خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

رضا حسین بر : تظاهرات مردم ارومیه و تبریز، برای ما حکم آتش زدن ابو زید است

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۵-۰۶-۱۳۹۰

۰

تظاهرات مردم ارومیه و تبریز، برای ما حکم آتش زدن ابو زید است

رضا حسین بر

‫ ‫ارومیه در دراز مدت از آن کسی خواهد بود که امروز ازش دفاع مینماید. پیوند آذربایجان با بقیه ایرانیان هم در ضمن همین تظاهرات یا وصل خواهد شد و یا گسل خواهد یافت. مردمان ایران هیچ شانس بهتری برای تحکیم همبستگی خود و تجلی نیروی لایزال خود برای تغییر این نظام را نخواهند داشت. اکنون همان زمانی است که سالها منتظرش بودیم. آذربایجان که برخاست، همه باید برخیزیم. فقط فعالان سیاسی بیخرد، روزنامه نگاران ترسو و احزاب خود محور میتوان‌ند این شانس بی نظیر را از مردم ایران بگیرند و یک حادثه بالقوه موفقیت آور را تبدیل بیک شکست دراز مدت بکنند.

رضا حسین بر : روحانیت ایران را تجزیه کرد _بخش ششم

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۳-۰۷-۱۳۸۹

۰

روحانیت ایران را تجزیه کرد _بخش ششم

رضا حسین بر

روحانیت ایران چنان نفرتی در قاجارها و مردم عادی ایران نسبت به ممالک سنی ایجاد کرده بودند، که شاهان قاجار حاضر بودند هر کاری بکنند تا انها آرا از بین ببرند. اگر پادشاهان صفویه تمام نیروی خود را صرف تضعیف ترک های عثمانی کردند، قاجار ها به انگلیسیها ها کمک کردند که هندوستان را تصرف کنند و یک دوره تاریخی جدید در دنیا بوجود آورند که سبب تسلط غرب بر دنیا گردید و هنوز هم ادامه دارد.

رضا حسین بر : روحانیت در ایران باعث تجزیه ایران گردید (۳)

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۴-۰۶-۱۳۸۹

۰

روحانیت در ایران باعث تجزیه ایران گردید (۳)

رضا حسین بر

اگر شور و تعصبی که برای جنگیدن با سنی ها و مسیحیان تولید شده بود، برای پیشرفت مملکت تولید میشد، امروز ما سرنوشت دیگری میداشتیم. درست خمینی هم همین انرژی عظیم را ضایع کرد.

رضا حسین بر : ولایت مطلق مسوول مطلق ا‫عدام ها ست

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۲-۰۲-۱۳۸۹

۰

ولایت مطلق مسوول مطلق ا‫عدام ها ست

‫رضا حسین بر

آقای خامنه ایی!

‫مخالفان شما ‫با اعدام  تمام نمیشوند. هر قدر که بکشید، بهمان اندازه به دشمنان شما اضافه میگردد. در واقع، با کشتن یک نفر، چندین نفر به دشمنان شما افزوده میشود. از آغاز انقلاب این طور بوده است. اکثر کسانی که امروز دشمن شما هستند، شاید روزگاری دوست شما بودند و یا لاقل، با شما دشمنی نداشتند. دشمنی با شما از آنجا شروع شد، که شما با مردم دشمنی را آغاز کردید. در همان روز های اول، صد ها نفر را کشتید ‫به این امید که دشمنان شما تمام میشوند و یا اینکه کمتر میگردند، اما انطور نشد. در طول ۳۱ سال گذشته، اکثریت رهبران و فعالان سیاسی را کشتید؛ ولی، دشمنان شما نه تمام شدند، نه کمتر.