خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

اندازه قدمت میدان توپخانه تهران

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۲-۱۳۸۹

۰

اندازه قدمت میدان توپخانه تهران

بیش از کشورهای جنوب خلیج فارس

سیدجواد سیدپور – سابقه کل کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به اندازه قدمت میدان توپخانه تهران نیست. چنارهای خیابان ولیعصر با آن قامت برافراشته ، بیش ازکل کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس سن و سال دارند.

سخن هجدهم انجمن آرای ایران پیرامون اول ماه مه

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۲-۱۳۸۹

۰

سخن هجدهم انجمن آرای ایران پیرامون اول ماه مه

۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

اول ماه مه، از سوی جامعۀ جهانی به عنوان روز همبستگی با کارگران به رسمیت شناخته شده است. روزی که یادآور قیام و پیروزی کارگران است در راه خواسته های بنیادین خود. حکومت اسلامی ایران از به رسمیت شناختن این روز، همیشه سر باز زده است و تا کنون مانع از تجمع کارگری در این روز شده است. هراس رژیم بویژه پس از جنبش مردم از هر تجمعی فزونی گرفته است؛ چرا که هر گردهمایی ای می تواند به جنبشی فراگیر فراروید و هستی حکومت اسلامی را با خطر نابودی روبرو کند. هراس رژیم از جنبش کارگری را زمانی می توانیم دریابیم که به سهم و سودِ سنگین کارگران در فروپاشی همه جانبۀ رژیم توجه کنیم.

روز جهانی رقص، روز «فعل حرام» رایج

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۲-۱۳۸۹

۰

روز جهانی رقص،
روز «فعل حرام» رایج

روز ۲۹ آوریل، نهم اردیبهشت، از سوی یونسکو روز جهانی رقص نام‌گذاری شده. هدف از این نام‌گذاری ارج نهادن به رقص به عنوان زبانی جهانی است؛ زبانی که انسان‌ها را در صلح و دوستی به هم نزدیک می‌کند. ۲۹ آوریل روز تولد ژان ژرژ نوور Jean Georges Noverre (۱۸۱۰- ۱۷۲۷) است که تحولی عظیم در باله به وجود آورده؛ رقصنده و طراح رقص بزرگ فرانسوی قرن هجدهم در زدودن تجملات اشرافی باله و متناسب کردن آن با روح عصر روشنگری نقشی مهم ایفا کرد. این روز از سال ۱۹۸۲، به پیشنهاد کمیته‌ی بین‌المللی رقص یونسکو، «روز جهانی رقص» نام گرفت. هر سال، جز در کشورهای معدودی چون جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های گوناگون و متنوعی به این مناسبت برگزار می‌شود.

غرب میکوشد،جنبش«رفورماسیون اسلامی» را به جای «کمربندسبز»به ایران تحمیل کند …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۹-۰۲-۱۳۸۹

۰

غرب میکوشد،جنبش«رفورماسیون اسلامی» را به جای «کمربندسبز»به ایران تحمیل کند، ولی جوانان ایران، برای «رُنسانس فرهنگ اصیل کهن ومردمی  ایران» برخاسته اند ،که « برضد رفورماسیون اسلامی»، و « باشکوه ترومردمی ترازفرهنگ یونانست

( http://www.jamali.info/chashniha )

در آستانه روز جهانی کارگر پرونده سازی جدیدی علیه منصور اسالو

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۲-۱۳۸۹

۰

در آستانه روز جهانی کارگر پرونده سازی جدیدی علیه منصور اسالو

۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

بنابه گزارشات رسیده به ” فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” در آستانه روز جهانی کارگرپرونده جدیدی علیه آقای منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه گشوده شد.
روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه با دست بند و پابند به شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب کرج برده شد و پرونده جدیدی علیه او گشوده شد. شاکیان آقای اسالو در این پرونده علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان گوهردشت کرج می باشند . اتهامی که به آقای اسالو نسبت داده شده است ارتباط با معاندین نظام در زندان می باشد.

بیانیه جبهه ملی ایران – اروپا در بزرگداشت روز اول ماه مه

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۲-۱۳۸۹

۰

بیانیه جبهه ملی ایران – اروپا در بزرگداشت روز اول ماه مه

۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

اول ماه مه، روز جهانی مبارزه کارگران و زحمتکشان برای احقاق حقوق شهروندی و اقتصادی خود، خجسته باد

هموطنان آزاده،

بیش از سه دهه است که حاکمیت جمهوری اسلامی به کارگران و کارمندان ایران قول “عدل علی” داده است. از نخستین تظاهرات این “عدل” تعطیل تشکلهای مستقل صنفی کارگری و ایجاد سازمانهای وابسته به نظام با صفت اسلامی بود، که بیشتر در خدمت استقرار حاکمیت بودند تا در فکر دفاع از منافع اقشار و گروههای زحمتکش.

هنگامی،ایرانی آزادخواهیم داشت، که حق انتقاد ازاسلام داشته باشیم

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۸-۰۲-۱۳۸۹

۰

هنگامی،ایرانی آزادخواهیم داشت، که حق انتقاد ازاسلام داشته باشیم
کتاب « آزادی،حق انتقادازاسلام است»نوشته در۱۹۸۰

( http://www.jamali.info/chashniha )

شادی صدر : یک سوزن به آقایان!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۲-۱۳۸۹

۰

یک سوزن به آقایان!

شادی صدر

منظور من خود شما هستید، بله، خود شما، آقایان! همه کسانی که اظهارات امام جمعه تهران را خلاف قواعد علمی ثابت شده در مورد علل وقوع زلزله دانسته اید و در یک بعد از ظهر مطبوع بهاری، چای را که مادراتان، زنتان، خواهرتان یا حتی دوست دخترتان جلویتان گذاشته، هورت کشیده اید و مفرح شده از صحبتهای امام جمعه، زندگی و کارتان را ادامه داده اید بی آنکه حتی یک لحظه فکر کنید شما، خود شما نیز عضو همان باشگاهی هستید که امام جمعه تهران از بلندپایگان آن است! تعجب می کنید؟ می پرسید چرا؟ !

استاد احمد کریمی شکاک و ادبیات تطبیقی! بقلم مشتمالچی / کشف العجایب – قلندر

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۲-۱۳۸۹

۰

استاد احمد کریمی شکاک و ادبیات تطبیقی! بقلم مشتمالچی

http://iranliberal.com/Tanz/moshtmal_OstadShkak.htm

کشف العجایب – قلندر

http://iranliberal.com/Tanz/Ghalandar_Kashfalajayeb.htm

خدای ایران سیمرغ (ارتا) ، خودش جان هرانسانیست …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۷-۰۲-۱۳۸۹

۰

خدای ایران سیمرغ (ارتا) ، خودش جان هرانسانیست ، وهیچ انسانی ولومشرک وکافروملحد ومرتد، با جان خودش« محاربه» نمیکند

( http://www.jamali.info/chashniha )

منوچهر جمالی : شهرِ خرد بجای شهر ایمان

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در اندیشـه های روزانـه, کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۲-۱۳۸۹

۰

بهمن ۱

بوددرسرو ، مردمی پرورد—-به فرهنگ یازد ، کسی کش خرد
فردوسی

شهرِ خرد
بجای
شهر ایمان

منوچهر جمالی

VIEW PART 1 E-BOOK AS A PDF 6.6 MB

VIEW PART 2 E-BOOK AS A PDF 5.7 MB

VIEW COMPLETE E-BOOK AS A PDF 12.4 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

مسئله مااین نیست که اسلام رحمانی وحقیقی وراستین چیست …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | ارسال شده در تاریخ ۰۶-۰۲-۱۳۸۹

۰

مسئله مااین نیست که اسلام رحمانی وحقیقی وراستین چیست
مسئله ما اینست که برای همزیستی، باخرد انسانی خود با هم بیندیشیم

( http://www.jamali.info/chashniha )

منوچهر جمالی : نوروز جمشیدی

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۲-۱۳۸۹

۰

نوروز جمشیدی

« جمشید و سیمرغ »
« نوروز ، جشن هائومائی »

منوچهر جمالی

VIEW E-BOOK AS A PDF 2.2 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهرجمالی : اندیشـه های روزانـه – ۹

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در اندیشـه های روزانـه | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۲-۱۳۸۹

۰

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

اندیشه های روز به روز
(۹)

همه چیز را همگان دانند
وهمگان ،«هنوز زاده نشده اند» بزرگـمهر
…………….
دموکراسی برپایه «بینشِ همگانی»
نقش ِآیندگان،درتاسیس حکومت
…………….
درفرهنگ ایران، آموزگارانسان، آزمایش کردن درزمانست
……………
ما بینشی را نمی پذیریم
که حق آزمودن
وتصحیح کردن آنرا نداریم

«بخش یکم گفتار»

درشاهنامه ، سیمرغ ( که همان ارتا وخدای ایرانست ) به زال، بجای دادن یک کتاب ویا شریعت ویا آموزه دینی ، یک رسالت میدهد ، وآن اینست که « یکی آزمایش کن از روزگار» . تنها آموزگار بینش تو ، آزمایش کردن در روزگاراست . تنها معیارتو، برای رسیدن به بینش حقیقت، اینست که با خرد خودت، در روند زمان درگیتی ، بیازمائی. وآزمایش، همیشه رویارو با امکانات تاریک وناشناخته ومجهولست . طبعا ، درهرآزمایشی ، امکان آن هست که انسان اشتباه کند و کژ برود ولی درکج روی ،  ازکج بودن آگاهی می یابد ، وهمین آگاهی ازکژی ، که درد زا وناخوش آیند است ، خودش، راه را به تصحیح آن میگشاید . توانائی دریافت کـژی ، بُن کشف راستی ودرستی است . روشنی ، همیشه از تاریکی ، زائیده میشود ، چون تاریکی ، آبستنی است . هراشتباهی ، تاریکی آفریننده است ، که آبستن به بینش به درست هست . اشتباه نیز، ارزش دارد.

دوکمنت از وبلاگ کندو

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | ارسال شده در تاریخ ۰۵-۰۲-۱۳۸۹

۰

دوکمنت از وبلاگ کندو

… Anonymous (A) said
جناب داریوش ایرانپور با تمام احترامیکه ماایرانیان برای هموطنان زردشتی خود داریم ولی دلیلی برای پپذیرفتن اراجیف شخصی مثل نمی بینم.شما زردتشتیان عامل اصلی شکست ایرانیان و به برده گی کشیده شدن ایرانیان توسط اعرابید.مگر اسلام درست مثل شماهادنیا را سیاه و یاسفید ویا خیر و شر ویا اهریمن و الله…نمی بیند.شما زردتشتیان انساهها را مثل اسلامیان بخودی وغیرخودی وبدتراز ان به طبقات بالا وپست تقسیم ن.مودید.درحقققت ایرانیان از جور وظلم شما به اسلام روی اوردند.شما هم گویا در اشفهه بازاری که مردم از اسلام متنفرند میخوایید برای مشتی عقب افتاده تر از مسلمین با سوئ استفاده از فرهنگ ایران نرخ تعین کنید.بهمین جهت راحت ترینراه را دست بهااراجیف نوشتن .شما اگر میتاانید گفاار استاد جمالی را نقد نه جفنگ بنویسید وجفتک بپرانید.بقول سعدی:نت جاهلانااست که چون به دلیل ررماند سلسله خصوتت بجنباند.هموطن اگردرد ایران و فرهنگ ایران را دشته باشی امرز هیچکس را هتتای
استاد جمالی دراین زمیهه نخواهی یافت!