خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

ناصر مستشار : عاقبت چین وروسیه عامل حمله نظامی خواهند شد!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۱-۰۸-۱۳۹۰

۰

عاقبت چین وروسیه عامل حمله نظامی خواهند شد!

ناصر مستشار

اعمال تحریم های وسیع تر علیه حکومت اسلامی بجای حمله نظامی معقول تر هست!چرا؟تحریم ها موقعی بجای حمله نظامی عقلانی تر بنظر خواهد رسید که شنیده می شود اسرائیل موشک های خود را با کلاهک هسته ایی به آزمایش گذاشته است!اما روسیه وچین تاکنون با مخالفت ها و با وتوهای پی در پی تحریم های سخت تر عملا میدان را برای حمله نظامی گشوده اند.همین ماجرا آنموقع در مورد عراق نیز رخ داد و موقعیت به حمله نظامی که در آغاز موفق اما در پایان شکست خورد انجامید!

ناصر مستشار : آیا زورگوئی های اسرائیل درمورد استقلال فلسطین پایان می پذیرد؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۶-۰۶-۱۳۹۰

۰

آیا زورگوئی های اسرائیل درمورد استقلال فلسطین پایان می پذیرد؟

ناصر مستشار

تاکنون درادبیات وفرهنگ مبارزاتی بیشتر نیروهای سیاسی ملی و ضد امپریالیست از اسرائیل بعنوان دست نشانده امریکا یاد شده است.اما این روزها دارد ثابت می شود که این چنین نیست، بلکه این امریکاست که از اسرائیل فرمان می گیرد و اسرائیل از امریکا هیچ حرف شنوئی ندارد.

ناصر مستشار : اتحاد را نه در شعارهای توخالی بلکه در عمل به اثبات برسانیم!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۳-۰۶-۱۳۹۰

۰

اتحاد را نه در شعارهای توخالی بلکه در عمل به اثبات برسانیم!

ناصر مستشار

خوب به یاد می آورم که در اوج جنبش سبز مردم ایران ،بسیار ی ازانتقاد ها بسوی آذربایجانی ها سرازیر شده بود که چرا آنها در جنبش عظیم سبز مانند گذشته که در تحولات تاریخی نقش بسزائی داشتند از سهم کمتر برخوردار مانده اند! آذربایجانی ها به درستی از فقدان برنامه حقوق ملی در برنامه جنبش سبز انتقاد داشتند و بدین خاطرآنطوریکه می بایستی در آن حرکت درخشش نمایند ،از خود واکنش جدی تر نشان ندادند!

ناصر مستشار : پس از ۳۲ سال باردیگرتوسل به مراجع!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۹-۰۳-۱۳۹۰

۰

پس از ۳۲ سال باردیگرتوسل به مراجع!

ناصر مستشار

پس از ۳۲ سال حکومت اسلامی توسط روحانیون که در همه حوزه ها امتحان شان را پس داده اند و اکثر نیروهای سیاسی ومردم زهر حاکمیت علماء دینی را بخوبی احساس و لمس کرده اند اما همچنان بانگ بر آورده می شود که برای حل معضلات سیاسی و بن بست سیاسی کشور به مراجع دینی مراجعه شود، چرا؟

ناصر مستشار : چه کسی سیاست های ضد اسرائیلی احمدی نژاد راادامه خواهد؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۲-۰۲-۱۳۹۰

۰

چه کسی سیاست های ضد اسرائیلی احمدی نژاد راادامه خواهد؟

ناصر مستشار

احمدی نژاد با سیاست های ضد اسرائیلی وبا حمایت خامنه ای برسرکار آمد تا همه افکار عمومی داخل و خارج را در راستای سیاست های ماجرا جویانه خود پیش ببرد.اینک سئوال اساسی در اینجاست که ناوگان حکومتی نظام اسلامی با انبوهی مشکلات اقتصادی و سیاسی از کار افتاده است ،اینک معلوم نیست کدام نیرو توانائی نجات رژیم اسلامی را در خود دارد!

ناصر مستشار : جنبش سبز مردمی ،استبداد مذهبی را نشانه گرفته است!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۹-۱۳۸۹

۰

جنبش سبز مردمی ،استبداد مذهبی را نشانه گرفته است!

ناصر مستشار

همینکه بیشتر نویسندگان دست اندرکاردر امور مسائل ایران در باره جنبش سبز نظر می دهند و تاکید می کنند که جنبش یاد شده ادامه راه آزادیخواهی انقلاب مشروطیت و۵۷ هست ،پس بخوبی می توان نتیجه گرفت که جنبش سبزبه لحاظ تاریخی تلاش می نماید تا همچنان در چهارچوب واسلوب های انقلابات بورژوا دمکراتیک به دمکراسی و آزادی دست یابد.

ناصر مستشار : تحلیل گر مسایل سیاسی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۴-۰۸-۱۳۸۹

۰

تحلیل گر مسایل سیاسی

ناصر مستشار

ازاسلام ناب محمدی تا اسلام ایرانی ؟!
هلال شیعه در خاورمیانه به زیاده خواهی های نوع ایرانی مانند آغاز سلسله صفویه روی آورده است! که در نهایت منجر به جنگهای بیشماری در منطقه خواهد گردید.البته محمود احمدی نژاد با اظهارات اخیر خود در رابطه با تاکید بر اسلام ایرانی ،بسیاری از متحدان کوتاه مدت خود را مانند ترکیه و فلسطین و کشورهای سنی مذهب را از دست خواهد داد.

ناصر مستشار : چرا اسرائیل دیگر یک کشور سکولار نیست؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۹-۰۷-۱۳۸۹

۰

چرا اسرائیل دیگر یک کشور سکولار نیست؟

ناصر مستشار

باید از دولت اسرائیل پرسید که با دولت ترکیه چه کردید؟ چرا ترکیه را بسوی ایران اسلامی راندید؟چرا کشور اسرائیل بجای صلح و آشتی در منطقه به جنگ و نزاع روی آورده است؟چرا شهرک سازی را ادامه می دهید تا صلح به شکست برسد؟چرا در سرزمین های که هنوز مالکیتش مشخص نیست به شهرک سازی ادامه می دهید؟چرا اسرائیل برای خود به دشمن تراشی روی آورده است؟

ناصر مستشار : آیاقهرمان سازی مشائی آغاز شده است؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۹-۰۷-۱۳۸۹

۰

آیاقهرمان سازی مشائی آغاز شده است؟

ناصر مستشار

همه مانورهای سیاسی که رژیم اسلامی از خود نشان داده ، کم کم برای بعضی از نیروهای سیاسی مخالف اثر بخش بوده و آنها را متقاعد کرده است که در راستای حفظ تمامیت ارضی ایران ، پس رژیم اسلامی تا کنون حکومت مطلوبی بوده است. پس از نظر این دسته، نیروهای سیاسی ایران برای آن که کشورشان به عراق مبدل نگردد، بهتر است حکومت اسلامی را حمایت کنند تا آنها همچنان با مکاری و قداری براریکه قدرت بمانند تا تمامیت ارضی ایران به شیوه آغا محمد خان قاجار حفظ گردد.

ناصر مستشار : تحلیل گر مسایل سیاسی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۹-۰۵-۱۳۸۹

۰

تحلیل گر مسایل سیاسی

ناصر مستشار

آیا پاسداران وارثان واقعی خمینی هستند؟

پس از کودتای نظامی سپاهیان علیه آرای واقعی مردم در ۲۲ خرداد سال ۸۸ و سرکوب و شکنجه مردم توسط پاسداران ،بیشتر شکایت ها واعتراضات علیه پاسداران حکومت اسلامی اتفاق افتاده است.

ناصر مستشار : تجاوز یا دفاع مقدس ، کدامیک را حکومت اسلامی تعقیب میکند

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۳۰-۰۴-۱۳۸۹

۰

تجاوز یا دفاع مقدس ، کدامیک را حکومت اسلامی تعقیب میکند

ناصر مستشار

هرساله رژیم اسلامی در گرامیداشت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق ،از آن جنگ بعنوان دفاع مقدس یاد می کند اما هرگز از چهره و اندیشه خبیس تجاوز طلبی خود سخن نمی گوید! بالاخره پس از سالها رهبران نظامی رژیم اسلامی اقرار می کنند که در مخیله خود قصد تسخیر بغداد را داشته اند!ابتدانقشه تصرف عراق را کشیده بودند و سپس می خواستند بسوی بیت المقدس حرکت نمایند!

ناصر مستشار : اپوزیسیون دربرگشت امیرفرشاد به ایران مقصر است!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۷-۰۳-۱۳۸۹

۰

اپوزیسیون دربرگشت امیرفرشاد به ایران مقصر است!

ناصر مستشار

اینکه اپوزیسیون سیاسی ایران ، توان جذب نیروهای کنده شده از رژیم را ندارد یک ضعف است! اینکه چنین نیروهای پس از خروج از ایران همچنان مورد شما تت وسرکوفت نیروهای سیاسی خاص و فرقه گرا ودگماتیست قرارمی گیرند ،جای بسی تاسف و شکست برای جامعه سیاسی ایران است که مانع تحول خواهی است!اینکه با آنها بدرستی برخورد نمی شود و به نظرات آنها احترام گذاشته نمی شود ودائما آنها ایزوله می شوند ،یک فاجعه انسانی هست!

ناصر مستشار : آیاتاکیدات دائمی موسوی برمحوراسلامیت خطرناک است؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۳-۱۳۸۹

۰

آیاتاکیدات دائمی موسوی برمحوراسلامیت خطرناک است؟

ناصر مستشار

جامعه ایران همچنان ملتهب است. باردیگرمردم ایران در گذار و یک تصمیم سرنوشت ساز وتاریخی ایستاده اند. یکبارمردم ایران در یک تصمیم گیری تاریخساز در انقلاب ۵۷ ، جنبش آزادیخواهی خود را به اولیاء حکومت اسلامی سپردند و در سی ساله گذشته رنج و زهر آن را تا به امروز باپوست واستخوان و روان خود همچنان در حال چشیدن هستند! به نوشته سایت « کلمه»، آقای موسوی در دیدار با جمعی از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب بهمن ۵۷، با اعلام این مطلب گفت: «اگر قرار باشد که نظام با پر کردن زندان‌ها یا با زدن و گرفتن دانشجویان و کارگران مسلمان، هنرمندان و سینماگران و روزنامه‌نگاران باقی بماند، آیا می‌توان از چنین نظامی در جهان دفاع کرد؟»«ما نمی‌خواستیم فقط حکومت تشکیل بدهیم و به نام اسلام چهارچوبی تعریف کنیم، اما از محتوا خالی باشد و از آرمان‌ها و آرزوهایی که برآمده از مکتب و اعتقادات ما بود، هیچ نشانی نداشته باشد».

ناصر مستشار : این کجا و آن کجا!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۲-۰۲-۱۳۸۹

۰

این کجا و آن کجا!

ناصر مستشار

بسیار روشن باید به آقای مهندس موسوی تفهیم شود که بدنبال اجرای قانون اساسی نباشید که هیچ التزامی به آزادی ـ دمکراسی ـ حقوق زنان ـ حقوق اقوام ندارد بلکه تنها برای بر آورده ساختن جامعه ائی اسلامی مانند صدر اسلام و صدور آن به هم جهان را ـ یک ماموریت الهی برای خود می پندارد!