خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

video talks – خیام ودین شادی و رابطه اش با زنخدا خرّم – part 2

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در video talks, سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۱۱-۰۳-۱۳۹۱

۰

خیام ودین شادی و رابطه اش با زنخدا خرّم

Video talks, part 2

جلال ایجادی : اسلام و خودسانسوری روشنفکران

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۰-۰۳-۱۳۹۱

۰

اسلام و خودسانسوری روشنفکران

جلال ایجادی

اشخاص خودسانسوراز نفی شخصیت فرهنگی خود، به پذیرش هنجارها وزبان مبلغان دین رسمی نزدیک میشوند وباین ترتیب خواسته یا ناخواسته راه خرد ستیزی را هموار میکنند. اینان در رفتار خویش تاریخ جامعه ایران را تاریخی در خدمت دین میخواهند، وبناگزیر درآنجا که با اندیشه آزاد مقابله میکنند …

video talks : سخنرانی منوچهر جمالی در باره فرهنگ ایران – part 1

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در video talks, سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۳-۱۳۹۱

۰

سخنرانی منوچهر جمالی در باره فرهنگ ایران

Video talks, part 1

Audio only version, PART 1.1Audio only version, PART 1.2

آزادی ، حق انتقاد ازاسلام است …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۲-۰۳-۱۳۹۱

۰

آزادی ، حق انتقاد ازاسلام است
آزادی ، حق انتقاد از اسلام است
آزادی ، حق انتقاد ازاسلام است
آزادی ، حق انتقاد از اسلام است
در فرهنگ ایران ، فقط جان انسان ، مقدس است
چون ، « سرچشمه آزادی » است

http://www.jamali.info/chashniha )

مجید محمدی : هشت انقلاب آرام که در جامعه‌ ایران جریان دارد

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۲-۰۳-۱۳۹۱

۰

هشت انقلاب آرام که در جامعه‌ ایران جریان دارد

رادیو فردا / مجید محمدی

کسانی که منتظر وقوع انقلاب در ایران و براندازی جمهوری اسلامی هستند بعضا بدین نکته توجه ندارند که حکومت جمهوری اسلامی ۳۳ سال در حال براندازی تدریجی خود بوده است …

با « بیدارساختن یک ملت»، آن ملت، « بیدارنمیشود». با واردکردن و تزریق کردن یک مشت افکار …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۳-۱۳۹۱

۰

با « بیدارساختن یک ملت»، آن ملت، « بیدارنمیشود». با واردکردن و تزریق کردن یک مشت افکار، میتوان ملتی را « بیدارساخت »، ولی آن ملت، هنگامی بیدارمیشود که، دربیدارشدن، با روءیاهائی که در خواب دیده و در بیداری نیز دست ازسراونمیکشند وسایه وارهمیشه بدنبال او میدوند، و خودآگاهی اورا دربیداری تسخیرمیکنند، دست وپنجه نرم کند. روءیاهائی که دربیداری، اجزاء وتاروپود بیداری میشوند، بیداری را نیز، « وسیله » خود میسازند. بیداری، فقط گستره تعبیر وتاءویل روءیاها، درعمل وواقعیت میگردد. ملت هنوز دربیداری، خواب می بیند. درهفتخوان رستم، دیده میشود که وقتی اژدها ( اژی دها = ضد زندگی ) پدیدارمیشود واوخوابست، رخش که اصل روشنی میباشد ( رخش = رخشان = روشنی ) میکوشد که با کوبیدن سُم، رستم را بیدار « سازد » ورستم که ناخواسته، بیدار « ساخته میشود »، دربیداری بسیار خشمگین میشود، چون چشم او اژدها ( ضد زندگی ) را نمیتواند ببیند و ازبیدارسازنده خود متنفر میگردد ورخش را تهدید میکند که اگر بار دیگر مرا بیدارسازی، ترا خواهم کشت. درآن بیداری که از روءیاها خالی ساخته شده است، میتوان ضد زندگی را دید وشناخت. ملت، هنگامی بیدار میشود که میتواند ضد زندگی را ببیند، و آن هنگامیست که دربیداریش، ازچنگال روءیاهائی که درخواب دیده، رها ئی یابد.

http://www.jamali.info/chashniha )

امیر سپهر : آیا امیدی به «سپاه پاسداران» هست؟ (بخش سوم و پایانی)

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۳-۱۳۹۱

۰

آیا امیدی به «سپاه پاسداران» هست؟

(بخش سوم و پایانی)

امیر سپهر

zaadgaah@gmail.com

طرح حل «آرتش شاهنشاهی ایران» در سپاه پاسداران
پس از این که دانستیم نخستین عناصر تشکیل دهنده سپاه ابدآ «احساسات میهنی» نداشته و، به تبع آن هم، این نهاد هرگز با «تفکری ایران دوستانه» و برای «پدافند از منافع ملی ایران» پی ریزی نشد، اینک بجاست که بدانیم فاتحان رسمی ایران برای «آرتش» بجای مانده از نظام شاهنشاهی ایران چه نقشه هایی در سر داشتند. برای همان نیروی کلاسیک تربیت یافته با اندیشه هایی «میهن پرستانه» و کارآمدی که خود رهبر انقلاب اسلامی و مریدان وی هم به نیکی می دانستند که در هیچ زمینه ای کوچکترین سنخیت و شباهتی به خود آنان، طرفداران و سپاهیان ایشان ندارد.

Bâ dorud be to Bahrâme gerâmi, wenn ich helfen kann …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۳-۱۳۹۱

۰

Bâ dorud be to Bahrâme gerâmi, wenn ich helfen kann, dann tue ich es auch gerne. Ich freu mich, dass du dich so intensiv mit Vandidâd beschäftigst. Es ist natürlich ziemlich schwer die altertümliche Sprache und ihre Wörter zu verstehen, aber “nâborde ranj ganj moyassar nemišavad”!
Ich würde es auch begrüßen, wenn du über die Kosmologie/Moral oder die zoroastrischen Weltanschauung schreiben und deine Forschung hier (natürlich unter deinem Pseudoname) veröffentlichen würdest, damit jeder sich an deinem Wissen bereichern kann!
Was ich dir noch empfehlen kann, in beider Sprachen, ist die Seite von Professor Dr. Manuchehr Jamali mit zwei Links:
http://www.jamali.info/index.php
http://www.jamali-online.com/
Da wirst du eine Welt entdecken, in der du gerne dich aufhältst!
Ob wir hier bei uns im Blog zartoštis haben, weiß ich nicht. Wichtig ist als erster Stelle ein Mensch zu sein, der gute Gedanken, gute Worte und gutes Benehmen praktiziert, ohne unbedingt den zartošti Glaube zu praktizieren.
Ruzat por bâr bâd. http://parseundparse.wordpress.com/

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – گفتار سوّم درباره معنویت …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۳۱-۰۲-۱۳۹۱

۰

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

گفتار سوّم درباره معنویت
انسان و گیتی، و معنای زهشیِ آنها
چرا در فرهنگ ایران به زندگی معنوی
زندگی با مـزه گفـته میشد؟

گفتارهای کوتاه — ۱۰

حسن صالحی : پشت پرده مساجد!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۳۱-۰۲-۱۳۹۱

۰

پشت پرده مساجد!

حسن صالحی

اخیرا یکی از مشهورترین برنامه های تلویزیون سوئد بنام ” ماموریت بررسی” مستندی را پخش کرد که نام آن “پشت پرده مساجد” است. در این برنامه با استفاده از دوربین مخفی چهره واقعی امامان مساجد و رهبران جریانات اسلامی در سوئد به نمایش گذاشته می شود …

اینجا جمهوری اسلامی ایران است … یک عدد کلیه به فروش می رسد!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۲-۱۳۹۱

۰

یک عدد کلیه به فروش می رسد!

اینجا جمهوری اسلامی ایران است…

گزارش زیر، حکایت شش جوان خوزستانی است که به خاطر مشکلات مالی در بدر به دنبال کسانی می گردند که کلیه خود را به آن ها بفروشند …

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – گفتار دوم درباره معنویت …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۲-۱۳۹۱

۰

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

گفتار دوم درباره معنویت

معنی، صورت میشود. معنی دادن، صورت شدنست
بهم خوردگی رابطه صورت بامعنی و پیدایش علاقه به معنویت
در فرهنگ ایران، زیبائی و مهر، معنایِ انسان وهستیست
که درشـادیِ تکـویـن یـابی، بـه خـود صـورت میـدهـد

گفتارهای کوتاه — ۹

تا حق دادن حکم فتوای قتل یا جهاد از ریشه ، کنده نشود نخواهیم توانست به آزادی وحاکمیت ملی و …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۲-۱۳۹۱

۰

تا حق دادن حکم فتوای قتل یا جهاد از ریشه ، کنده نشود
نخواهیم توانست به آزادی وحاکمیت ملی وعدالت برسیم
واین فقط با گسترش فرهنگ ایران ممکنست

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس (گزندناپذیر) است، یعنی چه؟
یعنی، هیچ قدرتی، حق کشتن انسان و آزردن خردش را ندارد …
یعنی، کشتن به حق، برضد حق هست.
حقی که امر به کشتن بدهد، نا حقست …
یعنی، هیچ ملائی، حق فتوای قتل و فتوای جهاد ندارد …
یعنی، هیچکسی حق ندارد، امر به معروف و نهی از منکر بکند …
یعنی، هیچ کتابی و پیامبری و رهبری و آموزه ای، جز جان وخرد انسان، مقدس نیست …
یعنی، هیچکس، حق سلب آزادی از خرد انسان در اندیشیدن ندارد، چون خرد انسان، از جانش میجوشد …
یعنی، فقط خرد انسانی، حق نگهبانی و سامان دادن جان یا زندگی را دارد …
یعنی، فرقی میان بودائی و یهودی و مسلمان و زرتشتی و ترک و عرب و کرد و چینی و هندی نیست …
یعنی، گرانیگاه و سرچشمه حقوق انسانها، جان وخرد انسانهاست، نه ایمانشان به عقاید و ادیان و مکاتب و ایدئولوژیها …
یعنی، حکومت دینی و ایدئولوژیکی، سلب آزادی از خرد انسانیست که از جان میجوشد …
یعنی، «زندگی» برتراز «همه حقیقت ها»ست

مهدی اصلانی : تبهکارِ تحقیر‌کار اعدام باید گردد! “آی نقی” خودت اصلاح‌طلب‌ها را اصلاح کن

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۷-۰۲-۱۳۹۱

۰

تبهکارِ تحقیر‌کار اعدام باید گردد!

“آی نقی” خودت اصلاح‌طلب‌ها را اصلاح کن

مهدی اصلانی

در تمامی نوشته‌های منسوبین بدین نحله‌ی فکری نقطه‌ی شروع آن بود که در کلیپ “آی نقی” از جانب شاهین نجفی تحقیر و توهینی بزرگ به باورهای اکثریتی عظیم از شیعیان روا شده. این همه گفتم تا پلی زده باشم به سخنِ اصلی و بهانه‌ی این مکتوب. و آن عبارت است از واکنشِ یک‌سر خطا و تباه از جانبِ اصلاح‌طلبان و بخشی از “سبز‌ها” نسبت به غائله‌ی “آی نقی” …

حسین باقرزاده : تفاوت فرهنگی و فجایع ناشی از آن

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۷-۰۲-۱۳۹۱

۰

تفاوت فرهنگی و فجایع ناشی از آن

حسین باقرزاده

سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ – ۱۵ مه ۲۰۱۲
hbzadeh@btinternet.com

هفته گذشته محاکمه جنایی پر سر و صدایی در بریتانیا به انجام رسید و ۹ مرد به جرم اغفال چندین دختر نوجوان و سوء استفاده جنسی و تجاوز به آن‌ها به زندان‌های طولانی از ۴ سال تا ۱۹ سال محکوم شدند. آن چه که این محاکمه را پر سر و صدا کرد، ترکیب قومی/مذهبی محکومان بود: هشت تن از آنان از اصلیت پاکستانی بودند و یک نفر پناه‌جوی افغانی. گفته شده که این جمع همراه با مردان دیگری از همین قومیت‌ها که جمعا بیش از ۵۰ تن می‌شدند برای چند سال دختران نوجوان بی‌سرپرست ۱۳ ساله به بالا را در منطقه‌ای در شمال غرب انگلیس اغفال می‌کردند و برای بهره‌برداری جنسی به یکدیگر پاس می‌دادند. پس از پایان محاکمه ۹ نفر یاد شده، پلیس افراد دیگری را که گفته شده متعلق به این باند بودند دستگیر کرده و تحقیقات در مورد آنان ادامه دارد.