خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

ماشااله رزمی : جنگ اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۶-۱۲-۱۳۹۰

۰

جنگ اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی

ماشااله رزمی

جنگ اقتصادی برای بزانو درآوردن جمهوری اسلامی مدتهاست که شروع شده است. دراین جنگ غرب تنها نیست و اتحادیه عرب یکپارچه علیه اتمی شدن ایران در کنار کشورهای غربی قرار گرفته است و جبهه متحد حکومت های سنی مصمم هستند جلوی تحریکات روحانیون شیعه را بگیرند …

ماشااله رزمی : اوپوزیسیون سوریه به دفاع مسلحانه رو می آورد

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۲-۰۷-۱۳۹۰

۰

اوپوزیسیون سوریه به دفاع مسلحانه رو می آورد

ماشااله رزمی

این درس همه انقلابات است که «شکل مبارزه را دشمن تعیین میکند» رژیم اسد فکر می کرد با استفاده از تجربیات و کمک های مادی و کارشناسی جمهوری اسلامی و با بکاربردن حداکثر خشونت و بجان مردم انداختن شبیحا (بسیج سوریه) و تجاوز به جوانان در زندان موفق به «النصربالرعب» خواهد شد و در سرکوب مردم بی دفاع پیروز خواهد گشت …

ماشااله رزمی : مسببین فاجعه خشکاندن دریاچه اورمیه

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۳۹۰

۰

مسببین فاجعه خشکاندن دریاچه اورمیه

ماشااله رزمی

خشکاندن دریاچه اورمیه از سیاستهای غیرانسانی جمهوری اسلامی است و همه طرفداران حقوق بشر و طرفداران محیط زیست اگر واقعا معتقد به دموکراسی و زندگی بهتر و صلح و امنیت برای انسانها هستند نباید دراین مساله بی طرف و بی تفاوت باشند …

ماشااله رزمی : اعتصاب بازار و سیاسی بودن خواسته های بازار تبریز

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۳۱-۰۴-۱۳۸۹

۰

اعتصاب بازار
و سیاسی بودن خواسته های بازار تبریز

ماشااله رزمی

وضعیت بد اقتصادی و چپاول بی حساب ثروت مملکت توسط صاحبان قدرت و طبقه تازه بدوران رسیده صدای بازار را درآورده است. اعتصاب فعلی ممکن است با عقب نشینی دولت درامر مالیات خاتمه یابد اما اختلافات اصلی همچنان پابرجا خواهدند ماند و بار دیگر به بهانه ای دیگر مطرح خواهند شد. طی یکصد و پنجاه سال گذشته اعتصابات عمومی و سراسری همیشه از بازار شروع شده و دولت یا رژیم را ساقط کرده است این قانون همچنان در ایران معتبر است و دلیلی وجود ندارد که این بار نیز اعتصابات فلج کننده سراسری از بازار شروع نشود …