(11-12-09 A) جـمهـوری ایـرانی – دفاع از اقليتها / مهمانان ما

Jomhouri Irani

دفاع از اقليتها / مهمانان ما

مهمانان ما

Deadly Fatwa فتوای مرگبار…. قتل عام زندانیان 1367 ایران

VIEW THIS ARTICLE AS PDF 2,76 MB

مهمانان ما

زندانیان سیاسی از ما چه انتظار دارند؟

رضا حسین بر

اگر شما اکنون در زندان میبودید، از مردم چه انتظاری میداشتید؟، در زندان به چه فکر میکردید؟ شکنجه ها را به چه دلیلی تحمل مینمودید؟ آینده خود را چطور میدید؟ به چه چیزی امید میبستید؟ راه نجات خود را در چه میدید؟

کسی که در زندان است کاملا بی دفاع است و تنها امیدش کسانی هستند که خارج از زندان هستند، همانطور که ما به او و دیگران امید داشتیم که در مبارزه شرکت کنند. شاید ما هم به امید او و دیگران اصلا در تظاهرات شرکت نکردیم. اما زندانی به خاطر ما خطر کرد و برای تحقق ارمان های ما دست به مبارزه زد و دستگیر شد و شاید هیچکس نداند او اکنون کجاست، ولی او میداند ما کجا هستیم. او میداند ما آزادیم. او میداند هدف های ما هنوز بدست نیامده. اما او نمیداند ما برای او کاری میکنیم یا نه. . به همین دلیل مسولیت ما بسیار سنگین است. … ادامه

مهمانان ما

پاسخ طبرزدی به پرسش های یک نشریه ی کردی

چندی پیش یکی از نشریات کردستان عراق پرسش هایی از مهندس طبرزدی در باره ی جنبش سبز و سایر موضوعات سیاسی روز ایران مطرح کرد. متن این پرسش و پاسخ از نظر گرامیتان می گذرد. پرسش اول-در باره ی تعداد بازداشت های خود بگویید. … ادامه

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>