خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

وضعیت حاد محمد رضا پورشجری = سیامک مهر در زندان

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۹-۱۳۹۰

۰

وضعیت حاد محمد رضا پورشجری = سیامک مهر در زندان

وضعیت حاد وبلاگ نویس زندانی در زندان ندامتگاه کرج
۵ آذر ۱۳۹۰

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” وبلاگ نویس زندانی در شرایط حاد جسمی در زندان ندامتگاه کرج بسر می برد.
در طی چند هفتۀ اخیر وضعیت جسمی وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری در زندان ندامتگاه کرج رو به وخامت گراییده است.او در طی هفتۀ گذشته ۳ بار بیهوش گردید و هر بار به مدت یک ساعت در کما بسر برد. هم بندیانش، او را به بهداری زندان منتقل کردند اما بهداری زندان بدون انجام معاینات و آزمایشهای لازم برای تشخص علت بیماریش تنها به دادن قرصهای مسکن معمولی اکتفا کرده و او را به سلول خودش بازگرداندند.
بنابه گفتۀ خانواده پورشجری ،وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) به سختی قادر به حرکت می باشد و هر روز وضعیت جسمی او وخیم تر می شود.
وبلاگ نویس زندانی به دلیل شکنجه های جسمی و وارد کردن ضربات به سر وی توسط بازجویان زارت اطلاعات دچار چنین بیماری حاد جسمی شده است.او از درمان محروم می باشد و بازجویان وزارت اطلاعات اجازۀ انتقال و درمان وی در بیمارستانهای خارج از زندان را نمی دهند.
این وبلاگ نویس قرار است که در ۳۰ آذر ماه در دادگاه انقلاب کرج بر مبنای محاربه به صرف نوشتن دیدگاه های شخصی اش مورد محاکمه قرار گیرد.او از بدو دستگیری تا به حال از داشتن وکیل محروم بوده و بازجویان وزارت اطلاعات مانع گرفتن وکیل برای وی می شوند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به وضعیت حاد جسمی وبلاگ نویس زندانی و عدم درمان وی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات شدیدا ابراز نگرانی می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۵ آذر ۱۳۹۰ برابر ۲۶ نومبر ۲۰۱۱
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

شاهین فاطمی : تحریم: علیه ملت یا دولت؟

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۹-۱۳۹۰

۰

تحریم: علیه ملت یا دولت؟

شاهین فاطمی

در تاریخ معاصر جهان هیچ کشوری، به احتمالِ استثنائی جمهوری آفریقای جنوبی، به اندازه جمهوری اسلامی ایران در معرض انواع و اقسام تقبیح و تحریم سازمانهای بین المللی وکشورهای گوناگون قرار نگرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تنهائی از دسامبر سال دو هزار و شش تا ژوئن دوهزار و ده چهار بار به انحاء گوناگون رژیم ایران را سرزنش وتحریم کرده است.

حسین باقرزاده : خشم رژیم علیه کاربرد سلاح نرم از سوی بریتانیا

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۹-۱۳۹۰

۰

خشم رژیم علیه کاربرد سلاح نرم از سوی بریتانیا

حسین باقرزاده

سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳۹۰ – ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱
hbzadeh@btinternet.com

اقدام رژیم ایران برای تقلیل روابط سیاسی با بریتانیا و در پی آن، حمله خرابکارانه عوامل رژیم به سفارت‌خانه این کشور در تهران که در روز سه‌شنبه اتفاق افتاد، یکی از واکنش‌های تند جمهوری اسلامی در برابر فشارهای بین‌الملللی و انزوای روزافزون رژیم در سطح جهان بشمار می‌رود. …

سیمرغ به زال گفت که نام من پیروزاست، چون همیشه …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۹-۱۳۹۰

۰

سیمرغ به زال گفت که نام من پیروزاست، چون همیشه
هر شکستی برایم، آغاز «از نو آزمودن» میباشد
آزادی را هـمیشه میسـوزانـنـد
ولی همیشه نیز از خاکسترش، آتشی نوین زبانه میکشد

http://www.jamali.info/chashniha )

در فرهنگ ایران، انسان، خدا را در آسمان نمیجُست …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۹-۱۳۹۰

۰

در فرهنگ ایران، انسان، خدا را در آسمان نمیجُست
و خبرش را نیز از هیچ پیامبری و واسطه ای نمیگرفت
بلکه خدا را در درون تن خود میجست و می یافت
و چون خـدا با گـوهـرانسان آمیخته اسـت
و معنای نهفته زندگی، در تن ِ خود اوست

http://www.jamali.info/chashniha )

۱۵ – سخنرانی منوچهرجمالی : انسان، با هـمه تَـنَـش ، مـیانـدیـشـد …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۹-۱۳۹۰

۰

۱۵ – سخنرانی منوچهرجمالی

انسان، با هـمه تَـنَـش ، مـیانـدیـشـد
هـمه تـن، در اندیشیدن، انـبازنـد
خـرد، تراوش جگر و دل و مغـز در تن انسان هست

آنجا نوشته بودم : حالا … خودم را از قید و بند ها رها کرده ام و به کسی کار ندارم …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۹-۱۳۹۰

۰

http://hhali.blogfa.com/post-274.aspx
آنجا نوشته بودم :
« …..
حالا … خودم را از قید و بند ها رها کرده ام و به کسی کار ندارم …. و به اینحا رسیده ام که زرتشت و گاتها را کلا مثل هر ایده مذهبی و دینی دیگر تو ی گنجه ی مسائل بدر نخور م گذاشته ام … جهان بینی خاص خودم را دارم …
فعلا دارم با چه ولعی نوشته های آقای منو چهر جمالی را مطالعه میکنم و میخوانم …
دنیائی است برای خودش !…
ضمن اقرار به این مسئله که شیوه ی اثباتی منوجهر جمالی برای من زیر علامت سئوال رفته است ولی
بر اساس خلاصه ی چکیده ی کلی نظرات تئوری شده ی منوجهر جمالی ، نتیجه گیری نهائی او را مستند و درست و قابل تعمیم بر واقعیات روز میدانم و حتی با تئوری درهم برهمی ( chaos به غلط : آشوب ) هم آهنگی دارد و من در برنامه های روز مره ام بر اساس این دیدگاه حرکت می کنم
… دیدگاهی که بدرستی ، هم نظر با نام انتخابی منوچهر جمالی ، که نام فرهنگ سیمرغی برای آن گذاشته است ، در هماهنگی و همخوانی کاملی با هم قرار دارند …
فرهنگی که چندین هزار سال سال پیش ما را مائی کرد که هنوز تمامی جهان به آن افتخار میکند و من هم خودم را مفتخر به این میدانم که این شانس را داشته ام که در دامن این فرهنگ بزرگ شوم …
و حالا هم میتوان با کمال افتخار مشعل راه مان قرار بدهیم …
…… »

http://www.jamali.info/khanandegan )

حکومتی که قوانین خود را، معیار کمال انسان و جامعه میداند …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۹-۱۳۹۰

۰

حکومتی که قوانین خود را، معیار کمال انسان و جامعه میداند
انسـان و جامعـه را از پیشـرفـت باز میـدارد
این انسان و جامعه است که اندازه خود را میگـذارد

http://www.jamali.info/chashniha )

همایون علم : سخنی با اکبر گنجی و همفکران

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۳۹۰

۰

سخنی با اکبر گنجی و همفکران

همایون علم

در این روزها و به موازات تهدیدهای دولت مردان غربی نسبت به نزدیک بودن خطر جنگ با ایران و تکرار مداوم این جمله که : همه ی گزینه ها روی میز است، جناب گنجی و همفکرانش هم مدام در محکومیت اخلاقی جنگ علیه ایران، آنهم با تیتر های تنش زا و اختلاف برانگیزی چون (بمباران دموکراسی و اپوزیسیون همسو) مقاله و اطلاعیه نوشته و منتشر میکنند.

۹۹.۵ درصد دروغ بود – تقلب از روز اول شروع شد – نامه دکتر ملکی در مورد تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۳۹۰

۰

۹۹.۵ درصد دروغ بود – تقلب از روز اول شروع شد

نامه دکتر ملکی در مورد تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی

دکتر محمد ملکی در نامه ی خود می گوید تقلب در انتخابات جمهوری اسلامی از نخستین انتخابات شروع شد …

درآمد و هزینه کشور، رازی سربسته!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۳۹۰

۰

درآمد و هزینه کشور، رازی سربسته!

تحریریه: عباس کوشک جلالی

رئیس دیوان محاسبات کشور می‌گوید نه درآمدها، نه هزینه‌ها در ایران روشن نیستند و هیچ نهادی پاسخگو نیست که درآمد کل کشور چقدر است. یک صاحب‌نظر فقدان نظارت جامعه مدنی و مطبوعات را مهمترین عامل گسترش فساد در ایران می‌داند. عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشورروز گذشته (پنج شنبه ۳ آذر) در مجمع سالیانه مدیران دیوان محاسبات» پرسش‌هایی را مطرح کرد که نداشتن پاسخ برای آن در هیچ اقتصاد متعارفی قابل تصور نیست: …

خدعه گر، دروغ میگوید و میداند که دروغست و با خدعه است که قدرت را می رباید …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۳۹۰

۰

خدعه گر، دروغ میگوید و میداند که دروغست و با خدعه است که قدرت را می رباید. ولی خود فریب، به خودش هم دروغ میگوید، و لی می انگارد که حقیقت است. خمینی و هر ملائی دیگر، تا در ضعفند، برای غالب ساختن شریعت اسلام خدعه کرده اند و خواهند کرد، ولی روشنفکران دینی یا ملایان فکلی، خودفریبند. چون نا خواسته، رکابدا را رتجاع و تاجبخش به ملایان هستند. از این رو نیز برزگترین دشمنان ایران و خودشان هستند.

http://www.jamali.info/chashniha )

در حسرت کتاب‌های محمد‌علی شاه

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۳۹۰

۰

در حسرت کتاب‌های محمد‌علی شاه

همین که تنها شدم دیوانه‌وار به طرف کتاب‌ها رفتم؛ اولی و دومی و سومی همه را تا ‌آخر با عجله تمام باز کردم. وارفتم همه کتاب‌ها درباره صنعت آتش‌بازی بود. راجع به ساختن فشفشه و ترقه و موشک و بازی آفتاب و مهتاب و بادبادک و پاچه خیزک و غیره؛ از مشاهده این اوضاع و احوال چنان ملالتی سراپای وجود مرا گرفت که جلو پنجره مشرف به تنگه بسفر آمده روی صندلی راحتی مثل فانوس تا شدم و تاسف خوردم و ….

۱۴ – سخنرانی منوچهرجمالی : درباره معنا و رابطه اش با زیبائی انسان، در دیدن زیبائیهای گیتی معنای زندگی را درخودمی یابد …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۹-۱۳۹۰

۰

۱۴ – سخنرانی منوچهرجمالی

درباره معنا و رابطه اش با زیبائی
انسان، در دیدن زیبائیهای گیتی
معنای زندگی را درخودمی یابد

شریعت اسلام، فاقدِ جاذبه است، چون ترساندن (ارهاب، انذار، خوف از عذاب، وحشت اندازی) که گرانیگاهش هست …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۹-۱۳۹۰

۰

شریعت اسلام، فاقدِ جاذبه است، چون ترساندن (ارهاب، انذار، خوف از عذاب، وحشت اندازی) که گرانیگاهش هست، در سراسر قرآن، ریشه دوانیده است. از این رو نیز برضد همه عقاید و آموزها و ادیان و نهضت هائی هست که گرانیگاهشان، مهر و عشق، میباشد، و همه آنها را به ناچار سرکوبی و طرد و نابود میکند، چون شریعت اسلام از این جاذبه است که بیش از همه چیز میترسد.

http://www.jamali.info/chashniha )