خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

شهباز نخعی : آخرین تیرهای ترکش!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۰

۰

آخرین تیرهای ترکش!

شهباز نخعی

shahbaznakhai8@gmail.com

دو هفته دیگر مردم استوار، دلاور و مقاوم سوریه در حالی سالگرد رستاخیزخود را برگزار خواهند کرد که نه تنها دنیا را به شگفتی واداشته و متوجه وجود و حضور ملتی بزرگ کرده اند، بلکه عزم و ارادهء استوار خود را نیز از یکسو بر حاکم ظالم و جنایتکارخویش و حامیان جنایتکارتر از خودش – ولایت مطلقه فقیه، ولادیمیر پوتین تزار جدید روسیه، جمهوری به اصطلاح خلقی چین و… – و از سوی دیگر رهبران مذبذب، نان به نرخ روز خور و کاسبکار دنیای به اصطلاح آزاد و دموکرات تحمیل کرده اند.

شهباز نخعی : جدایی ج. ا. از سوریه!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۰

۰

جدایی ج. ا. از سوریه!

شهباز نخعی

یکشنبه گذشته، ۱۵ ژانویه، دهمین ماه قیام جانانه مردم دلاور و مقاوم سوریه پشت سرنهاده شد. در این ۳۰۰ روز، رژیم جنایتکار بشار اسد و حامی جنایتکارترش، سید علی خامنه ای، که بدون حمایت همه جانبهء او بشار اسد نمی توانست بیش از زین العابدین بن علی در تونس، ۲۹ روز، حسنی مبارک در مصر، ۱۸ روز یا دست بالا معمر قذافی در لیبی، حدود ۷ ماه، دوام بیاورد، بیش از ۶۰۰۰ نفر از مردم شریف سوریه را کشته اند که میانگین روزانه کشتار بالغ بر ۲۰ نفر می شود.

شهباز نخعی : گردنه خطرناک!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۱-۱۰-۱۳۹۰

۰

گردنه خطرناک!

شهباز نخعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

حافظ می گوید: «مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش». آیا حکومت آخوندی- سپاهی مصداق این شعر حافظ هست؟ یعنی:
مرغ است؟
زیرک است؟
به دام افتاده؟
تحمل دارد؟
در مورد پرسش اول یعنی مرغ بودن حکومت با دو تعبیر متضاد روبرو هستیم. تعبیر نخست ادعای خود حکومت است که بنا بر آن پر پروازش به گستردگی برقراری خلافت اسلامی در سراسر کشورهای مسلمان و بالاتر از آن تسخیر سرزمین های کفار و پی ریزی حکومت جهانی اسلام است. در کوتاه مدت نیز سودای سلطه بر منطقه و مشارکت در مدیریت جهان را دارد.

شهباز نخعی : زایش موش از کوه «بهار عربی»!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۸-۱۳۹۰

۰

زایش موش از کوه «بهار عربی»!

شهباز نخعی

تنها چشم مسلح به تجربهء نقش “بنگاه خبر رسانی بیطرف و حرفه ای بی بی سی” در “انقلاب” ۱۳۵۷ می تواند نقشی را که این بنگاه سخن پراکنی در نشر اخبار انتخابات تونس ایفا می کند دریابد.

شهباز نخعی : حق ناحق!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۷-۱۳۹۰

۰

حق ناحق!

شهباز نخعی

اگر بنا باشد نمادی برای “تبعیض” برگزیده شود، بی تردید اسلام از گزینه های مناسب است. تبعیض در اسلام نه یک امر عارضی و فرعی ـ که مفتی و مجتهد بتوانند با فتوا آنرا بزدایند یا مدّعی روشنفکری دینی قادر باشد با “قرائت تازه” برآن ماله بکشد ـ بلکه امری ریشه ای و ذاتی است که با جهان بینی و سرشت آن عجین است. حضور تبعیض در اسلام نه موردی و گاه گاهی بلکه مستمر و همیشگی است. تبعیض مرد نسبت زن، مومن به کافر، شیعه به سنی و برعکس، برده به آزاد، عرب به عجم، فقیه به غیرفقیه و… به عنوان اموری عادی و طبیعی پذیرفته شده اند. همین تبعیض آخری: فقیه نسبت به غیرفقیه موجب پدیدآمدن به اصطلاح “حق”ی جعلی و من درآوردی در حکومت آخوندی شده که حکومت را حق آخوندهای مدّعی فقاهت می داند و از آن با عنوان های نامربوط و مضحکی چون “اصل مقدّس” یا “اصل مترقی” ولایت فقیه نام می برد!

شهباز نخعی : ساخت حکومت اسلامی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۰-۱۰-۱۳۸۹

۰

ساخت حکومت اسلامی

شهباز نخعی

snakh@live.com

روزهای هفته گذشته را سر در کتابی با عنوان «غروب زندگان» فرو برده بودم. نویسنده فرانسوی کتاب، «سرژ گروسار»، که خود عضو فعال نهضت مقاومت فرانسه بوده، در این رمان حدود ۴۰۰ صفحه ای با ترسیم صحنه هایی تکان دهنده داستان یک گروه از مبارزان عضو نهضت مقاومت فرانسه را در سال های ۴۲-۱۹۴۱ روایت می کند که چگونه در یک عملیات مسلحانه ۵ سرباز آلمانی را به قتل می رسانند، دو نفر از خودشان نیز کشته می شوند و دو نفر دیگر که دستگیر می شوند در طی مراحل بازداشت، بازجویی، زندان و محاکمه چه ماجراهایی را از سر می گذرانند.