خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

اسماعیل نوری علا : مدل ترکیه و آیندهء ایران

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۸-۰۹-۱۳۹۰

۰

مدل ترکیه و آیندهء ایران

اسماعیل نوری علا

با آغاز جریانی که به سرعت از طرف سیاست گزاران غربی «بهار عربی» نام گرفته و برخی تصور می کنند که، همچون سیبی زرین، به دامن اصلاح طلبان وطنی خودمان افتاده است، از در و دیوار این ندا برخاسته است که بهترین فرمول برای آیندهء «جوامع اسلامی» مدلی است که هم اکنون بر جامعهء ترکیه حکومت می کند و نمونهء به بیراهه رفته اش نیز در ایران وجود دارد.

اسماعیل نوری علا : اقلیت های دینی و سکولاریسم

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۶-۱۳۹۰

۰

اقلیت های دینی و سکولاریسم

اسماعیل نوری علا

این نکته اکنون بدیهی شده است که حکومتی استوار بر یک مذهب (یا ایدئولوژی ِ) معین، طبعاً و خود بخود، مزاحم معتقدان به مذاهب (یا ایدئولوژی های) دیگر می شود و آنان را به انواع مصیبت ها دچار می سازد. در تاریخ اسلامی شدهء ایران این وضعیت همواره برقرار بوده است و مذهبی که پایهء حکومت را می ساخته افراد جامعه را به گروه هائی با حقوق متفاوت تقسیم کرده و با معتقدان به دیگر ادیان و مذاهب با شدت بسیار عمل می کرده است.

اسماعیل نوری علا : خشت اول چون نهد معمار کج…

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۰-۰۴-۱۳۹۰

۰

خشت اول چون نهد معمار کج…

اسماعیل نوری علا

هر «فکر» حاصل وجود مفروضاتی در ذهنیت آگاه یا ناآگاه ما است؛ و نوعی نتیجه گیری از مفروضاتی اولیه است، استوار بر شالودهء منطقی یکسره مطلوب ما. بعنوان یک مثال صریح اما دور از ذهن، می توان روند یک فکر یا تصمیم گیری را با این فرض آغاز کرد و پیمود که «اکنون در تابستان هستیم». بلافاصله از این فرض می توانیم نتیجه بگیریم که هوا گرم شده است و نیازی به پوشیدن لباس های ضخیم نیست و می توانیم با لباس های راحت تابستانی از خانه خارج شویم. در واقع، فرض و یا یقین به اینکه «اکنون در تابستان هستیم» سکوی پرتاب فکر و تصمیم گیری ما است برای انتخاب نوع لباسی که می پوشیم. شما هم اگر این فرض اولیه را بپذیرید تصمیم به پوشیدن لباس سبک و تابستانی را تصدیق می کنید. اما اگر شما این فرض اولیه را نپذیرید و معتقد باشید که «اکنون در زمستان هستیم»، خودبخود طرز لباس پوشیدن حاصل از آن فرض اولیه را هم نمی توانید بپذیرید.

اسماعیل نوری علا : پایان سنگلاخ خرداد ماه؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۱-۰۳-۱۳۹۰

۰

پایان سنگلاخ خرداد ماه؟

اسماعیل نوری علا

معمولاً نوشتن در «خرداد ماه» مثل پیاده روی بر جادهء سنگلاخی است که در صد سالهء اخیر نام دیگر جادهء سیاست در کشور ما بوده است؛ حال آنکه قرار بوده انقلاب مشروطه جادهء همواری برای سیاست مداران وطن دوست ایران فراهم سازد که بتوانند در آن با سرعت بالا به سوی ایرانی مدرن و لایق زیستن در جهان نو بتازند.

اسماعیل نوری علا : سرگذشت تلخ آفرینندگان هیولا

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۶-۰۳-۱۳۹۰

۰

سرگذشت تلخ آفرینندگان هیولا

اسماعیل نوری علا

مهندس عزت الله سحابی، روزنامه نگار، اقتصاددان، از نخستین اعضاء شورای انقلاب اسلامی منتخب آیت الله خمینی، رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور، نمایندهء اولین مجلس خبرگان برای نوشتن قانون اساسی حکومت اسلامی، نمایندهء دورهء اول مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت اسلامی مهدی بازرگان، عضو شورای بازنگری در قانون اساسی حکومت اسلامی، و رهبر شورای فعالان ملی ـ مذهبی ایران، که پلی میان یک فرد مسلمان اهل سیاست و یک معتقد به اسلام سیاسی محسوب می شد، با مرگ خود شاید پایان دورهء آخر جنبش اسلامیسم ایران را (هم در وجه معتدل و هم در وجه افراطی و لگام گسیخته اش) اعلام داشته باشد.

اسماعیل نوری علا : پرهیز از انحلال طلبی، چرا؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۷-۰۱-۱۳۸۹

۰

پرهیز از انحلال طلبی، چرا؟

اسماعیل نوری علا

هر جامعه به گروه های مختلفی تقسیم می شود و در هر گروه امر یا اموری مشترک را می توان یافت که ملاط و پیوند اعضاء گروه با یکدیگر اند. در اکثر موارد هم، هنگامی که فردی در مخمصه ای گرفتار می شود، از واکنش گروه ها می توان پی برد که فرد مزبور با کدام گروه داری پیوند و اشتراک است. وقتی حسینیه دراویش گنابادی را خراب می کنند، قبل از همه دراویوش این سلسله در سراسر جهان اند که صدا به اعتراض بر می دارند. وقتی رهبران مذهبی بهائیان به زندان می افتند، بهائیان جهان پیش از دیگران به دفاع بر می خیزند. و وقتی اصلاح طلبان مذهبی به زندان می افتند، یاران شان در شهرهای مختلف دنیا دست به تحصن و اعتصاب غذا می زنند. این یک قاعدهء طبیعی و اجتماعی است.