خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

گرامیداشت «پهلوان منوچهر جمالی» گروه زنـان ایرانی در شمال کالیفرنیا

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۵-۰۵-۱۳۹۱

۰

گرامیداشت «پهلوان منوچهر جمالی» گروه زنـان ایرانی در شمال کالیفرنیا

“In the memory of Dr Manoochehr Jamali” Sunday August 19 2-5pm Program Room Los Altos Library 13 South San Antonio Road Los Altos, CA 94022-3056

گروه زنــان ایرانی در شمال کالیفــرنیــا

*** “گرامی بُد آن‌کس که بودی دلیر” «استاد منوچهر جمالی»، بامداد روز پنجشنبه برابر با پنجم ژوئیه سال ۲۰۱۲ میلادی در شهر مالاگای اسپانیا، چشم بر جهان فرو بست. هنگام مرگ، ۸۴ ساله بود. «منوچهر جمالی»، یکی از شگفت‌انگیزترین اندیشمندانی بود که مادر ایران‌زمین به ایران و جهان هدیه کرد. شاید هنوز سال‌های سال باید بگذرند تا رفته رفته، ژرفای تکان‌دهنده‌ی افکار و اندیشه‌هایش، برای جویندگان و پرسندگان تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین، آشکار شوند. وی با اینکه هشتاد و اندی سال داشت از تلاش و پای‌ورزی برای کشف، شناخت و گسترش بُن‌مایه‌های فرهنگ ایرانی، تا سرانجام زندگیش، لحظه ای واپس ننشست و با شور و شوق، یک تنه در بسیاری از میدان‌های کارزار فرهنگی، دلاورانه اندیشید و راست‌منش با آثارش که در بیش از یک‌سد و پنجاه کتاب واتابی یافته، بنیاد فلسفه‌ی نوین و نواندیشی ایران را پایه‌گذاری نمود. منوچهر جمالی اندیشمند دلیری بود که سراسر زندگیش، تلاش کرده است که با جستجو و کورمالی، و با پشتکار شبانه‌روزی از یک سو به کنکاش در هزارتوی تاریخ و فرهنگ و زبان و هستی یک ملّت کهن‌سال بپردازد و از سوی دیگر با دلیری و موشکافی و تیزبینی، کلیدی‌ترین تحولات فکری باختر زمینیان را درنوردد.

shabe hafez + bozorgdashte ostad jamali 31/08/2012

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۲-۰۵-۱۳۹۱

۲

shabe hafez + bozorgdashte ostad jamali 31/08/2012 – PDF