خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

مستی و راستی « انسان، سرچشمه حقیقت است »

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در پاره اندیشی | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۴-۱۳۸۹

۰

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

مستی و راستی
« انسان، سرچشمه حقیقت است »

ایرانیان به « می یا شراب » نام « باده » داده بودند ، چون درباده ، ویژگیهای » باد = وای= واز» را میدیدند . ویژگیهای « باد» چه بود ؟ باد که دراصل « وای » باشد،  درسانسکریت ، « دوای» است که به معنای « دوتا باهمست » ، و آنچه دوپا یا دوبال باهمست ، میتواند ازخودش ،برود و پروازکند وبوزد .

Jomhouri Irani 1, part 1-3

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۴-۱۳۸۹

۰

گفتارهای کوتاه فلسفی – ۱

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۴-۱۳۸۹

۰

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف – ۱

(۱-۳۳) …

حبیب تبریزیان : آمرزش طلبی سیاسی تاجزاده و نقد گنجی برآن

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۹-۰۳-۱۳۸۹

۰

آمرزش طلبی سیاسی تاجزاده و نقد گنجی برآن

حبیب تبریزیان

در این نظام زلزله افتاده است و جنبش سبز باید به دینامیسم گفتمانِ نهفته در این نوشتار و گسل های نمایان شده در ساختار قدرت توجه داشته باشد و جایگزین سازی رویکرد های آرام وگام به گام جنبش سبز با رویکرد های حداکثر خواهانه، جز خود کشی سیاسی برای جنبش سبز نیست.

کامنتی بر مقاله ، خدای ایران، باده نوشیدنیست در اخبارروز

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | ارسال شده در تاریخ ۲۹-۰۳-۱۳۸۹

۰

کامنتی بر مقاله ، خدای ایران، باده نوشیدنیست در اخبارروز

از : منوچهر جمالی

عنوان : جمالی ، انسانی اندیشنده است و اشتباه کردن و تصحیح کردن را درآزمایش، تنها راه بینش میداند
آقای لیثی گرامی، ازآنچه نوشته اید لذت بردم . خدای ایران ، رام ، که اصل زندگی (جی ) هست ، اصل جویندگیست ، نه خدای همه دان و ازهمه چیز آگاه .

ملت، نمایندگانی راانتخاب میکند تادرمجلس …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۲۹-۰۳-۱۳۸۹

۰

ملت، نمایندگانی راانتخاب میکند تادرمجلس، برپایه خردانسانی خودش، قانون بگذارد، واین با « مجلس شوردراجرای شریعت اسلام » فرق دارد. انتخاب، مجرای تنفیذاین قدرت قانوگذاری خردملت هست

( http://www.jamali.info/chashniha )

سکولاریسم اینست که، خردِانسان، کاربند میشود، یا به سخنی دیگر، « گیتی-خرد » میشود …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۲۸-۰۳-۱۳۸۹

۰

سکولاریسم اینست که، خردِانسان، کاربند میشود، یا به سخنی دیگر، « گیتی-خرد » میشود. خرد، به گیتی در زمان میاندیشد، تا آنرابرای بهترساختن زندگی، دگرگون ونوسازد. خردِِکاربندِِانسانها که« نگهبان زندگی» ، یعنی « حکومت » هست، بنیادِنواندیشی میباشد

( http://www.jamali.info/chashniha )

ناصر مستشار : اپوزیسیون دربرگشت امیرفرشاد به ایران مقصر است!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۷-۰۳-۱۳۸۹

۰

اپوزیسیون دربرگشت امیرفرشاد به ایران مقصر است!

ناصر مستشار

اینکه اپوزیسیون سیاسی ایران ، توان جذب نیروهای کنده شده از رژیم را ندارد یک ضعف است! اینکه چنین نیروهای پس از خروج از ایران همچنان مورد شما تت وسرکوفت نیروهای سیاسی خاص و فرقه گرا ودگماتیست قرارمی گیرند ،جای بسی تاسف و شکست برای جامعه سیاسی ایران است که مانع تحول خواهی است!اینکه با آنها بدرستی برخورد نمی شود و به نظرات آنها احترام گذاشته نمی شود ودائما آنها ایزوله می شوند ،یک فاجعه انسانی هست!

درفرهنگ ایران خدا ، باده نوشیدنی هست خدا،اصل ِنوآفرینی درتحوّلست

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در پاره اندیشی | ارسال شده در تاریخ ۲۷-۰۳-۱۳۸۹

۰

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

درفرهنگ ایران
خدا ، باده نوشیدنی هست
خدا،اصل ِنوآفرینی درتحوّلست

باده تـوئی ، سـبو مـنم
آب ، توئی و جـُو، منم

خدای ایران،« باده نوشیدنی»هست . چرا ایرانی درجستجوی خدائی است که گوهرش ، نوشیدنیست ؟ چرا ازخدا یا از حقیقتی  که نمیتوان نوشید وچشید ومزید ، روی برمیگرداند ؟

خمس وزکات واوقاف، باید تابع حاکمیت ملت گردند

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۲۷-۰۳-۱۳۸۹

۰

خمس وزکات واوقاف، باید تابع حاکمیت ملت گردند

( http://www.jamali.info/chashniha )

۴۲ سخنرانیهای منوچهرجمالی درباره جمهوری ایرانی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در سـخـنـرانـیـهـا | ارسال شده در تاریخ ۲۶-۰۳-۱۳۸۹

۰

۴۲ سخنرانیهای منوچهرجمالی درباره جمهوری ایرانی

http://www.jamali.info/alternate/sokhanraniha-jomhouri-irani

سخن بیستم انجمن آرای ایران / جمهوری ایرانی، هم استراتژی، هم تاکتیک

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۶-۰۳-۱۳۸۹

۰

سخن بیستم انجمن آرای ایران / جمهوری ایرانی، هم استراتژی، هم تاکتیک

مردم ایران در ۱۲ ماه گذشته گامی بلند درمسیر دگرگونی¬های بنیادین و سرنوشت¬ساز خود برداشتند. جام شکیبایی و خشم این ملت رنجدیده لبریز شد، به خیابان¬ها ریختند و سخنِ نهان و در دل¬¬فشردۀ خویش را با بانگ بلندِ «جمهوری ایرانی» به گوش تاریخ رساندند.

ناصر مستشار نام

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۶-۰۳-۱۳۸۹

۰

ناصر مستشار نام

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری خمینی ، رجوی شروع کرد به حسادت کردن که چرا سازمان مجاهدین خلق با پیشینه انقلابی نتوانست رهبری انقلاب را بدست آورد.

سکولاریسم اینست که: سرمایه ملت ایران، « غنیمت = انفال » نیست …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۲۶-۰۳-۱۳۸۹

۰

سکولاریسم اینست که: سرمایه ملت ایران، « غنیمت = انفال » نیست، ونباید « خرج دوام وترویج شریعت اسلام » گردد، بلکه بایددر« تضمین نیرومندی ورفاه ملت ایران »، سرمایه گذاری شود. خمس وزکات واوقاف نیز، سرمایه ملت ایران محسوب میشوند.

( http://www.jamali.info/chashniha )

دکتر فیروز نجومی : ولایت ، جلوه ی الله

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۳۸۹

۰

ولایت ، جلوه ی الله

دکتر فیروز نجومی

• اگر خطبه ولی فقیه را در ۱۴ خرداد (۸۹) جدی بگیریم، دریابیم که رهایی از زندان بزرگ ولایت، از نقد و نفی مرجعی میگذرد که ولی فقیه برای بقای خود بدان مراجعه میکند. ولی فقیه با رجوع به الله و پیامبر و امام است، که میتواند مردم را از ابتدایی ترین حق و حقوق انسانی شان محروم بدارد، شمشیر بر هر گردن برافراشته ای فرود آورد و و در دفاع از صراط مستقیم، دست به جنایت علیه بشریت بزند …