خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

منوچهر جمالی : آزادی و همبستگی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۶-۱۳۸۹

۰

آزادی و همبستگی

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS PDF 5.4 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

ستاد عزیز ، ین آقایان روشنفکر اسلامی …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۶-۱۳۸۹

۰

ستاد عزیز
ین آقایان روشنفکر اسلامی و غربی، به زور یک گل مصنوعی به اسم فکر نو را دست مردم می دهند و می گویند بو کنید و به به بگویید

http://www.jamali.info/khanandegan )

منوچهر جمالی : از حقیقت باید گریخت

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۶-۱۳۸۹

۰

از حقیقت باید گریخت

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS PDF 11.45 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

«آنچه اینها می‌کنند» – میرزاسن : خاطره‌ای بمناسبت سخنرانی سالانه مرکز اسناد و پژوهش‌های ایرانی درباره دکتر غلامحسین صدیقی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۶-۱۳۸۹

۰

«آنچه اینها می‌کنند»

میرزاسن

خاطره‌ای بمناسبت سخنرانی سالانه مرکز اسناد و پژوهش‌های ایرانی درباره دکتر غلامحسین صدیقی

آنان که با دکتر غلامحسین صدیقی آشنایی علمی دارند یا همکار و یا شاگردآن روانشاد بوده‌اند، می‌دانند که او نیز مانند برخی دیگر از استادان همزمان خود از نظر روش زندگی و آموزش شخصیتی استثنایی بحساب می‌آید که می‌باید از جنبه‌های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی … بطور جداگانه یا مرکب مورد بررسی قرار گیرند.

منوچهر جمالی : جداسازی سیاست از دین

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۶-۱۳۸۹

۰

جداسازی
سیاست
از
دین

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS A PDF 4.1 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابی

هنگامی حکومت ازعهده اجراءوظائفش برنمیآید …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۶-۱۳۸۹

۰

هنگامی حکومت ازعهده اجراءوظائفش برنمیآید، دین راوسیله خود میسازد تاجامعه راصغیرسازدو خودش قیم آنهابشود.
هنگامی دین، حقیقتی نداردکه جذب دل وروان مردم را بکند، حکومت راوسیله خودمیسازد تا باعنف، خودراتحمیل کند.

http://www.jamali.info/chashniha )

منوچهر جمالی : خردِ شاد – هومن ، اصل شاد اندیشی در فرهنگ ایران

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۶-۱۳۸۹

۰

خردِ شاد ۱

خردِ شاد

هومن ، اصل شاد اندیشی
در
فرهنگ ایران

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS A PDF 12.3 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

اسـلام ، مـعـنـوی است . چــرا ؟ چون با خوف ازالله، شادی راکه معنای زندگیست، ازوجودانسان میزداید

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۶-۱۳۸۹

۰

اسـلام ، مـعـنـوی است . چــرا ؟
چون با خوف ازالله، شادی راکه معنای زندگیست، ازوجودانسان میزداید

http://www.jamali.info/chashniha )

استاد گرانقدر آموزگار محترم آقای جمالی – بدبختی در این کشور یکی دو تا نیست. صبح تا شام مردمی را مشاهده می کنم …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۶-۱۳۸۹

۰

استاد گرانقدر آموزگار محترم آقای جمالی

بدبختی در این کشور یکی دو تا نیست. صبح تا شام مردمی را مشاهده می کنم که برای کوچکترین کارها دروغ به هم می بافند در صورتی که به این کار هیچ نیازی نیست و حق هم دارند چون روان جامعه یک روان دروغ گرا شده است.

سیامک مهر : سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۴-۰۶-۱۳۸۹

۰

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی

سیامک مهر

توحید که “یک چیز پرستی” و ” یک چیز دوستی” و ” تسلیم محض به یک چیز بودن” است، یک نوع ” تحوش و بربریت و بدویت احساسی و عاطفی” با خود می آورد.
قدرت عاطفی با فقر عواطف و زندگانی درونی و اجتماعی همراه است. توحید از لحاظ عاطفی، یک فقر و در ضمن توحش است…
درفرهنگ ایران، مهرورزیدن انسانهای گوناگون به همدیگر ایجاد وحدت میکند نه « ایمان به یک خدای خالق ».
فرهنگ ایران، توحید را نمی پذیرد بلکه استوار بر« سه اصل متمم هم » هست:
۱- کثرت ( گوناگونی) ۲- ابتکار ِهمآهنگسازی خود ۳- وحـدت
منوچهر جمالی

در جامعهء و فرهنگ اسلامزدهء ایران، بعض مفاهیم هست که بدون آنکه هرگز حلاجی شود، گواریده و درک و فهم شود، آنچنان در لایه های اذهان مردم رسوب یافته و ته نشین و سنگ شده که بسیار سخت و دشوار است بتوان جهت ارائه فهمی متفاوت و دگرگونه به آن نزدیک شد. یکی از این مفاهیم توحید و یکتاپرستی است.

منوچهر جمالی : از هومنی در فرهنگِ ایران تا هومنیسم در باختر

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۳-۰۶-۱۳۸۹

۰

از
هومنی
در فرهنگِ ایران
تا هومنیسم در
باختر

منوچهر جمالی

Humanism Before Humanism
Iranian Culture Before Zarathustra

VIEW E-BOOK AS A PDF 8.8 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

مینو سپهر : بزرگداشت مرضیه

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۲-۰۶-۱۳۸۹

۰

بزرگداشت مرضیه

مینو سپهر

وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی ــ ۲۴ آگوست ۲۰۱۰
خانم مرضیه درسال ۱۳۰۴ دریک خانواده فرهنگی درتهران به دنیا مد _ درسال ۱۳۳۲ پای به عرصه موسیقی نهاد وتوانست باصدای گرم ودوست داستنی اش به برنامه گلهای رادیو ایران راه پیدا نماید.

منوچهر جمالی : خردِ سرپیچ در فرهنگ ایران

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۲-۰۶-۱۳۸۹

۰

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایران

منوچهر جمالی

رستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )

فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

خام خم ، نیروی زاینده بینش در انسان
خام خم ، دو ُمشتِ زرتشت

بهرام وسیمرغ که اورنگ و گلچهره اند ،
نخستین عاشق و معشوقه جهانند که از آن انسان میروید

VIEW E-BOOK AS A PDF 10.5 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

چگونه درفرهنگ ایران جوانی وزیبائی درریشه های گیتی ، روان میشوند

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در پاره اندیشی | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۶-۱۳۸۹

۰

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

چگونه درفرهنگ ایران
جوانی وزیبائی
درریشه های گیتی ، روان میشوند
……………………………..
تضادِ «وحی» با « جبرئیل»

چرا«اصل پیوندوروانشوی»راکه«وای یا وحی »باشد، جبرئیل میآورد، که «اصل بریدگی وترس » است ؟

ما چگونه میفهمیم ؟
——————

آیا ما چیزی را هنگامی میفهمیم و برایمان روشن میشود که « روند پیدایش آن » را ازچیزدیگر، بشناسیم  ، یا اینکه چیزی را میفهمیم وبرایمان روشن میشود که آن ، به کلی ازسایرچیزها ، بریده یا با سایرچیزها مرزبندی شده باشد ؟  این تضاد دردوشیوه « روشن کردن وفهمیدن » ، تضادیست بسیارکهن ، که هیچگاه نیز دست ازسرما نخواهد کشید .  درگذشت هزاره ها ، کوشیده شده است که این دوشیوه متضاد باهم ، از راههای گوناگون ، به هم پیوند داده شوند .

ماندانا زندیان : بخش دوم-گفتگو با شاهین فاطمی پیرامون جنبش سبز ایران و بحران های سیاسی و اقتصادی پیش رو

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۱-۰۶-۱۳۸۹

۰

بخش دوم-گفتگو با شاهین فاطمی پیرامون جنبش سبز ایران و بحران های سیاسی و اقتصادی پیش رو

۱۳۸۹.۰۵.۲۹
برگرفته از فصلنامۀ ره آورد تابستان، شمارۀ ۹۱

ماندانا زندیان

مشکلات اقتصادی ایران، که پس از اعتصاب های بازار در چند شهر بزرگ کشور نمود بیشتری در متن جنبش سبز پیداکرد، و صدای اعتراض های سیاسی و خواست ‌های اقتصادی را در هیأت خواست های ملیِ توأمان نزدیک تر، بلکه آمیخته کرد.