Categories
مهمانان سخن میگویند

مصاحبه اختصاصی «کارزار همبستگی» با دکتر یرواند آبراهامیان در مورد وقایع لیبی

مصاحبه اختصاصی «کارزار همبستگی» با دکتر یرواند آبراهامیان در مورد وقایع لیبی

با تشکر از شما برای این که وقتتان را در اختیارمان گذاشتید. آخرین صحبتی که با شما داشتیم زمانی بود که حملهٔ نظامی به لیبی تازه آغاز شده بود. از آن زمان تاکنون اتفاقات زیادی افتاده است. می‌خواستم خواهش کنم که نظرتان را در مورد تحولات شش ماه گذشته در لیبی برای ما بیان کنید.