خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کسید ۱۹۸ – ۱۹۶

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۵-۱۳۹۰

۰

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کسید ۱۹۸ – ۱۹۶

شریعت اسلام، برپایه ناجوانمردی، تاءسیس شده است. علی در مصاف با پهلوان یهودی …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۵-۱۳۹۰

۰

شریعت اسلام، برپایه ناجوانمردی، تاءسیس شده است. علی در مصاف با پهلوان یهودی، اورا با ناجوانمردی، بزمین زد، و آن پهلوان یهودی، برای این ناجوانمردی، به روی علی تف انداخت. ولی علی بر شرم خود از ناجوانمردیش، به خاطر نصرت اسلام، غلبه کرد، و او را کشت. و محمد، این ناجوانمردی او را ستود و گفت «حرب، خدعه است». اسلام باید، از خدعه و ناجوانمردی (که اساسش دروغست) برای نصرت، خود بهره ببرد. از دیگران، باید جوانمردی و راستی، طلبید، تا بتوان با خدعه، بر آنها غلبه کرد. به همین علت وقتی حسین در کربلا بدشمنانش گفت که اگر دیندار نیستید، پس جوانمرد باشید، آنها بیاد کلاهبرداری پدرش، علی افتادند. با همین ناجوانمردی نیز،حکومت نوین اسلامی در ایران، تاءسیس شد

http://www.jamali.info/chashniha )

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — ۱۹۶ – ۱۹۸

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۵-۱۳۹۰

۰

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — ۱۹۶ – ۱۹۸

***

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — ۱۹۸ (PDF)

***

انقلاب فرانسه، پیایند عقل انسانی بود که خود را از سنـّت و تاریخ و مذهب …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۵-۱۳۹۰

۰

انقلاب فرانسه، پیایند عقل انسانی بود که خود را از سنـّت و تاریخ و مذهب، آزاد میساخت، و قانون اساسیش را برپایه چنین عقلی از انسان گذاشت.
انقلاب اسلامی در ایران، پیایند عقل انسانیست که تابع و بنده سنـّت و تاریخ و اسیر مذهبی در دین اسلامست، و قانون اساسیش را برپایه چنین عقلی از انسان گذارده، که گوهرش عبودیت و اطاعت و تابعیت است

http://www.jamali.info/chashniha )

محمد علی مهرآسا : انتخابات مجلس هشتم و آن حکایتها …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۵-۱۳۹۰

۰

انتخابات مجلس هشتم و آن حکایتها …

دکتر محمد علی مهرآسا

واژه انتخاب و در جمع انتخابات، معنا و مفهومی خاص دارد و بر گزینش آزادانه ی آدمی در میان اعضاء، اشیاء و موضوعهائی که به او پیشنهاد می شود اطلاق میشود. این گزینش باید برروی تمایل و خواسته ی فرد باشد و انتخاب با رغبت و قبول انتخاب کننده صورت گیرد. هر نوع توصیّه و امر و نهی از سوی دیگران، انتخاب فرد را از جنبه گزینشی خارج کرده و حالت تعیین تکلیف و امر به آن می دهد.

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — ۱۹۳ – ۱۹۵

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۵-۱۳۹۰

۰

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — ۱۹۳ – ۱۹۵

***

***

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟ (۱۰)

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۵-۱۳۹۰

۰

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، هیچ کتابی و پیامبری و رهبری و آموزه ای، جز جان و خرد انسان، مقدس نیست
یعنی، حکومت دینی و ایدئولوژیکی، سلب آزادی از خرد انسانیست که از جان میجوشد

http://www.jamali.info/chashniha )

extreme anti-women rhetoric

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۵-۱۳۹۰

۰

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — ۱۹۰ – ۱۹۲

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۳۹۰

۰

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — ۱۹۰ – ۱۹۲

***

***

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — ۱۹۲ (PDF)

م.سـحـر : کور

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۳۹۰

۰

کور

م.سـحـر

کور
ای شیخ ،زچشم و جان و دل کوری تو
چون ظلمت محض ، عاری از نور ی تو …

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟ (۹)

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۳۹۰

۰

اینکه درفرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، گرانیگاه و سرچشمه حقوق انسانها، جان وخـرد انسانهاست، نه ایمانشان به عـقاید و ادیان و مکاتب و ایـدئـولـوژیها

http://www.jamali.info/chashniha )

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — ۱۸۷ – ۱۸۹

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۵-۱۳۹۰

۰

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — ۱۸۷ – ۱۸۹

***

 

***

اندیشه هائی از منوچهر جمالی — ۱۸۹ (PDF)

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟ (۸)

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۵-۱۳۹۰

۰

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، هیچ ملائی، حق فتوای قتل و فتوای جهاد ندارد.
یعنی، هیچکسی حق ندارد، امر به معروف و نهی از منکر بکند.
یعنی، فرقی میان بودائی و یهودی و مسلمان و زرتشتی و ترک و عرب و کـُرد و چینی و هندی نیست

http://www.jamali.info/chashniha )

با درود با اجازه به سایت شما هم سری زدم و کارهای شما ازجمله ضحاک …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۵-۱۳۹۰

۰

با درود با اجازه به سایت شما هم سری زدم و کارهای شما ازجمله ضحاک را دیدم شاهنامه خیلی جای کار دارد هر رزو که می خوانمش و بارها که می خوانمش از گوشه ای و کناری چیز نویی می بینم فایلهای استاد جمالی را کم کم می خوانم در جستجوهای اینترنتی ام در بارهی شاهنامه با ایشان رسیدم و چون همیشه سیمرغ را دوست داشتم مرا به خود جذب کردم. و وقتی در این وبگردی ها دلیل رفتن رستم و رخش را به ته چاه خواندم بیشتر مشتاق شدم تا پیش از آن دیدگاه هیچ یک از پژوهشگران را نمی پسندیدم همیشه دنبال این پرسش بود: چرا رستم به ته چاه می رود!ا دیدگاه مهرداد بهار عصبانیم می کرد و دیگاه بسیاری که رستم را گرفتار آز می دانستند همینطور یکی دیگر از پژوهشگران دیدش این بود که دوران پهلوانی به سر رسید…. تا اینکه دیدگاه استاد جمالی را خواندم و آن را بهترین یافتم آنچه شما فرستاده اید کم کم می خوانمشان و برای دوستانم فوروارد می کنم با سپاس فراوان

http://www.jamali.info/khanandegan )

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟ (۷)

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۵-۱۳۹۰

۰

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، هیچ ملائی ، حق فـتوای قـتل و فـتوای جهاد ندارد
یعنی، فقط خردِ انسانی، حق نگهبانی و سامان دادن جان یا زندگی (اجتماع) را دارد

http://www.jamali.info/chashniha )