خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

پرویز دستمالچی : اندیشه های بدفرجام

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۹-۱۲-۱۳۹۰

۰

روشنفکران دینی – ۲۰

اندیشه های بدفرجام

بررسی و نقد «قلب و قالب مردم سالاری» دکتر سروش

پرویز دستمالچی

اساس دمکراسیهای مدرن انسان مستقل و خودبنیاد است. یعنی انسان زمانی «سالار» برسرنوشت خویش می شود که از قیمومیت (دین یا حکومت) بیرون آید، آزاد باشد، خود بر اساس عقل، خودگردان شود. نمی توان از«مومنان» و مقلد بود، عقل خود را به دست مفسران «وحی» داد و همزمان «سالار» خود بود …

پرویز دستمالچی : اندیشه های تامگرا – «عملگرایی، انتظارمثبت» یا تامگرایی دینی، علی شریعتی – ۴

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۶-۰۵-۱۳۹۰

۰

«روشنفکران دینی» – ۱۱

اندیشه های تامگرا

«عملگرایی، انتظارمثبت» یا تامگرایی دینی، علی شریعتی – ۴

پرویز دستمالچی

از نظر شریعتی «وضع موجود» اصولاً بد است، زیرا انگونه که باید اسلامی باشد، نیست. او کاملاً تام سخن می گوید، بدون تمایز. هیچ چیز را از هیچ چیز دیگر جدا نمی کند. وضع موجود بد است، چون در تطابق با «حقیقت» نیست، زیرا فلسفه و مسیر تاریخ واقعی اسلام، از زمان انتخاب ابوبکر (که حق علی بود، پس از فوت پیامبر) اصولاً تغییر کرده است. و پس از انقلاب نهایی، در آخر زمان، وضع خوب خواهد شد، زیرا در آنجا «حقیقت» حاکم خواهد شد …

پرویز دستمالچی : روشنفکران دینی (۸) اندیشه های تام گرا

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۴-۱۳۹۰

۰

روشنفکران دینی (۸)
اندیشه های تام گرا
(«امت و امامت»، نگاهی به اندیشه های دکتر شریعتی – ۱)

پرویز دستمالچی

اندیشه دکتر شریعتی در این زمینه، یعنی مخالفت و مبارزه‍ی او با انحصارگری حکومت توسط فقها و مجتهدان ولایت فقیهی و حق تفسیر آنان از«حقیقت ازلی و ابدی»، شاید برای حوزه‌های علمیه انقلابی باشد، ولی هیچ ربطی به نگرشی مدرن به جامعه، به منظور رسیدن به جامعه‌ای باز و ﺁزاد و دمکراتیک، ندارد …

پرویز دستمالچی – محمد امینی : نامه سرگشاده به آقایان میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۱۲-۱۳۸۹

۰

نامه سرگشاده به
آقایان میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی

پرویز دستمالچی – محمد امینی

شما دراین ویراست تازه از منشور جنبش سبز نوشته اید که خواهان حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش هستید… دستیابی به چنین آرمان های والایی جز از راه گذر از ولایت فقیه و حکومت خودکامه دینی و بنای یک حکومت متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر ممکن نخواهد بود …

پرویز دستمالچی : لغو مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران؟ یک شوخی سیاسی، یا توهم؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۲-۰۵-۱۳۸۹

۰

لغو مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران؟
یک شوخی سیاسی، یا توهم؟

پرویز دستمالچی

انحصار اعمال قهر در دست حکومت یکی از دست آوردهای انسان برای ساختن جامعه ای مدرن است.