Categories
مهمانان سخن میگویند

یاسین اهوازی : تونی بلر به غرب راه چاره را نشان داد

تونی بلر به غرب راه چاره را نشان داد

یاسین اهوازی

تونی بلر افزود: «تقصیر ما نیست که ایران این‌گونه رفتار می‌کند. آن‌ها (ایران) اساسا با شیوه زندگی ما مخالف هستند، مگر این‌که با تصمیمی جدی یا در صورت لزوم با حمله مواجه شوند.» آقای بلر که به عنوان نماینده گروه چهارگانه از خاورمیانه به طور مرتب بازدید می‌کند، معتقد است که می‌توان «تاثیر و نفوذ ایران» را در همه جای منطقه دید. بلر با نظر به جنگ عراق در مورد موضع غرب در برابر ایران گفت: «یا باید ما و دوستانمان زیر سایه تهدید ایران به زندگی ادامه داد یا باید با آن برخورد کرد. به نظر من راه دوم صحیح است، در گذشته این طور بوده و الان هم چنین است.