نام دیگر «جمهوری ایرانی» است، نظریه انحرافی «انسان ظرفیت خداشدن را دارد» را مطرح کند و با نهایت جسارت بر این مسأله و گفته خویش، پافشاری می کند.

Categories
مهمانان سخن میگویند

اقبال اقبالی : فعال سیاسی – اجتماعی و فرهنگی

فعال سیاسی – اجتماعی و فرهنگی

اقبال اقبالی

فاشیسم قومی بیدار می شود!

ارتجاع پان اسلامیستی در 31 سال گذشته جامعه و ملت ما را با حربه دین شقه شقه کرده و کشور را به پرتگاه سقوط نزدیک کرده است. در شرایطی که مردم ایران زیر بار سرکوب، استبداد، بیکاری و فقر در حکومت دینی، جان شان به لب رسیده است، همزاد ارتجاع مذهبی، ارتجاع قومی زیرکانه پا بمیدان گذاشته و کوشش می کند تا همبستگی ملی ایرانیان در برابر دیکتاتوری اسلامی را خدشه دار کند.

Categories
مهمانان سخن میگویند

اقبال اقبالی : چواسه گوئی های کیهان

فعال سیاسی – اجتماعی و فرهنگی

چواسه گوئی های کیهان

اقبال اقبالی

درک و آگاهی اجتماعی نسبت به ضرورت دمکراسی،سکولاریسم و لائیسیته در جامعه ما، مدیون مجموعه تلاش های جنبش روشنفکری ایرانیان و از جمله بزرگانی چون احمد کسروی، شجاع الدین شفا و … می باشد و ارزشهای ایجاد شده را نمی توان به آسانی تخریب کرد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

اقبال اقبالی : چهارشنبه سوری، سنت دیروز و سنگر مبارزه برای فردا

چهارشنبه سوری، سنت دیروز و سنگر مبارزه برای فردا

اقبال اقبالی

در قرون گذشته جنبش های سیاسی در کشور ما، عمدتن رنگ و بوی اسلامی داشته و مطالبات اجتماعی از فیلتر اندیشه دینی مشروعیت یافته اند. به نظر می رسد که با خیزش جنبش های اجتماعی مدرن اخیر، خواسته ها و مطالبات مردمی، بلاواسطه و تعریف شده پا بمیدان سیاست گذاشته و از هم اکنون نمودهای دگردیسی این شکل از استبدادگری دینی در راهیابی سیاسی بخوبی آشکار شده است