تهدیدهای جانی علیه شیرین عبادی ادامه دارد

دفاع از اقليتها / مهمانان ما

تهدیدهای جانی علیه شیرین عبادی ادامه دارد

27 آبان 1388 صدای آلمان

حقوقدان و مدافع حقوق بشر، شیرین عبادی همچنان خود را آماج تهدیدهای جانی می‌بیند. این برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل روز دوشنبه (۱۶ نوامبر) در گفت‌وگو با "رادیو دویچلند" (آلمان) گفت که در ایران همسر او را تهدید می‌کنند. این افراد به همسر او می‌‌گویند، در صورتی که عبادی به فعالیت‌های حقوق بشری خود در خارج از کشور ادامه دهد، هر جا که باشد او را خواهیم یافت. خانم عبادی گفت که «این پیامی صریح است». حکومت جمهوری اسلامی یک ماه پیش حساب‌های بانکی شیرین عبادی و صندوق بانکی او را که حاوی مدارک شخصی او مربوط به جایزه‌ی صلح نوبل بوده است، مسدود و ضبط کرده است. برای زیر فشار گذاردن خانواده‌ی شیرین عبادی، حساب‌های بانکی همسر و خواهر او نیز مسدود شده‌اند.

http://www.jamali.info/kaveh/?page=171109_M1

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 36

Jomhouri Irani

Download alternatively as larger .WMA file from http://jamali.4shared.com

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 36

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره 36
حقانیت حکومت در اینست که: معیشت همه مردم را دررفاه و فراخی تضمین کند، نه درترویج یک مذهب و ایدئولوژی وآموزه ای مقدس، یا یک تئوری علمی بکوشد . درجمهوری ایرانی ، زندگی انسان دراین گیتی، حقیقت است، واولویت برهمه آموزه های دینی و علمی وشریعتی وایدئولوژیکی دارد. مالکیت دینی( اوقاف) و قدرت حکومتی و نفود سازمانهای دینی ، تابع « رفاه عمومی»  میباشند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.