Categories
از نو سبز و تازه شویم

15 + 16 — اندیشه هائی ازمنوچهرجمالی

15 + 16 — اندیشه هائی ازمنوچهرجمالی

***

Categories
چاشنی های اندیشه

معمولا بزرگترین اشتباهات، همان حقیقتی هست که مردم بدان ایمان و اعتقاد دارند، و با آن اشتباه …

معمولا بزرگترین اشتباهات، همان حقیقتی هست که مردم بدان ایمان و اعتقاد دارند، و با آن اشتباه، همه حقایق واقعی را پایمال کرده و بدان افتخار میکنند که در جهاد و پیکار برای غلبه حقیقت بر باطل، جانفشانی کرده اند. چرا حقیقتشان بزرگترین اشتباهست، چون می پندارند که در حقیقتشان، اشتباهی نیست و با حقیقتشان، هیچ اشتباهی نمیکنند

http://www.jamali.info/chashniha )

 

Categories
از نو سبز و تازه شویم

13 + 14 — اندیشه هائی ازمنوچهرجمالی

13 + 14 — اندیشه هائی ازمنوچهرجمالی

***

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

بخشی ازایمیل یکی ازخوانندگان …

بخشی ازایمیل یکی ازخوانندگان

پیوند من با شما به گمان خودم به راستی وصف ناپذیر است ، من نمیتوانم با واژه به ان بپردازم ، ستایش من از شما به هیچ وجه شکل متعارف ندارد، …

Categories
چاشنی های اندیشه

ما تمام اوقات خود را، خرج تبلیغات افکاری میکنیم که به عنوان ِ«مُدرن و پیشتاز و تجدد و روشنگری» از دیگران …

ما تمام اوقات خود را، خرج تبلیغات افکاری میکنیم که به عنوان ِ«مُدرن و پیشتاز و تجدد و روشنگری» از دیگران به ذهن سپرده ایم و سراپا شیفته آن شده ایم. اگر اندکی از این نیرو را صرف اندیشیدن ِاز خود، و صرف انگیختن مردم ایران به اندیشیدن از خود میکردیم، از خود، پیشتاز و نو زاینده میشدیم، و از«نو شدن ِعـاریه ای» ننگ داشتیم

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
از نو سبز و تازه شویم

11 + 12 — اندیشه هائی ازمنوچهرجمالی

11 + 12 — اندیشه هائی ازمنوچهرجمالی

***

Categories
مهمانان سخن میگویند

فرهنگ ایران، برپایه قداست جان و خرد انسان بنا شده است – گفت‌وگوی مسعود نقره‌کار با رامين جهانبگلو : در باره «خشونت تقدير انسان نيست»

فرهنگ ایران، برپایه قداست جان و خرد انسان بنا شده است

گفت‌وگوی مسعود نقره‌کار با رامين جهانبگلو

در باره «خشونت تقدير انسان نيست»

خشونت يکی از نخستين مفاهيم و کنش های اجتماعی است که بشر با آن روبرو بوده است . اولين نمونه های اسطوره ای و داستانی تاريخ بشر مثل گيلگمش و نخستين فرامين و احکام دينی , با موضوع و مفهوم خشونت در گير بوده اند. داستان هابيل و قابيل معرف نگرش دينی انسان به مساله خشونت است. بنابراين می توان گفت از بدو پيدايش جامعه انسانی , خشونت با بشر همراه بوده است, ولی اکنون پرسشی که پيش می آيد اين است که آيا خشونت امری فطری است يا اجتماعی؟

Categories
چاشنی های اندیشه

هیچ چیزی فانی نیست و نمیگذرد، بلکه همه چیزها، تحول می یابند. شعرای ما، برلب جوی می نشستند و گذر عمر و زندگی خود را می دیدند …

هیچ چیزی فانی نیست و نمیگذرد، بلکه همه چیزها، تحول می یابند. شعرای ما، برلب جوی می نشستند و گذر عمر و زندگی خود را می دیدند، ولی ایرانیان پیشین، برلب جوی می نشستند، تا از همبوسی آب با خاک (= تخم)، تحول عشق را به سبزی و درخت و گل ببینند، که برکنار جوی می روئید، و به این عشق میان آب و خاک، نام جـوی دادند که یوغ و جفت باشد

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
از نو سبز و تازه شویم

9 + 10 — اندیشه هائی ازمنوچهرجمالی

9 + 10 — اندیشه هائی ازمنوچهرجمالی

***

Categories
چاشنی های اندیشه

بهمن، «خدای ِاندیشه و بینش» در فرهنگ ایران، گـمی هست که در روشنائی، پیدا میشود …

بهمن، «خدای ِاندیشه و بینش» در فرهنگ ایران، گـمی هست که در روشنائی، پیدا میشود، ولی در روشنائی نیز، همیشه گم هست. به عبارت دیگر، حقیقت در روشنائی، نیست، بلکه در روشنائی، گم هست، و همیشه باید آن را در تاریکی جُست. و همه مشکلات ما در اینست که همه می پندارند که در روشنی، حقیقت، هست

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
دفاع از اقليتها مهمانان سخن میگویند

بازداشت گسترده مسوولین مراکز علمی دانشگاه آن‌لاین بهاییان

بازداشت گسترده مسوولین مراکز علمی دانشگاه آن‌لاین بهاییان

نیروهای امنیتی بامداد امروز با یورش هم‌زمان به منازل مسئولان دانشگاه آن‌لاین بهائیان و تفتیش منازل آن‌ها، اقدام به بازداشت تعداد زیادی از آن‌ها کرده‌اند. این یورش نیروهای امنیتی که به صورت هم‌زمان و گسترده در شهرهای مختلف ایران رخ داده است، منجر به بازداشت تعدادی از مسئولان و مدرسان دانشگاه آن‌لاین بهائیان شده است.

Categories
چاشنی های اندیشه

اهل سیسیل میگویند که «کـُود» بیش از همهِ مقدسین، معجزه میکند …

اهل سیسیل میگویند که «کـُود» بیش از همهِ مقدسین، معجزه میکند. در ایران، واژه «وَرز» که از کشت و وَرز میآید، معنای معجزه داشته. این کار مردمست که معجزه میکند، و نیازی به امامان و پیامبران و الاهان، برای معجزه کردن نیست

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
از نو سبز و تازه شویم

7 + 8 — اندیشه هائی ازمنوچهرجمالی

7 + 8 — اندیشه هائی ازمنوچهرجمالی

***

Categories
از نو سبز و تازه شویم

6 — اندیشه هائی ازمنوچهرجمالی

6 — اندیشه هائی ازمنوچهرجمالی

Categories
چاشنی های اندیشه

آزادی برای این پیدایش نیافت که تا تعصبات دینی و مذهبی و نژادی و قومی و طبقاتی و حزبی و جنسی راهِ فوران …

آزادی برای این پیدایش نیافت که تا تعصبات دینی و مذهبی و نژادی و قومی و طبقاتی و حزبی و جنسی راهِ فوران پیدا کنند و آتش به کینه توزیها بزنند. آزادی برای این پیدایش یافت که همه عقاید و افکار و اقوام و ملل و طبقات و احزاب، باهم بسگالند، یعنی باهم گفتکو کنند و بیاندیشند، و در همپرسی باهم، از نو حقیقت را بجویند. ولی همه از آزادی، سوء استفاده میکنند و در آزادی برضد آزادی برمیخیزند

http://www.jamali.info/chashniha )