شادی و شناخت 15

شادی و شناخت

افسانهِ مهر و واقعیتِ شـمشیر
اسـطورهِ مهر و عِـلم ِشمشیر
« دین ِمردمی »

چگونه فرهنگ ایران ، « سیاست» را، « جهان آرائی » میکند؟

ایرج ، نخستین شاه ایران ،
که نماد « آرمان حکومت ایرانی» است
یک تنه وبی سلاح وسپاه ،
رویاروی سپاه کینه خواه ومسلح میایستد

وضعيت نگران كننده دو زنداني بهايي مشهد

دفاع از اقليتها / مهمانان ما

دفاع از اقليتها

وضعيت نگران كننده دو زنداني بهايي مشهد

9 آذر 1388

خبرگزاری هرانا – حقوق اقلییت های مذهبی: به گزارش کمیته بهائیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، از وضعيت دو شهروند بهايي ساكن مشهد به نامهاي سونيا احمدي و آقاي قنواتيان كه در تاريخ 11 آبان ماه جاري توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت شده اند هیچ اطلاعی در دسترس نیست ، این امر موجب نگرانی شدید خانواده های نامبردگان شده است.

بنا بر این گزارش يك منبع نزديك به خانواده هاي زندانيان فوق الذكر اعلام داشت احتمال وجود دارد كه چون آقاي قنواتيان پيش از بهايي شدن ، مسلمان بوده است لذا تحت فشار قرار گرفته شده باشد كه دوباره مسلمان شود و در ضمن مسبب بهايي شدن وي نيز سونيا احمدي معرفي گردد . بايد خاطر نشان ساخت كه خانواده آقاي قنواتيان همگي مسلمانند و نامبرده بيش از 30 سال پيش ( قبل از انقلاب ) بهايي شده است .

http://www.jamali.info/minorities/?page=291109_A1

شادی و شناخت 14

شادی و شناخت

چرا
رنگ ســبـز
 ناگهان
آتشفشانی ازاندیشه های مردمی را برانگیخت ؟

با « جمهوری ایرانی »
فرهنگ ایرانی ،
جانشین ِ« شریعت اسلامی» میشود

«ایرانی»، فرهنگِ جهانی ِمردمیست
نه « ناسیونالیسم »

چگونه مسئله سکولاریته ،
سه هزارسال پیش ، درایران طرح شد
وچه فاجعه بزرگی را درایران به وجود آورد ؟

شادی و شناخت 13

شادی و شناخت

مقاومت وسرپیچی ِملت
برشالودهِ خـردش
« چرا ، کاوه ، همه ملت میباشد ؟ »

این خرد انسانست
که حقانیت به سرپیچی ازهرقدرتی را میدهد .
سرپیچی ازقدرت ، برپایه مشروعیت دینی،
نابود سازنده ِ اصالت خرد درانسانست.

Persian Music, Videos (27-11-09)

شادی و شناخت 12

شادی و شناخت

جنبش ِ « همیشه ازنـو، سـبزشـوی »

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 42

Jomhouri Irani

Download alternatively as larger .WMA file from http://jamali.4shared.com

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 42

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره 42
تفاوت قدرت درحکومت اسلامی، و اندازه در جمهوری ایرانی قدرت دراسلام درهمه گستره های زندگی ، اززندگی فردی گرفته تا اخلاق و سیاست و حقوق واقتصاد،ایجاد کننده اکراه درانسانهاست . قدرت الله ، براساس تولید مداوم اکراه در انسانها گذاره شده است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

میرزاآقا عسگری. مانی : جمهوری ایرانی

دفاع از اقليتها / مهمانان ما

مهمانان ما

جمهوری ایرانی

میرزاآقا عسگری. مانی

راز و رمز کلام الهی: قهر و قدرت و فرمانروایی – دکتر فیروز نجومی

دفاع از اقليتها / مهمانان ما

مهمانان ما

راز و رمز کلام الهی: قهر و قدرت و فرمانروایی

دکتر فیروز نجومی

بر خلاف ادعای دکتر رامیار، قرآن شاید تنها کتابی ست که برای حفظ و نگاهداریش، چه جنگ ها که به پا نشده است، چه خون ها که ریخته نشده و چه سرها که بر زمین نغلتیده و چه زمزمه های نفی و نقد قرآن در نطفه خاموش نشده اند …

ما ایرانیان اسلام مذهب برای یک چیز، بدون استثنا، بیش از هر چیز دیگری، ارزش و احترام قایلیم. آنرا بالاتر و برتر از هر چیزی میدانیم. در زربفت ش می نهیم و رفیع ترین جایگاه را بآن اختصاص میدهیم. بدان نزدیک میشویم، با دست و دلی پاک، با خضوع و خشوع. هستند بسیاری از چیزها، مثل منافع گوناگون مادی و معنوی، دشمنی و خصومت ها و تضاد های قومی و منطقه ای و طبقاتی، ما ایرانیان را نیز مانند مردم سایر جوامع دنیا از یکدیگر جدا و بر علیه یکدیگر می شوراند. در یک چیز، اما باهم شریک هستیم و شباهت به یکدیگر داریم. که آنهم نیست چیزی مگر باور و ایمان بیک جلد کتاب بنام قرآن مجید، که الله خود از آسمان بزمین فرستاده است. … ادامه

شادی و شناخت 11

شادی و شناخت

خود جوشی و به هم جوشی

دربه هم جوشی ، جامعه ، خود جوش میشود
وروشنی (=بینش ) ، ازخود ِجامعه میجوشد
وجامعه ، خودش ، راه ِ خودش را میگشاید
ودرمی یابد که نیازی به رهبری ندارد

« بازگشت مرجعیت وحاکمیت، به خود ِ جامعه »
در« خود جوشی »

An islamic so called ‘peace demo’ taking place in London

An islamic so called ‘peace demo’ taking place in London

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 41

Jomhouri Irani

Download alternatively as larger .WMA file from http://jamali.4shared.com

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 41

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره 41
حکومت وجامعه درفرهنگ ایران، برشالوده اندازه بنا میشود ، نه برشالوده « قدرت »، مانند اسلام . اسلام، دراثرهمین مفهوم قدرت، درهمه گستره های زندگی ِفردی و اجتماغی و سیاسی قصاص اندیش است، نه اینکه فقط درحوزه تنگ مجازات وکیفر، درقصاص ، زندگی را بجوید

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

کامنت دراخبارروز ، از : فرهاد

نظرات خوانندگان

کامنت دراخبارروز ، از : فرهاد

عنوان : گوناگونی بر شانه ی دروغ
آقای تبریزی، یگانگی در راستی بهتر از گوناگونی در دروغ است، مهملات آقای جمالی که حالا مقلد چریک هم پیدا کرده ربطی به تنوع آرا ندارد؛ وگرنه هر چیز را می شود به عنوان یک روایت آزاد غالب کرد. در ضمن کجا گفته شده است که دیندارها در آلمان و اسکاندیناوی از بی دین ها کمتر اند؟ همچین چیزی نیست، ولی گیرم که بودند، به ما چه. مردم ما دیندارند، دین اصلی شان را که احترام به طبیعت و زن و خرد می گذاشته و می گذارد را به زور تیغ جاهلیت از اش گرفته اند؛ تا دین زرتشت بود، ایرانیان آقای دنیا بودند و بسیار محترم و خوشنام و مایه ی رشک؛ آن دین با تیغ به محاق رفت، انسانیت و ایرانیت هم به محاق رفت، تا به امروز؛ بنابراین موضوع مهم امروز دین است. اسلام خوشبختانه رفتنی ست.
اسرائیل هم که مثال می زنید که خود اش سر تا پا یک کشور دینی نژادی است.

به هر حال آقای جمالی یک پیامبر جعلی و قلابی ست که در دوران های گذار ظهور می کنند. خود مانی هم یک شارلاتان به تمام معنا بود که آمد تلفیقی دروغین از زرتشت و مسیح و بودا و دین صابئین درست کرد و به عنوان دین فروخت. یک دین کاملا ضد زن و شدیدا سیاسی، عین مسیحیت و اسلام. بعد هم همه جا تو ایران می گفت ما مزدیسن هستیم، یعنی ما هم مثل شما مزدا پرستیم. منتها همه چیز را زیر و رو کرده بود. به هر حال کار اش نگرفت و نه در ایران و نه در غرب موفق نشد. البته آقای جمالی المثنای درجه ی سه ی مانی هم نمی شود. ایشان از جنم همین روشنفکران دینی مثل کدیور و سروش هستند، فقط با یک فرقه ی من در آوردی. به هر حال ایشان اول از یهودیت به بهائیت درآمد؛ بعد چند سالی زرتشت را کشف کرد و گفت زرتشت خیلی خوب است؛ بعد دید فایده ندارد، چرا خود اش یک دین اختراع نکند؟ پس گفت زرتشت هم عین هیتلر و محمد بوده (!) و دین اصلی ایرانیان دین مبتنی بر تخم است (!) که از سیمرغ نشات گرفته و ایشان هم تنها کسی ست که در دنیا کاشف این دین است و پیام آور نوین اش؛ برای جلب نظر هم امروز کافی ست فقط به اسلام و محمد فحش بدهی، همه ی مردم دل شان خنک می شود و برات دست می زنند؛ درسته، در کثیفی اسلام شکی نیست، ولی این دلیل نمی شود که به هر مهملی تن در داد. اونهایی هم که اینک این پیامبر اعظم را سجده می کنند و کنار ولتر می گذارند پاک سوراخ دعا را گم کرده اند و زده اند به سقف طویله. برای زدن اسلام نیازی به دستاویز به دروغ نیست. اسلام خود اش دروغ است، دروغ را با راستی می توان زد و بس. فقط کافی ست پندار و گفتار و کردار را نیک کرد و برای اش کوشید، اسلام خود به خود می میرد.

http://www.jamali.info/khanandegan/?page=221109_N1

شادی و شناخت 10

شادی و شناخت

درجمهوری ایرانی
انسان، « حق ، هست »

آزادی ، پیدایش ِ« حق » ازانسان
و زدودن « تکلیف » ازاوست

درفرهنگ ایران
حق، چگونه ازانسان، پیدایش مییابد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 40

Jomhouri Irani

Download alternatively as larger .WMA file from http://jamali.4shared.com

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 40

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره 40
درفرهنگ ایران، چیزی خدائیست که همیشه ازنو، تازه میشود. این انقلاب خردِ همیشه ازنو اندیش انسانیست که باید درایران بشود .انقلابی که رهبر دارد ، خودجوشی خردهای ملت را نابود میسازد وتخم خرد انسانی را میسوزاند. این توانائی به تصمیم گیری مشترکِ خودِ مردم دربحرانست که جمهوری را بنیاد میکند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 39

Jomhouri Irani

Download alternatively as larger .WMA file from http://jamali.4shared.com

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 39

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره 39
ما باید خود را از« شریعت اسلام» آزاد سازیم تا بتوانیم اخلاقی رفتارکنیم، و تساوی وبرابری حقوق را دراجتماع بنیاد بگذاریم. چون  معیار اخلاق ، درمیان انسانها ، هیچگونه خطی نمیکشد، و با آنانکه دو طرف خط قرار دارند، دوگونه رفتار نمیکند. دو گونه رفتار، ضد اخلاقیست ، ولی این بنیاد شریعت اسلام هست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

میرزاآقا عسگری (مانی) : چرا اسلامستیزی، حق هر ایرانی است

دفاع از اقليتها / مهمانان ما

مهمانان ما

چرا اسلامستیزی، حق هر ایرانی است؟!

میرزاآقا عسگری (مانی)

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 38

Jomhouri Irani

Download alternatively as larger .WMA file from http://jamali.4shared.com

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 38

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره 38
میگویند که ما دیگر انقلاب نمیخواهیم ؟ انقلاب، چیست ؟ انقلاب اینست که خرد انسان، برترین مرجع حکومت و اقتصاد وحقوق بشود . جمهوری ایرانی ، درست این تغییربنیادی را که انقلابِ حقیقی باشد، میخواهد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

شادی و شناخت 9

شادی و شناخت

فرهنگ ایران
بنیاد گذار« دین مردمی »

خرد بهمنی ، درهرانسانی ، واکنشی، رفتارنمیکند
، بلکه خودش، سرچشمه ِ نیکی میشود

انسان، ساخته واکنشها یش نیست
بلکه از«آزادی درابتکاراتش»، پیدایش می یابد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 37

Jomhouri Irani

Download alternatively as larger .WMA file from http://jamali.4shared.com

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 37

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره 37
جمهوری ایرانی ، برشالوده « دین مردمی » گزارده شده است که اندازه را، اصل آفریننده اجتماع وحکومت میداند. و مردم(انسان) که تخم ارتا هست، خودش این اصل آفرینندهِ بینش و نظام هست. مردمی ، یعنی همه مردمان ، تخم سیمرغ یا خدایند ،وهمه باهم خدا وشاه هستند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.