خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

شاهین فاطمی : جغد جنگ؛ فرایند و پیامد های آن

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۶-۱۰-۱۳۹۰

۰

جغد جنگ؛ فرایند و پیامد های آن

شاهین فاطمی

فرایند را لغتنامه دهخدا چنین تعریف می کند:” روش انجام کار، رشته ای از کارها که پشت سر هم و با چیدمانی ویژه برای رسیدن به هدفی مشخص انجام می شود”. اقدامات تحریک آمیز رژیم، بیش از همیشه، با چیدمانی ویژه برای رسیدن به هدف آغاز جنگی دیگر درشرف تکوین است.

شاهین فاطمی : تحریم: علیه ملت یا دولت؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۹-۱۳۹۰

۰

تحریم: علیه ملت یا دولت؟

شاهین فاطمی

در تاریخ معاصر جهان هیچ کشوری، به احتمالِ استثنائی جمهوری آفریقای جنوبی، به اندازه جمهوری اسلامی ایران در معرض انواع و اقسام تقبیح و تحریم سازمانهای بین المللی وکشورهای گوناگون قرار نگرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تنهائی از دسامبر سال دو هزار و شش تا ژوئن دوهزار و ده چهار بار به انحاء گوناگون رژیم ایران را سرزنش وتحریم کرده است.

شاهین فاطمی : مهار یا جنگ؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۷-۰۸-۱۳۹۰

۰

مهار یا جنگ؟

شاهین فاطمی

با برنامه سلاح هسته ای جمهوری اسلامی چه باید کرد؟ استفاده از عبارت سلاح هسته ای به جای برنامه هسته ای تصادفی نیست. امروز آن قدر شواهد و دلایل کافی وجود دارد که سوای جمعی جیره خوار نظام کمتر کسی داستان صلح آمیز بودن این برنامه را باور می کند.چرا سلاح هسته ای و به چه هزینه ای؟ باید پرسید جمهوری اسلامی سلاح هسته ای را به چه منظور خواستار است؟

شاهین فاطمی : دیکتاتوری و فساد همزادند

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۱-۰۷-۱۳۹۰

۰

دیکتاتوری و فساد همزادند

شاهین فاطمی

فساد همزاد دیکتاتوری است و سرانجام یکی از مؤثرترین عوامل در سرنگونی آن. رابطهء تنگاتنگ اختناق و فساد غیر قابل انکار است. اعمال زور وسرکوب سیاسی- اجتماعی در نظام های فرمانی (دیکتاتوری) پیش شرط تسلط بی قید و شرط بر جامعه به خاطر بهره برداری اقتصادی است.

شاهین فاطمی : فسانه های کهن یا سخن نو؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۳۹۰

۰

فسانه های کهن یا سخن نو؟

شاهین فاطمی

هزار دشنام به تاریکی به اندازه روشن کردن یک شمع سودمند نیست. هرچه زمان بیشتر می گذرد بحث و جدل بر سر مسائل جزئی و فرعی در میان پاره ای از شیفتگان رهایی از نظام موجود بیشتر شایع می شود. مسأله اساسی برشمردن کمبودها، نقایص و مظالم نظام حاکم نیست.

شاهین فاطمی : احمدی نژاد: قربانی شکست رژیم؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۴-۰۳-۱۳۹۰

۰

احمدی نژاد : قربانی شکست رژیم؟

شاهین فاطمی

شکست طرح هدفمند کردن یارانه ها و نابسامانی روزافزون اقتصاد کشور شکست تمامیت رژیم جمهوری اسلامی است و نه شکست احمدی نژاد به تنهاییِ شرکای قدرت . آنها می خواهند با قربانی کردن او بر روی فساد، تباهی و عدم لیاقت رژیم پرده پوشی کنند.

شاهین فاطمی : چهار انقلاب،چهار فاجعه

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۳۰-۰۲-۱۳۹۰

۰

چهار انقلاب،چهار فاجعه

شاهین فاطمی

رویدادهای هیجان انگیز چند ماه گذشته در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا یکبار دیگرکلمه انقلاب را بر سر زبان ها انداخته است اما آنچه به نام «بهار اعراب» نام گرفته درکشورهای مختلف با سرنوشت یکسانی مواجه نشده است.

شاهین فاطمی : برخورد قدرتهای بزرگ و رژیم تهران با بهار اعراب

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۲-۱۳۹۰

۰

برخورد قدرتهای بزرگ و رژیم تهران با بهار اعراب

شاهین فاطمی

اکنون شِش هفته ازآغاز مبارزات مردم سوریه علیه رژیم اَسد می گذرد و در این مدت صد ها نفر قربانی این رژیم خودسر شده اند اما غرب جز حرف هیچ قدم مثبتی در این راه برنداشته است.

شاهین فاطمی : اسلام یا دمکراسی؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۰-۰۱-۱۳۹۰

۰

اسلام یا دمکراسی؟

شاهین فاطمی

پیرو حوادث اخیر درکشورهای خاورمیانه و شمال افریقا یکبار دیگر مبحث ناسازگاری اسلام سنتی با دمکراسی مطرح شده است.

شاهین فاطمی : حل مشکل لیبی:تمرینی برای ایران؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۱-۱۲-۱۳۸۹

۰

حل مشکل لیبی:تمرینی برای ایران؟

۱۳۸۹.۱۲.۱۹

شاهین فاطمی

حوادث لیبی که در بدو امر آسان به نظر می رسید اندک اندک به مسأله ای قامض برای کشورهای غربی تبدیل شده است.

شاهین فاطمی : پنچ‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۹

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۹-۱۱-۱۳۸۹

۰

پنچ‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۹

این نبرد مرگ و زندگی ادامه خواهد داشت
۱۳۸۹.۱۱.۲۸

شاهین فاطمی

اگر برای کسی هنوز اطمینان کامل در مورد تظاهرات دیروز در سراسر ایران حاصل نشده بود، عکس العمل امروز رژیم می تواند بهترین و اطمینان بخش ترین دلیل موفقیت آن باشد.

شاهین فاطمی : تونس- یمن- مصر….. و بعد؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۱-۱۱-۱۳۸۹

۰

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

تونس- یمن- مصر….. و بعد؟

۱۳۸۹.۱۱.۲۰

شاهین فاطمی

معمولا با سقوط نخستین مهره دامینو فروریختن زنجیره ای دیگر مهره ها اجتناب ناپذیر است. آیا در سیاست هم این قاعده همیشه حکمفرما است.؟

شاهین فاطمی : ماجرای گزینش رئیس بانک مرکزی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۱۱-۱۳۸۹

۰

ماجرای گزینش رئیس بانک مرکزی

شاهین فاطمی

مساله اختلاف بر سر تعیین رئیس بانک مرکزی همچنان در میان مجلس اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند توپ سرگردان میدان فوتبال بلا تکلیف مانده است.

شاهین فاطمی : اندر پس پرده گفتگوی من و تو است!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۸-۰۹-۱۳۸۹

۰

شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۹

اندر پس پرده گفتگوی من و تو است!

۱۳۸۹.۰۹.۱۳

شاهین فاطمی

این “ویکی لیکس” (Wikileaks) هم برای حضرات شده است قوز بالای قوز،هر چند گاه با انتشاراین اسناد مرموز،خواه وناخواه مقداری از اسرارحکومت پنهانکار علنی میشود.بیخود نیست که احمدی نژاد انتشار این اسناد را توطئه و خدعه آمریکا مینامد، غافل از اینکه جز خود او کسی این ادعا را باور نمیکند، سران آمریکا اگر بیش از احمدینژادهای این د نیا از انتشار و انعکاس این اسناد نگران نشده باشند مسلما میزان عدم رضایت و نگرانی آنها کمتر از سران حکومت در ایران نیست.

شاهین فاطمی : انفجار اقتصادی و آینده‌ای تیره

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۴-۱۳۸۹

۰

انفجار اقتصادی و آینده‌ای تیره

۱۳۸۹.۰۴.۲۵
Keyhan London

شاهین فاطمی

سرانجام پس از سی سال بی‌برنامگی، فساد و ندانمکاری اقتصادی، و از آن مهمتر پنج سال حکومت ویرانگر احمدی‌نژاد، اقتصاد ایران در آستانه انفجار است. مسائل اقتصادی زمانی که آغاز می‌شود برخلاف مسائل سیاسی با زور و سرکوبی نمی‌توان بر آن چیره شد.