خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

درجامعه ای که فقط با دروغ میتوان زیست، بایدپیروالله شد، چون الله، …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۸-۱۳۸۹

۰

درجامعه ای که فقط با دروغ میتوان زیست، بایدپیروالله شد، چون الله، ازدروغ میزیدواین حق رابه همه موءمنانش می بخشد

http://www.jamali.info/chashniha )

در گفتگو با کورش زعیم

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۸-۱۳۸۹

۰

در گفتگو با کورش زعیم

ملیت و قومیت-تجزیه عراق به سود ما نیست

در شرایط کنونی، تجزیه عراق به سود ما نیست و باید کمک کنیم تا رخ ندهد. البته، ترکیه بیش از ما از تجزیه عراق هراس دارد، زیرا به علت وجود شوونیسم ترک گرایی در ساختار قدرت، و بیگانگی هویت ترک برای کردان ساکن ترکیه که ایرانی تبار و آریایی هستند، تجزیه عراق یکپارچگی ترکیه را به خطر می اندازد. یکپارچگی عراق بستگی زیادی به سیاست خارجی ایران در منطقه دارد. اگر جمهوری اسلامی هر چه زودتر فعالانه برای ایجاد ثبات و آرامش در عراق نکوشد و همین سیاست تنش زایی را پی بگیرد، شعله هر جنگ داخلی در عراق دامن ایران را خواهد گرفت و ایران بیش از همه بازنده خواهد بود.

Dear Professor Jamali …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۸-۱۳۸۹

۰

Dear Professor Jamali
Salam , dorood,and one hundred dorood. I have read some of your books,I believe in last century,Iranians had never been blessed with such precise,short and fundamental philosophical writer ever, you are exeptional, just something else.

http://www.jamali.info/khanandegan )

الله، خودش گیتی نمیشودو بنیادِدروغ میشود. باهرخدائی که خودش، …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۸-۱۳۸۹

۰

الله، خودش گیتی نمیشودو بنیادِدروغ میشود. باهرخدائی که خودش، گیتی نمیشود، دروغ پیدایش مییابد

http://www.jamali.info/chashniha )

اخلاق، برپایه امرونهی، دام پروریست، تا انسان به حکم الله، دام ساخته شود

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۸-۱۳۸۹

۰

اخلاق، برپایه امرونهی، دام پروریست، تا انسان به حکم الله، دام ساخته شود

http://www.jamali.info/chashniha )

مهدی اصلانی – ایرج مصداقی : هان ای شرم! سرخی‌ات پیدا نیست

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۸-۱۳۸۹

۰

هان ای شرم! سرخی‌ات پیدا نیست

مهدی اصلانی – ایرج مصداقی

بهانه‌ی این مکتوب مشترک، انتشار نامه‌ی سرگشاده‌ی اندیشمند ایرانی آرامش دوستدار و سپس پاسخ اکبر گنجی به آرامش دوستدار و به دنبالِ آن نامه‌ای دیگر با امضای سه تن از “اساتید” دانشگاهی خارج کشور (حمید دباشی، احمد صدری، محمود صدری) به یورگن هابرماس فیلسوف و نظریه‌پرداز آلمانی است …

ستاره.تهران : من یک زنم. یک شیر زن بلوچ –

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۸-۱۳۸۹

۰

من یک زنم. یک شیر زن بلوچ –

ستاره.تهران

شوهرم اعدام شده…..من زنده ام! من یک زنم! یک زن بلوچ! سختیهای بسیاری را از کودکی تاکنون چشیده ام! این هم روی آنها! من فرزندانم را بزرگ میکنم! من تمام فرزندان اعدامی ها را به مهر در آغوش میفشرم! من راه حلی پیدا خواهم کرد….ما راه حل پیدا خواهیم کرد! تو و من…تو هموطن و من که یک زنم..یک شیرزن بلوچ!

آنکه عقب افتاده است ، نه تنها درعقب، مـیآید، بلکه آنچه را نیزبه پیش میرود ، به عقب میکشد

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۸-۱۳۸۹

۰

آنکه عقب افتاده است ، نه تنها درعقب، مـیآید، بلکه آنچه را نیزبه پیش میرود ، به عقب میکشد

http://www.jamali.info/chashniha )

گرامیداشت روز کورش /جبهه ملی ایران, امریکا و اروپا

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۸-۱۳۸۹

۰

گرامیداشت روز کورش /جبهه ملی ایران, امریکا و اروپا

آن گاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل گردید.

منوچهرجمالی : درفرهنگ ایران طبیعتِ انسان ، بُت پرستی است

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـرمـایـه فلـسفـی ایـران جلد ۶ | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۸-۱۳۸۹

۰

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

درفرهنگ ایران
طبیعتِ انسان ، بُت پرستی است

ما چندصنم بهرمحمد بشکسـتـیــم
تا در« صنم ِدلبر ِدلخواه »  رسیدیم
مولوی

درفرهنگ ایران
« دین» ، به معنای ِنیروی ِصورتگر( نقاش)
درگوهرانسانست
…………………………..
انگاریدن( نقش کردن) و انگاشتن(تصورکردن)
………………………………
طبیعت انسان، نقش میکند وازنقش، شادمیشود
دین ، پرستیدن یا شادشدن ازنقش آفرینی است

آرمان فرهنگ ایران، « انسان بُرنا وجوان » است ، نه فیلسوف ونه موبد وآخوند،ونه عالم و نه موءمن ونه سیاستمدار، ونه قدرتمند . انسان که مردم ( مر+ تـُخم ) باشد، تخمیست که خوشه میشود ، یا به عبارت دیگر،سرچشمه پـُری وسرشاری وغنا هست . «عنصرنخستینِ» انسان، که آتش جان، یا تخم آتش باشد ،« ارتا ی هوچهره» ، یا «هـُوپری= پری زیبا » است. ارتا، ارتای خوشه هست . ارتا ، تخمیست که خوشه میشود  درهرتخمی، خوشه ، ( پری وسرشاری وغنا) ، بالقوه هست .

وقتی انسان، هیچ چیزی رادرگیتی( دنیا) نمیتواند داشته باشد …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۸-۱۳۸۹

۰

وقتی انسان، هیچ چیزی رادرگیتی( دنیا) نمیتواند داشته باشد، درست حریصتربر « ربودن وغارت کردن کام» ازآنچه گذراست میشود، تا ازآنچه متعلق به اونیست، کام برُباید، و به هوای ِکام بردن دربهشت، درانتظارنمی نشیند

http://www.jamali.info/chashniha )

ب. بی نیاز (داریوش) : اصلاحات سیاسی در روسیه و اثرات جانبی آن بر ایران

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۸-۱۳۸۹

۰

اصلاحات سیاسی در روسیه و اثرات جانبی آن بر ایران

ب. بی نیاز (داریوش)

فروپاشی سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و تبدیل آن به یک جامعه‌ی سرمایه‌داری اگرچه به معنی سکولار شدن جامعه‌ی دینی- ایدئولوژیکی روسیه بود ولی اساساً به معنی استقرار دموکراسی نبوده است. هفتاد سال حاکمیت ایدئولوژی (دین سیاسی) در شوروی عملاً تمامی ظرفیت سرمایه‌ی اجتماعی آن را به نابودی کشانده بود.

هرایده آلی باید گسترهِ انتزاعی ِفلسفه راترک کند و « نقش زیبا» شود …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۸-۱۳۸۹

۰

هرایده آلی باید گسترهِ انتزاعی ِفلسفه راترک کند و « نقش زیبا» شود، تاهمه جامعه رابه خود جذب کند، ولی معنا درتفکرفلسفی، نهفته است وباید بسیارژرف شدتا بادقت آنرادریافت، وعموم مردم ازعهده آن برنمیآیند، وایده آل،درنقش شدن، سطحی میشود وانبوهی ازرنگهای آشفته میگردد که انسان درآن گم میشودوآن ایده آل، درعمل، ورشکسته میشود

http://www.jamali.info/chashniha )

منوچهرجمالی : زیبائی را نمیتوان تصرف کرد بانوگشسپ،زیبائی ِتصرف ناپذیراست

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـرمـایـه فلـسفـی ایـران جلد ۶ | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۷-۱۳۸۹

۰

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

زیبائی را نمیتوان تصرف کرد
بانوگشسپ،زیبائی ِتصرف ناپذیراست
………………………………………..
تضاد « اراده » با « زیبائی »
گلاویزی « قدرت» با « زیبائی»
……………………………………
خدائی که به انسان، صورت میدهد
انسان را « دروغ » میکند

داستان بانوگشسپ ، یکی از بنیادی ترین ویژگیهای ِ ژرف ِ فرهنگ ایران را برجسته وچشمگیرمیسازد . بانوگشسپ ، که دختر رستم ونوه زال هست ، نقش زیبائی ِ خدای زندگی وموسیقی وشادی ، رام یا بیدخت، یا « فرطوس طوش » میشود . دردیدن وکشیدن نقش این خدا ، گوهر زیبایش ، پدیدار میشود و به خود صورت میدهد . چهره او ، تحول به نقش خدای زیبائی یافته است ، که ناگرفتنی است . ناگرفتنی است ، چونکه هیچکس نمیتواند به اوصورت بدهد ، و به او نقشی را که بدهد که میخواهد ( اراده میکند ) . صورت دادن به او ، تحمیل قهر کردن به او  وتصرف کردن اوست .  هرقدرتی میکوشد با صورت دادن به انسانها ، آزادی را ازانسانها بگیرد .

حسن داعی : از “اسرائیل” به “عزرائیل” (ما ایرانیان، اسرائیل و یهود ستیزی، بخش چهارم)

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۷-۱۳۸۹

۰

از “اسرائیل” به “عزرائیل”
(ما ایرانیان، اسرائیل و یهود ستیزی، بخش چهارم)

حسن داعی

داستان یک دگردیسی
در پائیز ۱۳۴۱ “جلال آل احمد” و همسرش “سیمین دانشور”، دو تن از نویسندگان بزرگ کشورمان و از روشنفکران مورد احترام آنزمان، برای بازدید از اسرائیل به این کشور سفر کرده و بمدت دو هفته میزبان دولت اسرائیل بودند. داریوش آشوری و زنده یاد خلیل ملکی نیز از جمله روشنفکرانی بودند که به اسرائیل سفر کردند و قضاوت مثبتی نسبت به این کشور داشتند.