کامنت دراخبارروز ، از : فرهاد

نظرات خوانندگان

کامنت دراخبارروز ، از : فرهاد

عنوان : گوناگونی بر شانه ی دروغ
آقای تبریزی، یگانگی در راستی بهتر از گوناگونی در دروغ است، مهملات آقای جمالی که حالا مقلد چریک هم پیدا کرده ربطی به تنوع آرا ندارد؛ وگرنه هر چیز را می شود به عنوان یک روایت آزاد غالب کرد. در ضمن کجا گفته شده است که دیندارها در آلمان و اسکاندیناوی از بی دین ها کمتر اند؟ همچین چیزی نیست، ولی گیرم که بودند، به ما چه. مردم ما دیندارند، دین اصلی شان را که احترام به طبیعت و زن و خرد می گذاشته و می گذارد را به زور تیغ جاهلیت از اش گرفته اند؛ تا دین زرتشت بود، ایرانیان آقای دنیا بودند و بسیار محترم و خوشنام و مایه ی رشک؛ آن دین با تیغ به محاق رفت، انسانیت و ایرانیت هم به محاق رفت، تا به امروز؛ بنابراین موضوع مهم امروز دین است. اسلام خوشبختانه رفتنی ست.
اسرائیل هم که مثال می زنید که خود اش سر تا پا یک کشور دینی نژادی است.

به هر حال آقای جمالی یک پیامبر جعلی و قلابی ست که در دوران های گذار ظهور می کنند. خود مانی هم یک شارلاتان به تمام معنا بود که آمد تلفیقی دروغین از زرتشت و مسیح و بودا و دین صابئین درست کرد و به عنوان دین فروخت. یک دین کاملا ضد زن و شدیدا سیاسی، عین مسیحیت و اسلام. بعد هم همه جا تو ایران می گفت ما مزدیسن هستیم، یعنی ما هم مثل شما مزدا پرستیم. منتها همه چیز را زیر و رو کرده بود. به هر حال کار اش نگرفت و نه در ایران و نه در غرب موفق نشد. البته آقای جمالی المثنای درجه ی سه ی مانی هم نمی شود. ایشان از جنم همین روشنفکران دینی مثل کدیور و سروش هستند، فقط با یک فرقه ی من در آوردی. به هر حال ایشان اول از یهودیت به بهائیت درآمد؛ بعد چند سالی زرتشت را کشف کرد و گفت زرتشت خیلی خوب است؛ بعد دید فایده ندارد، چرا خود اش یک دین اختراع نکند؟ پس گفت زرتشت هم عین هیتلر و محمد بوده (!) و دین اصلی ایرانیان دین مبتنی بر تخم است (!) که از سیمرغ نشات گرفته و ایشان هم تنها کسی ست که در دنیا کاشف این دین است و پیام آور نوین اش؛ برای جلب نظر هم امروز کافی ست فقط به اسلام و محمد فحش بدهی، همه ی مردم دل شان خنک می شود و برات دست می زنند؛ درسته، در کثیفی اسلام شکی نیست، ولی این دلیل نمی شود که به هر مهملی تن در داد. اونهایی هم که اینک این پیامبر اعظم را سجده می کنند و کنار ولتر می گذارند پاک سوراخ دعا را گم کرده اند و زده اند به سقف طویله. برای زدن اسلام نیازی به دستاویز به دروغ نیست. اسلام خود اش دروغ است، دروغ را با راستی می توان زد و بس. فقط کافی ست پندار و گفتار و کردار را نیک کرد و برای اش کوشید، اسلام خود به خود می میرد.

http://www.jamali.info/khanandegan/?page=221109_N1

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>