Categories
مهمانان سخن میگویند

حسن داعی : همکاری اکبر گنجی با نایاک برای قطع کمک آمریکا به اپوزیسیون

همکاری اکبر گنجی با نایاک برای قطع کمک آمریکا به اپوزیسیون

حسن داعی

از سال 2006 ببعد، سازمان نایاک یک لابی گسترده برای آشتی آمریکا با رژیم ایران آغاز کرد و در این مسیر، انجام چند ژست حسن نیت از طرف آمریکا بسوی تهران در دستور کار قرار گرفت. یکی از این اقدامات، حذف کمک های مالی دولت آمریکا به سازمانهای مدنی و حقوق بشری مخالف رژیم ایران مثل “مرکز اسناد حقوق بشر” بود.

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسن داعی : از “اسرائیل” به “عزرائیل” (ما ایرانیان، اسرائیل و یهود ستیزی، بخش چهارم)

از “اسرائیل” به “عزرائیل”
(ما ایرانیان، اسرائیل و یهود ستیزی، بخش چهارم)

حسن داعی

داستان یک دگردیسی
در پائیز 1341 “جلال آل احمد” و همسرش “سیمین دانشور”، دو تن از نویسندگان بزرگ کشورمان و از روشنفکران مورد احترام آنزمان، برای بازدید از اسرائیل به این کشور سفر کرده و بمدت دو هفته میزبان دولت اسرائیل بودند. داریوش آشوری و زنده یاد خلیل ملکی نیز از جمله روشنفکرانی بودند که به اسرائیل سفر کردند و قضاوت مثبتی نسبت به این کشور داشتند.

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسن داعی : بنیاد گرائی اسلامی و یهود ستیزی

بنیاد گرائی اسلامی و یهود ستیزی

(ما ایرانیان، اسرائیل و یهود ستیزی- بخش سوم)

حسن داعی

با آغاز دهه ۴۰ شمسی و شروع اصلاحات شاه تحت نام انقلاب سفید، مخالفت روحانیون و در رأس آنان روح الله خمینی با دربار اوج گرفت. از این نقطه، میتوان بینادگرائی اسلامی را به روشن ترین شکل در افکار و گفتار خمینی یافت و روندی را که به قبضه قدرت توسط روحانیون در ۱۳۵۷ منجر شد دنبال نمود. یهود ستیزی و نفرت بیمارگونه از اسرائیل، خمیرمایه اصلی بنیادگرائی اسلامی در ایران است …