Categories
مهمانان سخن میگویند

آرسن نظریان : یادداشت هایی از سفری دیگر به ارمنستان

یادداشت هایی ا زسفری دیگر به ارمنستان

آرسن نظریان

یادداشتهای زیر را می توان ادامه نوشتار سال گذشته ام در همین زمینه که در ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ انتشار یافت تلقی کرد. این یادداشتها را از منظر یک ایرانی ارمنی الاصل که به تاریخ و فرهنگ هر دو کشور آشنا و علاقمند است به رشته تحریر در آورده ام. نوشتار حاضر حاوی برداشتهای شخصی من از اوضاع و احوال و تحولات سرزمین اجدادی است …