خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

تفکر فلسفی، روند همیشگی گسستن از عقیده و ایمان، برای یافتن آزادی در نوآوری اندیشه ایست که …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۱۰-۱۰-۱۳۹۰

۰

تفکر فلسفی، روند همیشگی گسستن از عقیده و ایمان، برای یافتن آزادی در نوآوری اندیشه ایست که زندگی را در گیتی بهتر میکند. تفکر فلسفی، نه تنها از ایمان به دین و ایدئولوژی میگسلد، بلکه از ایمان به هر فلسفه و علمی نیز میگسلد. در گسستن، که نیاز به جسارت و گستاخی دارد، نیروی آفریننده، برای اندیشیدن زندگی نوین میجوشد.

http://www.jamali.info/chashniha )

رضا سالاری : فقط نسل جوان ایران این تضاد را امروز بخوبی لمس و درک ‫می کند

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۱۰-۱۰-۱۳۹۰

۰

عنوان : فقط نسل جوان ایران این تضاد را امروز بخوبی لمس و درک ‫می کند

از : رضا سالاری

جناب ‫مصداقی، خشت اول را فقط خمینی نگذاشت. ‫ من و شما و همه ما و شما و ملت ایران در گذاشتن این عمارت خشتی بنحوی سهم و مسئولیت و تقصیر مستقیم و غیر مستقیم داریم!

ایرج مصداقی : نامه سرگشاده به آقای محمد نوری زاد

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۱۰-۱۳۹۰

۰

نامه سرگشاده به آقای محمد نوری زاد

ایرج مصداقی

آقای نوری زاد جنایات سر به مهر رژیم را که کم نبوده افشا کنید. در مورد جنایتکارانی که ما نمی‌شناسیم و قطعاً شما و دوستانتان اطلاعات مکفی در مورد آن‌ها دارید روشنگری کنید. نور به اندرونی خامنه‌ای و دیگر سردمداران نظام بتابانید. آن وقت است که رستگار خواهید شد. عاقبت به خیری در دسترس شماست …

تفکر فلسفی، آنست که دیدن، خواندن، اندیشیدن، شنیدن، چشیدن، بسودن و حس کردن را تحول به هنر دیدن …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۱۰-۱۳۹۰

۰

تفکر فلسفی، آنست که دیدن، خواندن، اندیشیدن، شنیدن، چشیدن، بسودن و حس کردن را تحول به هنر دیدن، هنر خواندن، هنر اندیشدیدن، هنر چشیدن … میدهد، انسانی که از دیدن، هنر ِدیدن ساخته، از خواندن، هنر خواندن ساخته، از اندیشیدن، هنر اندیشیدن ساخته، از حس کردن، هنر حس کردن ساخته، در می یابد، که بی هنر دیدن، دیدن، ندیدنست، بی هنر اندیشیدن، اندیشیدن، نیندیشیدنست، بی هنر خواندن، خواندن، نخواندنست، بی هنر شنیدن، شنیدن، نشنیدنست، بی هنر حس کردن، حس کردن، حس نکردنست.

http://www.jamali.info/chashniha )

گزارشی از دادگاه قرون وسطایی وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری – سیامک مهر

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۱۰-۱۳۹۰

۰

گزارشی از دادگاه قرون وسطایی وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری – سیامک مهر

وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) گزارشی از محاکمۀ خود را که در ۳۰ آذر ماه صورت گرفت جهت انتشار و آگاهی عموم وارسال به سازمانهای حقوق بشری در اختیار “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” قرار داده است. وبلاگ نویس زندانی در دادگاه در حالی که با دست بند و پابند و به یکی از مامورین همراه دست بند زده شده بود مورد محاکمه قرار گرفت. متن گزارش به قرار زیر می باشد:
هم میهنان،
لابد اطلاع دارند که سال گذشته شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، من به عنوان یک متهم در بی حقوقی مطلق به اتهام توهین به چیزی بنام مقام معظم رهبری به ۲ سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با ایرانیان خارجی به ۱ سال و جمعا ۳ سال حبس محکوم کردند.

منوچهر جمالی : خرد، سرمایه فلسفی ایران (vol. 8) – آفـریدن ملـت و حکـومـت بـر شـالـوده « منـش ِمـردمـی »

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۱۰-۱۳۹۰

۰

خرد، سرمایه فلسفی ایران

آفـریدن ملـت و حکـومـت
بـر شـالـوده « منـش ِمـردمـی »

« جلد هشتم »

منوچهرجمالی

ISBN 1 899167 33 1
KURMALI PRESS
LONDON, 2011
VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

در هر قاضی ئی جلّادی نهفته است. بسیاری در انتقاد، قاضی افکار دیگر و طبعا جلاد افکار دیگر میشوند …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۱۰-۱۳۹۰

۰

در هر قاضی ئی جلّادی نهفته است. بسیاری در انتقاد، قاضی افکار دیگر و طبعا جلاد افکار دیگر میشوند. جلادِ نهفته در قاضی، با قضاوت از افکار دیگر، لذت نهانی از عذاب دادن دیگران میبرد. همیشه باید در آغاز، فکر دیگری را از آن خود ساخت، تا در قضاوت آن فکر، مزه ِتلخ ِجلّادی خود را چشـید.

http://www.jamali.info/chashniha )

گیتی نه تنها خالقی ندارد بلکه خدا چیزی جز شیره و تخم همه هستی …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۱۰-۱۳۹۰

۰

توسط: mazdack

گیتی نه تنها خالقی ندارد بلکه خدا چیزی جز شیره و تخم همه هستی نیست بهمین دلیل هم نمی تواند جدا از انسان و هستی باشد.خدایان ادیان سامی جدا از انسان و هستی بوده بهمین جهت برای قبول آنها اینهمه جنایت صورت گرفته.همین ذکر و نماز و دعا و ندبه و التماسها همه بخاطر اینه که این خدایان چون رابطه ای با طبیعت انسانها ندارند باید انسان را بترسانند تا همیشه بیاد آنها باشند.برای مطالعه بیشتر به سایت استاد منوچهر جمالی www.jamali.info مزاجعه نمایید!

کامنت از نیلگون

فرستنده :mazdack

جرا شما با استاد منوجهر جمالی مصاحبه نمیکند . مقابلات ایشان را در سایت حود وارد نمیکنسد.شما یا مزدور رژیم هستید یا احمقهایی که خیال میکند خیلی واردید!آخه داریوش آشوری جه گلی بسر این ملت زده با اون همه کتابهاش!َما از کسی مثل پروفسور منوچهر جمالی واهمه دارید چون تنها کسیکه ریشه این رژیم جنایت و وحشت را بزنه و نون شماها را آجر کنه کسی غیر از او نیست.واقعا نهایت پستی و ناجوانوردیست که انسانی مثل پروفسور م.چمالی برای شماها گمنام باشد.شماها همه مزدورید!

http://www.jamali.info/khanandegan )

۲۴A + 24B – سخنرانی منوچهر جمالی : انسان ِ آبـاد – انسان، تخمیست که تـشـنه آبسـت …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۱۰-۱۳۹۰

۰

۲۴A – سخنرانی منوچهر جمالی
+ ۲۴B – سخنرانی منوچهر جمالی

انسان ِ آبـاد
انسان، تخمیست که تـشـنه آبسـت
تشنهِ شیرابه و مغـز ِهر چیزیست
تشنه حقیقتِ روان و نهفته در گیتیست

در فرهنگ ایران، اندیشیدن بدینسان آغاز میشد که انسان در سپیده دم …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۱۰-۱۳۹۰

۰

در فرهنگ ایران، اندیشیدن بدینسان آغاز میشد که انسان در سپیده دم، شیر از پستان ِزنخدای ِمهر، خرّم میمکید، و باده از جام خدای چرخشت، رشنواد (خدای راستی و داوری و ترازو) مینوشید، و این شیر سپید و آن باده سرخ، در دهان و معده، از خدایان خرداد و امر داد، چشیده و گواریده شده و، به جگر، که خانه بهمن، سرچشمه خرد و بزم است، روانه، و تبدیل به خون، یعنی آتش میشد، و ازآنجا به دل که آشیانه سیمرغ (ارد) است رفته، و از دل به مغز که خانه ماه پـُر است روانه میگردید، و در مغز، به همه حواس روانه و تبدیل به روشنی خرد میگردید. روشنی اندیشه، آمیزش دو رنگ سپیدی شیر مهر، و سرخی باده ای بود که سرچشمه پیدایش راستی و شادی و جوانمردیست.

http://www.jamali.info/chashniha )

حسین کرمانی : محاکمه وبلاگ‌نویس محمدرضا پورشجری به جرم ابراز عقیده – تحریریه: داود خدابخش

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۱۰-۱۳۹۰

۰

محاکمه وبلاگ‌نویس محمدرضا پورشجری به جرم ابراز عقیده

حسین کرمانی
تحریریه: داود خدابخش

محمدرضا پورشجری وبلاگ‌نویس، به اتهام ابرازنظر شخصی در وبلاگ خود، بدون داشتن وکیل محاکمه شده است. میترا پورشجری فرزند او به دویچه‌وله می‌گوید: «قاضی به پدرم گفت، حکم صادر شده حالا اگر می‌خواهی از خودت دفاع کن.»

همیشه جنایاتی را که رهبران اسلامی میکنند به خود آن رهبران نسبت میدهند …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۱۰-۱۳۹۰

۰

همیشه جنایاتی را که رهبران اسلامی میکنند به خود آن رهبران نسبت میدهند و آنان را مجرم اصلی میدانند، و بدین شیوه اسلام را که سرچشمه این جنایاتست، پاک و مقدّس میسازند.

http://www.jamali.info/chashniha )

پهلوانان، کارهائی کرده اند و میکنند که تخم پیدایش اندیشه های نوین شده اند و میشوند …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۱۰-۱۳۹۰

۰

پهلوانان، کارهائی کرده اند و میکنند که تخم پیدایش اندیشه های نوین شده اند و میشوند. فلاسفه، اندیشه هائی کرده اند و میکنند که تخم پیدایش اعمال و اقدامات نوین شده اند و میشوند. آزادی، از چنین تخمهائی روئیده اند و خواهند روئید.

http://www.jamali.info/chashniha )

زن ایرانی و تلاش برای آزادی و برابری – گفت‌وگوی ماندانا زندیان با دکتر مهناز افخمی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۱۰-۱۳۹۰

۰

زن ایرانی و تلاش برای آزادی و برابری

گفت‌وگوی ماندانا زندیان با دکتر مهناز افخمی

برگرفته از فصلنامه ره آورد، شمارۀ ۹۷، زمستان ۱۳۹۰ خورشیدی

ماندانا زندیان – در کشور ما، در بیشتر دوران‌ها، روشنفکری به تعریف سارتر- اعتراض به وضع موجود- نزدیک‌تر بوده است، تا تعریف‌هاول- اندیشیدن و گستراندن اندیشه برای عمل در گسترۀ اجتماعی. و این، البته، بسیار جاها با دور نگاه داشتن انتلکت از امر عمومی، به حکومت و مردم و حتی فرهنگ آسیب زده است. نگاه شما به این امر چگونه است؟ سال‌ها پیش، برای رفتن از جایگاه تدریس در دانشگاه، به سازمان زنان، و پس از آن، مقام وزارت، چگونه با این فرایافت کنارآمدید؟

وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری ( سیامک مهر ) با دستبند و پابند در محاصرۀ نیروهای گارد ویژه زندان

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۱۰-۱۳۹۰

۰

وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری  ( سیامک مهر ) با دستبند و پابند در محاصرۀ نیروهای گارد ویژه زندان